Kính xin ACE! cho ý kiến về cuộc đất có khu nghĩa trang,xung quanh là đồng ruộng, không đồi núi. chỉ có để điều nhà dân sông rạch chằng chịt.
xin cảm ơn!