e chào bác admin!e hiện đang ở lâm đồng e cũng mới tìm hiểu về bộ môn phong thủy .vì kiến thức hạn hẹp e muốn gặp bác văn hoài ở bảo lộc lâm đồng để học hỏi vậy bác admin cho e xin địa chỉ của bác văn hoài đươc không ah?e xin cảm ơn.thân ái!