Hỏi xem giờ đến cuối năm có mua đươc nhà không ?
Hoán : tán dã, ly tán... hao hụt
Khảm :hãm hiểm, trắc trở,...
vậy là ly tán, hao hut ( chuyện mua nhà phải hao hụt tiền) _Hoán
Hãm vào trong, thắng lại, trắc trở _ Khảm.
Đồng lấy Dị mà suy
Kết quả = chuyện dự tính mua nhà là không thành.
Mình thuộc bài chưa vậy , hihi, mời các bạn cho ý kiến.
Thân mến