Chào mọi người,
Em không hiểu về cách tính kim lâu, hoàng ốc, và trên cách diễn đàn em thấy có nhiều cách tính khác nhau, kết quả khác nhau. Em không biết cách nào là chính xác hơn, mong mọi người chỉ giúp? Và có phải cách tính tuổi kim lâu để xây nhà cũng khác với cách tính tuổi kim lâu khi kết hôn?

Trong phong thủy, có hợp - hại - xung - khắc, và còn xét hơp-hại-xung-khắc theo can, chi và mạng, vậy mọi người cho em hỏi: hợp-hại-xung-khắc ảnh hưởng như thế nào? và hợp-hại-xung-khắc đối với can, chi, mạng thì cái nào ảnh hưởng nhiều hơn?

Xin cảm ơn!