Huyền Không Lý Số
Left Nav Trang chủ Diễn Ðàn Hỏi/Ðáp Lịch Âm Dương Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Right Nav

Left Container Right Container
 
Ðang nhap

« Ghi Danh »
» Quên mật khẩu «

Tìm Kiếm Chi Tiết

Giới Thieu
Diễn dàn HKLS
Thông Báo
Góp ý
Hội thảo chuyên dề
Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Nhờ Tu Vấn
Tu vấn Phong Thủy
Dịch số
Nhờ xem Tử Vi
Nhờ xem Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhờ Xem Tướng
Nhờ xem ngày giờ
Ðặt tên cho Bé

Diễn Ðàn
Phong thủy
Dịch Số
Tử Vi
Tử Bình
So tuổi Hôn nhân-Gia dình
Nhân Tướng học
Khoa học huyền bí
Trạch cát
Tủ Sách

Nghiệm Chứng
Phong Thủy
Dịch Số
Tử Bình
Tử Vi

Phòng Thảo Luận
Phòng Thảo Luận Tử Bình
Lớp so cấp Tử Bình
Phòng Giải Số Tử Vi 1
Phòng Giải Số Tử Vi 2
Phòng Thảo Luận Dịch Lý


Liên kết ứng Dụng
Xem Lịch Âm Duong
Lấy Lá Số Tứ Trụ
Ngày giờ Sóc - Tiết Khí

Liên kết
Ấm Trà Dịch Lý

Lịch Âm Duong


Trở về   Huyền Không Lý Số » Diễn đàn » Phong thủy

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Tìm trong bài Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-03-13, 22:16
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default Tam dương thủy pháp bí quyết

Tam dương thủy pháp bí quyết
[ Minh ] Quốc sư Liêu Quân Khanh

Liêu Quân Khanh công, Minh triều quốc sư, Khâm thiên giam linh danh bác sĩ, vi Minh Chu Lệ hoàng đế kham dư thập tam lăng đệ nhất lăng. Kỳ tiên phong đạo cốt, hô sơn sơn hưởng, hát thủy thủy chỉ, địa tiên chi truyện kỳ, hữu sử khả nghiệm...

《 Tam dương thủy pháp bí quyết 》
Đoạn nghiệm đương khảo đông gia đức, thất phân ngôn cát tam phân hung.
Bất minh đông gia phúc dữ đức, thiết mạc loạn dụng thử kinh văn.
Chân long tiên biện tử dữ hoạt, đường cục hình loan tu mạn ngôn.
Bát phương thủy khẩu giai yếu khán, hợp đắc bản khố tỏa kim long.
Tam bàn đại quái tiên phân thanh, bát tự cách thủy dụng la kinh.
Ngũ hành lưu thông luận sinh khí, vượng thần kiến thủy tổn tài đinh.
Tử bạch thôi lai ngũ hoàng sát, trừu hào hoán tượng tiêu nguyên nhân.
Quân khanh lưu đắc tam dương pháp, bằng thử nhất quyết khả xưng tiên.
Lai thủy tinh hình sinh tiếu định, bát quái hợp vận đại tài tiến.
Lai thủy xuất quái bất ngôn cát, không hữu tài nguyên uổng phí tâm.
Lai thủy tá khố vô hậu kính, tha nhân tiễn tài bất như kỷ.
Lai thủy ngự nhai phú thả quý, kiền khôn cấn tốn tứ tự khán.
Nhất lộ lai thủy nhất tự khán, lục lộ lai thủy lục tự đối.
Bản khố tá khố yếu phân biệt, quái ngoại lai thủy bất tu khán.
Đãn khán tự thị hà sinh tiếu, vận niên thôi đoạn bào bất điệu.
Hướng thượng ngũ hành luận sinh khắc, hoàn nhu tọa thượng quái hào tham.
Mỗi tự chi hạ quái danh định, quái từ quái tượng phương hiển thần.
Vận niên sinh tiếu thuyết nguyên nhân, đông gia phương ngôn hữu chân công.
Lai thủy kiến bạch tài đại khoái, như nhược hợp khố dã vô phòng.
Bát phương lai thủy giai hữu tài, phi nhược đương diện phương hữu công.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung yếu phân minh.
Ngoại dương thủy khẩu hợp bát tự, cự nhân tỏa khẩu dương trạch đồng.
Lai thủy đa khẩu quy nhất khố, phương khả luận cập thành môn quyết.
Xuất khẩu tuy tỏa bất quy khố, khí tiết tài tán bất tri nhân.
Sinh xuất khắc xuất tài kiến thối, bất tại quái nội canh kham ưu.
Ngũ hoàng thái tuế quy cung vị, cảm đoạn lưu niên đại phá tài.
Tọa quái nhược năng hợp hà lạc, đương vận chi niên hoàn hữu cứu.
Ngoại dương thủy khẩu nhược bất tỏa, toàn cục tài tán hình khả bằng.
Yếu vấn ngoại dương quyết hà tại, quân khanh công truyện tam dương pháp.
La bàn quái nội trục tự đối, nhất khẩu nhất tự bát tự khán.
Tiên khán tự khố bát cá tự, tái khán tá khố ngoại nhân trợ.
Thiên quái phụ mẫu hữu kháo sơn, thập lục tự trung khả thôi di.
Địa quái chích cầu tham lang bổ, bát tự thôi lai tự mưu tài.
Kiền khôn cấn tốn ngự nhai tự, năng hợp lai thủy phú thả quý.
Lai thủy tuy đa quái bất hợp, không lao tài nguyên bạch phí tâm.
Tài bất hợp quái đương sát luận, tiêu phong tiêu thủy bất đồng thôi.
Hướng thượng tiêu chi nhược vô công, tọa thượng quái hào hiển kỳ công.
Hướng tọa nhược vô bổ cứu lực, ngũ hoàng lâm cung kiếp nan đào.
Đoạn hung đương tòng đại hung xử, nhất đoạn định khiếu đông gia kinh.
Trực chỉ niên nguyệt hòa sinh tiếu, quái hào thôi xuất nguyên nhân lai.
Phụ mẫu tam bàn quái phân thanh, bát tự thập lục bất đồng luận.
Tá khố tự khố thử trung biệt, ngũ hành thôi lai định cát hung.
Cát hung thác vị điên đảo đoạn, không hữu tử bạch sinh tiếu pháp.
Đông gia tiếu nhĩ vô công phu, liêu gia địa thuật vị học thông.
Khán bãi ngoại dương khán trung dương, bát tự đào hoa nhất tự sát.
Kiền lưu yếu phòng nhân đinh thương, thủy phá thiên tâm thương nhân tâm.
Trà tao cát cước toàn cục sầu, nguyên thần trực thủy lập kiến bại.
Thủy khẩu khẩn tỏa bại hậu hưng, hà phương hữu thủy hà phòng phát.
Bão nghênh khúc tụ lực bất đồng, trung dương thủy pháp nhân đa kiến.
Hình yếu hợp vận tài hữu công, trung dương thủy pháp bất khán quái.
Đãn tại hình trung đoạn nguyên nhân, chư gia chi luận giai hợp lý.
Nhược bất hợp vận dã vô công, đãn phàm đường cục đắc trung dương.
Thử gian sở luận nhân nhân thông, trung dương thủy pháp vô bí truyện.
Huyệt tại cao xử đa thủy khẩu, thử thị trung dương duy nhất công.
Táng hậu đa bại nhân khí tán, bổ cứu chi pháp quy nhất khố.
Di sơn điền hải nhân công tạo, tinh di đấu chuyển hiển thần công.
Vị đắc Dương công thư hùng quyết, thiết mạc sính cường ngộ tha nhân.
Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tài thị Dương công thư hùng quyết.
Bát quái bất thị chân diệu quyết, tử mẫu công tôn ngộ thiên nhân.
Nhất nhị tam trung dụng sổ thôi, tài thị huyền không chân diệu quyết.
Canh hữu nội dương thẩm huyệt pháp, thần ky xuất xử tầm tiên phương.
Đãn bả hướng trung phóng thủy khán, bất khán lập kiến phòng phân thương.
Cổ kim dong sư đa thiểu vị, ngộ nhân tài tán bất tri nhân.
Tế khán thủy khẩu phóng hà tự, tự khố bát tự tẫn hợp pháp.
Tá khố bát tự nhất bàn bàn, xuất khố định khiếu tài phá tán.
Minh đường tả hạ trung phòng thương, tả trường hữu thiểu bất dụng nghi.
Dương công truyện hạ nội dương pháp, vị vị sinh lai thị chân quyết.
Canh khán quái nội tử tôn khắc, bát cung lưu chuyển vận tinh cầu.
Cung nội vận thối nhị ngũ tật, tam thất tịnh lâm đao vô tình.
Hướng thủ nhất khí tai phúc bính, cửu cung lưu chuyển trục phòng thôi.
Thủy khẩu khán quái quái khán sổ, chủ khách đáo cung hợp sổ thôi.
Thống lâm nhất tứ thất đại vận, chuyên lâm đương nguyên nhị thập niên.
Nội dương khán pháp tại cửu xích, khúc khúc tằng tằng hợp tự cao.
Nội dương đa khẩu tài lập tán, vị vị sinh lai phú quý trường.
Hợp quái hợp khí canh hợp hình, canh thắng sơn thủy tẫn hợp tình.
Thử quyết cận hứa truyện tử tôn, vạn vật tiết dữ khinh lãng nhân.
Hình bại tự xuất hựu sinh xuất, cảm đoạn mỗ niên đại phá tài.
Ngũ hoàng thái tuế song bả đao, bát cung lưu chuyển kiến nhược sát.
Hình sửu xuất khố hựu khắc nhập, lập đoạn hung hiểm thị chân quyết.
Hung giả canh hung hiểm trung hiểm, tuyết trung tống thán cổ lai hi.
Hình nhược xuất khố tọa quái bổ, quái nhược bất hợp vận tái tham.
Tử bạch chân quyết hậu thu công, nhược yếu đông gia kinh kỳ dị.
Quái hào trừu tượng thôi nguyên nhân, nhất bách bát thập địa vận thôi.
Dĩ sổ hồi quy nhất thái cực, bát quái chích hữu nhất quái thông.
Đinh bàn tài bàn hợp vận bàn, hình nhược xuất quái dã không đàm.
Trừu hào hoán tượng thần tiên thuật, vị hợp bát tự dã bất linh.
Ngũ hành lưu thông luận cát hung, linh chính điên đảo canh vô công.
Phản ngâm phục ngâm tâm yếu tế, âm câu phiên thuyền dã thường kiến.
Vượng thần kiến thủy tài đinh tổn, thủy lý long thần bất thượng sơn.
Huyền không phụ mẫu tam bàn quái, bất hợp hà lạc tử cương hóa.
Lai thủy đa lộ nhân xưng hảo, bất tại quái nội phản kiến hung.
Tự khố bất hợp tựu tá khố, vô khố khả tá đương sát luận.
Xuất khẩu bất hợp cục kiến bại, sinh nhập khắc nhập hướng tọa cứu.
Cứu nhược vô công cầu vận trợ, vận nhược kiến suy lập kiến sầu.
Trung dương thủy pháp bất trị tiễn, tiền hiền không trứ vạn quyển thư.
Quân khanh công truyện tam dương pháp, chích tại lai khứ tam cá khẩu.
Khán bãi thủy khẩu toán nguyên nhân, nhất khẩu nhất tự nhất quái danh.
Tiên tương 64 quái từ thục, hướng vi hạ quái khẩu vi thượng.
Trọng tân biến xuất nhất quái khán, cửu niên lão phần tùy vận tẩu.
Hà lạc năng hợp hung hóa cát, trung dương bất hợp định sát luận.
Khắc xuất tài tiết vận thối phá, xuất khố vi sát ngũ hoàng hung.
Sinh nhập tài mãnh vận đáo phát, phán cấp sinh tiếu tử bạch niên.
Tam bát tứ hào toán nguyên nhân, quái lý thông minh tài thị tiên.
Nhất sơn tam quái dụng quái khán, nhất quái lục hào biến hóa chân.
Xuất quái tứ phân yếu dụng thế, ngũ hành yếu dĩ sổ trung sinh.
Dương công huyền không thần tiên học, phàm nhân nan ngộ thiên ky quyết.
Nhất quái tam sơn tuất kiền hợi, tuất thống bát sơn vi tự khố.
Hợi thuận kiền quái thập lục sơn, kiền vi phụ mẫu tả hữu thông.
Giang đông giang tây nam bắc quái, tam sơn hạ hữu bát thần tại.
Điên tam đảo tứ đối bất đồng, tam sơn bát phương bát quái tại.
Thần vi quái khí quái vi khố, bát thần bát quái yếu phân thanh.
Đảo thôi phụ mẫu nhị thập tứ, tự khố chích hữu bát sơn đối.
Lục thập tứ quái lưu bát phương, tự khố chích hữu nhị thập tứ.
Đông tây nam bắc tam cá quái, dương thuận âm nghịch nhị lộ hành.
Sơn hạ dụng quái đối thủy khẩu, quái từ quái hào thôi nguyên nhân.
Dĩ quái thủ sổ luận sinh khắc, tá khố chi quái nhất đồng luận.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung bát phương di.
Nhất cung nhất cá thái cực vị, chủ khách trọng luận thôi thái cực.
Quân khanh công truyện chân quyết khiếu, điên tam đảo tứ na ta tử.
Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, thái cực hồi quy hợp vi nhất.
Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, bát phương cung cung hữu thái cực.
Lưu thần chuyên lâm vận tinh chuyển, thất tinh đả kiếp ly cung hợp.
Trừu hào hoán tượng hợp hà lạc, dĩ sổ nhập quái tế thôi tường.
Sổ tự thiên định trọng đinh ninh, vạn vật quy cung nhất nhị tam.
Sổ trung phương hữu chân âm dương, sổ trung ngũ hành tài khả bằng.
Bát cung thái cực hồi quy nhất, nhất nhị tam trung thị thái cực.
Đinh tài quý thọ giai thái cực, nhất nhị tam trung các tự diễn.
Vạn vật tự nhiên nhất thái cực, thái cực hóa xuất cát hung tức.
Bất ngôn âm dương viết thư hùng, âm dương chi trung hữu thái cực.
Minh đắc thái cực chi thái cực, cảm khiếu đông gia xưng địa tiên.
Tẩu nam sấm bắc hướng đông tây, liêu gia thanh dự yếu trân tích.
Đông gia thường khảo chân công phu, ứng đối tự như lộ tài thông.
Quân khanh công lưu quái tượng quyết, nhất đồng tả hạ bí mật ký.
Thử quyết chích hứa nhi tôn truyện, bất hứa tiết dữ khinh lãng nhân.
Canh hữu dương công đoạn nghiệm quyết, thử quyết nhi tôn dã tu hội.
Vô vấn lão phần nhân hà tử, lập đoạn tử nhân đông gia kinh.
Bất đắc chân công bất hạ sơn, truyện đắc chân công yếu cứu tham.
Bất vi tiễn tài bất vi tình, đông gia hữu đức tài khả hành.
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #2  
Cũ 08-03-13, 22:19
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Mã:
三阳水法秘诀
[明]国师 廖均卿  
廖均卿公,明朝国师,钦天监灵名博士,为明朱棣皇帝堪舆十三陵第一陵。其仙风道骨,呼山山响、喝水水止,地仙之传奇,有史可验。其风水术直追杨公,近代无人 能及。廖公真传秘本,年久未得窥视。今有缘在其后人三房名师廖炳手抄秘本中,转录经文,真假 难考,然意追杨公,远比蒋公、沈氏之论为高,更切实用,结合实践,神乎其神,为家传善本。
 
《三阳水法秘诀》
 
断验当考东家德,七分言吉三分凶。
不明东家福与德,切莫乱用此经文。
真龙先辨死与活,堂局形峦须慢言。
八方水口皆要看,合得本库锁金龙。
三般大卦先分清,八字格水用罗经。
五行流通论生气,旺神见水损财丁。
紫白推来五黄煞,抽爻换象标原因。
均卿留得三阳法,凭此一诀可称仙。
 来水星形生肖定,八卦合运大财进。
来水出卦不言吉,空有财源枉费心。
来水借库无后劲,他人钱财不如己。
来水御街富且贵,乾坤艮巽四字看。
一路来水一字看,六路来水六字对。
本库借库要分别,卦外来水不须看。
但看字是何生肖,运年推断跑不掉。
向上五行论生克,还需坐上卦爻参。
每字之下卦名定,卦辞卦象方显神。
运年生肖说原因,东家方言有真功。
 来水见白财大快,如若合库也无防。
八方来水皆有财,非若当面方有功。
八方卦气随运转,太极在中要分明。
外阳水口合八字,巨人锁口阳宅同。
来水多口归一库,方可论及城门诀。
出口虽锁不归库,气泄财散不知因。
生出克出财见退,不在卦内更堪忧。
五黄太岁归宫位,敢断流年大破财。
坐卦若能合河洛,当运之年还有救。
外阳水口若不锁,全局财散形可凭。
要问外阳诀何在,均卿公传三阳法。
罗盘卦内逐字对,一口一字八字看。
先看自库八个字,再看借库外人助。
天卦父母有靠山,十六字中可推移。
地卦只求贪狼补,八字推来自谋财。
乾坤艮巽御街字,能合来水富且贵。
来水虽多卦不合,空劳财源白费心。
财不合卦当煞论,消峰消水不同推。
向上消之若无功,坐上卦爻显奇功。
向坐若无补救力,五黄临宫劫难逃。
断凶当从大凶处,一断定叫东家惊。
直指年月和生肖,卦爻推出原因来。
父母三般卦分清,八字十六不同论。
借库自库此中别,五行推来定吉凶。
吉凶错位颠倒断,空有紫白生肖法。
东家笑你无功夫,廖家地术未学通。
 看罢外阳看中阳,八字桃花一字煞。
干流要防人丁伤,水破天心伤人心。
茶糟割脚全局愁,元辰直水立见败。
水口紧锁败后兴,何方有水何房发。
抱迎曲聚力不同,中阳水法人多见。
形要合运才有功,中阳水法不看卦。
但在形中断原因,诸家之论皆合理。
若不合运也无功,但凡堂局得中阳。
此间所论人人通,中阳水法无秘传。
穴在高处多水口,此是中阳唯一功。
葬后多败因气散,补救之法归一库。
移山填海人工造,星移斗转显神功。
未得杨公雌雄诀,切莫逞强误他人。
 一生二兮二生三,才是杨公雌雄诀。
八卦不是真妙诀,子母公孙误千人。
一二三中用数推,才是玄空真妙诀。
更有内阳审穴法,神机出处寻仙方。
但把向中放水看,不看立见房份伤。
古今庸师多少位,误人财散不知因。
细看水口放何字,自库八字尽合法。
借库八字一般般,出库定叫财破散。
明堂泻下中房伤,左长右少不用疑。
杨公传下内阳法,位位生来是真诀。
更看卦内子孙克,八宫流转运星求。
宫内运退二五疾,三七并临刀无情。
向首一气灾福柄,九宫流转逐房推。
水口看卦卦看数,主客到宫合数推。
统临一四七大运,专临当元二十年。
内阳看法在九尺,曲曲层层合字高。
内阳多口财立散,位位生来富贵长。
合卦合气更合形,更胜山水尽合情。
此诀仅许传子孙,万勿泄与轻浪人。
形败字出又生出,敢断某年大破财。
五黄太岁双把刀,八宫流转见弱杀。
形丑出库又克入,立断凶险是真诀。
凶者更凶险中险,雪中送碳古来稀。
形若出库坐卦补,卦若不合运再参。
紫白真诀后收功,若要东家惊奇异。
卦爻抽象推原因,一百八十地运推。
以数回归一太极,八卦只有一卦通。
丁盘财盘合运盘,形若出卦也空谈。
抽爻换象神仙术,未合八字也不灵。
五行流通论吉凶,零正颠倒更无功。
反吟伏吟心要细,阴沟翻船也常见。
旺神见水财丁损,水里龙神不上山。
玄空父母三般卦,不合河洛死僵化。
 来水多路人称好,不在卦内反见凶。
自库不合就借库,无库可借当煞论。
出口不合局见败,生入克入向坐救。
救若无功求运助,运若见衰立见愁。
中阳水法不值钱,前贤空著万卷书。
均卿公传三阳法,只在来去三个口。
看罢水口算原因,一口一字一卦名。
先将64卦辞熟,向为下卦口为上。
重新变出一卦看,久年老坟随运走。
河洛能合凶化吉,中阳不合定煞论。
克出财泄运退破,出库为煞五黄凶。
生入财猛运到发,判给生肖紫白年。
 三八四爻算原因,卦理通明才是仙。
一山三卦用卦看,一卦六爻变化真。
出卦四分要用替,五行要以数中生。
杨公玄空神仙学,凡人难悟天机诀。
一卦三山戌乾亥,戌统八山为自库。
亥顺乾卦十六山,乾为父母左右通。
 江东江西南北卦,三山下有八神在。
颠三倒四对不同,三山八方八卦在。
神为卦气卦为库,八神八卦要分清。
倒推父母二十四,自库只有八山对。
六十四卦流八方,自库只有二十四。
东西南北三个卦,阳顺阴逆二路行。
山下用卦对水口,卦辞卦爻推原因。
以卦取数论生克,借库之卦一同论。
八方卦气随运转,太极在中八方移。
一宫一个太极位,主客重论推太极。
均卿公传真诀窍,颠三倒四那些子。
 一生二兮二生三,太极回归合为一。
龙要合向向合水,八方宫宫有太极。
流神专临运星转,七星打劫离宫合。
抽爻换象合河洛,以数入卦细推详。
数自天定重叮咛,万物归宫一二三。
数中方有真阴阳,数中五行才可凭。
 八宫太极回归一,一二三中是太极。
丁财贵寿皆太极,一二三中各自演。
万物自然一太极,太极化出吉凶息。
不言阴阳曰雌雄,阴阳之中有太极。
明得太极之太极,敢叫东家称地仙。
走南闯北向东西,廖家声誉要珍惜。
东家常考真功夫,应对自如路才通。
均卿公留卦象诀,一同写下秘密记。
此诀只许儿孙传,不许泄与轻浪人。
更有杨公断验诀,此诀儿孙也须会。
无问老坟因何死,立断死因东家惊。
不得真功不下山,传得真功要救贪。
不为钱财不为情,东家有德才可行。
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #3  
Cũ 09-03-13, 10:35
hieunv74's Avatar
hieunv74 hieunv74 is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài gửi: 3,000
Hội Viên thứ: 658
Đã cảm ơn: 836
Được cảm ơn: 3,941 lần
trong 1,736 bài viết
hieunv74 is on a distinguished road
Default

khẩu quyết 3 dương thủy của lão post đúng là quá khó, nhưng hay, nhờ lão post thêm phần chú thích được không, cám ơn lão
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 2 Hội viên đã cảm ơn đến "hieunv74" về bài viết có ích này:
  #4  
Cũ 09-03-13, 17:44
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Quốc sư liêu quân khanh tam dương thủy pháp bí quyết
Liêu quân khanh nguyên trứ
Trần danh chú thích

Liêu đông tình giáo đính
Liêu quân khanh công, minh triêu quốc sư, khâm thiên giam linh danh bác sĩ, vi minh chu lệ hoàng đế kham dư thập tam lăng đệ nhất lăng. Kỳ tiên phong đạo cốt, hô sơn sơn hưởng, hát thủy thủy chỉ, địa tiên chi truyện kỳ, hữu sử khả nghiệm. Kỳ phong thủy thuật trực truy dương công, cận đại vô nhân năng cập. Liêu công chân truyện bí bản, niên cửu vị đắc khuy thị. Kim hữu duyến tại kỳ hậu nhân tam phòng danh sư liêu bỉnh thủ sao bí bản trung, chuyển lục kinh văn, chân giả nan khảo, nhiên ý truy dương công, viễn bỉ tương công, trầm thị chi luận vi cao, canh thiết thực dụng, kết hợp thực tiễn, thần hồ kỳ thần, vi gia truyện thiện bản.


Đoạn nghiệm đương khảo đông gia đức, thất phân ngôn cát tam phân hung.
Bất minh đông gia phúc dữ đức, thiết mạc loạn dụng thử kinh văn.
Chân long tiên biện tử dữ hoạt, đường cục hình loan tu mạn ngôn.
Bát phương thủy khẩu giai yếu khán, hợp đắc bản khố tỏa kim long.

Trần danh chú: cổ chi địa lý minh sư, tất tam khảo đông gia chi đức, phương vi kỳ kham dư, cố viết"Bất minh đông gia phúc dữ đức, thiết mạc loạn dụng thử kinh văn." Hình cục quý tại long chân huyệt đích, dĩ tàng tụ sinh khí. Chân long vi hà? Lý khí chi khí, nhân nhân năng tri; hình khí chi khí, năng tri thậm thiểu. Hình khí chi khí, tiện thị chân long. Chi mạch khúc chiết năng động, liêu công viết"Hoạt" . Sinh khí, trực chỉ kim long chi"Hoạt" . Tàng giả, trực chỉ khí khẩu chi"Tỏa" . Đắc thử nhị tự, long hoạt khí tụ, khả nhập viên cục, hát hình, thủy pháp chi lộ. Tái luận lý khí chi khí, dĩ"Thừa sinh khí" nhĩ.
Tam bàn đại quái tiên phân thanh, bát tự cách thủy dụng la kinh.
Ngũ hành lưu thông luận sinh khí, vượng thần kiến thủy tổn tài đinh.
Tử bạch thôi lai ngũ hoàng sát, trừu hào hoán tượng tiêu nguyên nhân.
Quân khanh lưu đắc tam dương pháp, bằng thử nhất quyết khả xưng tiên.

Trần danh chú: huyền không thái cực, dĩ bát phương ngũ hành sinh nhập vi tối cao cảnh giới. Năng hợp ngũ hành sinh nhập, vi chân thái cực, vạn vật quy nhất, bất cầu phúc nhi phúc tự lai. Nhi ngũ hành thôi diễn, tu kiến lập tại linh chính đích cơ sở thượng, thử huyền không chi bí dã! Cống châu tam liêu danh sư liêu thục mãn hằng ngôn: "Vượng thần kiến thủy tổn tài đinh, linh thần kiến thủy vượng nhân đinh." Linh chính thị huyền không pháp đích chuẩn tắc. Linh chính điên đảo, tổn đinh phá tài, tức"Sơn thượng long thần bất hạ thủy, thủy lý long thần bất thượng sơn." Linh thần yếu thủy, chính thần yếu sơn.
Lai thủy tinh hình sinh tiếu định, bát quái hợp vận đại tài tiến.
Lai thủy xuất quái bất ngôn cát, không hữu tài nguyên uổng phí tâm.
Lai thủy tá khố vô hậu kính, tha nhân tiễn tài bất như kỷ.
Lai thủy ngự nhai phú thả quý, kiền khôn cấn tốn tứ tự khán.
Nhất lộ lai thủy nhất tự khán, lục lộ lai thủy lục tự đối.
Bản khố tá khố yếu phân biệt, quái ngoại lai thủy bất tu khán.

Trần danh chú: bát phương lai thủy, tiên định tinh hình hòa sinh tiếu, quy khố nhi luận."Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, thủy hợp tam cát vị; hợp lộc hợp mã hợp quan quý, bản quái sinh vượng tầm." Lộc vi tá khố, mã vi tự khố, quan quý vi ngự nhai. Tự khố, chỉ bản khố quái khí; tá khố, chỉ xuất quái tương kiêm quái khí; ngự nhai, chỉ kiền khôn cấn tốn tứ tự lai thủy. 《 thiên ngọc kinh 》: "Thủy đáo ngự nhai quan tiện chí, thần đồng trạng nguyên xuất." "Lai thủy tinh hình thủ thủy khẩu, định xuất kình thiên điều đỉnh thần." Dương công trực ngôn bản khố, tá khố, trực chỉ nguyên chân, vô nhất ẩn ngữ.
Đãn khán tự thị hà sinh tiếu, vận niên thôi đoạn bào bất điệu.
Hướng thượng ngũ hành luận sinh khắc, hoàn nhu tọa thượng quái hào tham.
Mỗi tự chi hạ quái danh định, quái từ quái tượng phương hiển thần.
Vận niên sinh tiếu thuyết nguyên nhân, đông gia phương ngôn hữu chân công.

Trần danh chú: lai thủy nhập quái hợp linh chính, dụng hướng thượng ngũ hành luận chi, sinh nhập vi tài, sinh xuất vi tiết. Hoàn yếu khán tọa thượng quái hào hợp hà lộ, dĩ quyết định cát hung tín tức. Đương thủy khẩu cát hung tín tức xác nhận, niên nguyệt sinh tiếu xác nhận, hoàn yếu dụng bát quái giảng xuất thập yêu nguyên nhân phá tài, phát tài, đông gia tài hội thuyết hữu công phu.
Lai thủy kiến bạch tài đại khoái, như nhược hợp khố dã vô phòng.
Bát phương lai thủy giai hữu tài, phi nhược đương diện phương hữu công.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung yếu phân minh.
Ngoại dương thủy khẩu hợp bát tự, cự nhân tỏa khẩu dương trạch đồng.
Lai thủy đa khẩu quy nhất khố, phương khả luận cập thành môn quyết.
Xuất khẩu tuy tỏa bất quy khố, khí tiết tài tán bất tri nhân.

Trần danh chú: dương công huyền không phản phục đinh ninh"Tam bàn quái đệ nhất", liêu công trực ngôn quy khố, dĩ thu bát phương quái khí. Thái cực tại trung, bát phương quái khí tùy chi vận chuyển, cố bát phương lai thủy giai hữu công. Lai thủy nghi đa, xuất khẩu vụ tu quy nhất khố, tắc khí tràng khẩn tỏa, phương khả luận cập"Thành môn nhất quyết" . Lai thủy quy nhập bản khố, tắc tài nguyên cổn cổn nhi lai; bất quy khố, tài tán đô bất minh nguyên nhân. Liêu gia dĩ thủy pháp kiến trường, thử giai tòng thực tiễn trung lai. Liêu công trực chỉ thực xử, cụ hữu khả thao tác tính, tự thiển ý thâm!
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

thay đổi nội dung bởi: thoitu, 09-03-13 lúc 18:49
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #5  
Cũ 09-03-13, 17:44
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Sinh xuất khắc xuất tài kiến thối, bất tại quái nội canh kham ưu.
Ngũ hoàng thái tuế quy cung vị, cảm đoạn lưu niên đại phá tài.
Tọa quái nhược năng hợp hà lạc, đương vận chi niên hoàn hữu cứu.
Ngoại dương thủy khẩu nhược bất tỏa, toàn cục tài tán hình khả bằng.
Yếu vấn ngoại dương quyết hà tại, quân khanh công truyện tam dương pháp.
La bàn quái nội trục tự đối, nhất khẩu nhất tự bát tự khán.

Trần danh chú: tam dương thủy pháp, trọng tại thủy khẩu. Xuất khẩu quy khố, khí tràng vô tiết, thủy khẩu khẩn tỏa, toàn cục hợp pháp. Thực tiễn trung lai thủy quy khố, đương vượng sinh nhập, tài nguyên nghiễm tiến. Lai khẩu hữu tinh hình, hợp vận, cai sinh tiếu phú thả quý. Nhược tại ngự nhai, tất hữu công danh. Nhược sinh xuất khắc xuất, tài tức kiến thối. Thử ngoại dương lai, khứ nhị khẩu chi khán pháp dã. Nhất tự nhất cú đinh ninh ngữ, ngôn thành lý chính!
Tiên khán tự khố bát cá tự, tái khán tá khố ngoại nhân trợ.
Thiên quái phụ mẫu hữu kháo sơn, thập lục tự trung khả thôi di.
Địa quái chích cầu tham lang bổ, bát tự thôi lai tự mưu tài.
Kiền khôn cấn tốn ngự nhai tự, năng hợp lai thủy phú thả quý.

Trần danh chú: nam bắc đông tây tam quái, chỉ tam tổ tổ hợp quái. Nam bắc đảng trung ương, đông quái quân ủy, tây quái quốc vụ viện, đảng lĩnh đạo quân ủy, quốc vụ viện, quốc vụ viện phối hợp đảng trung ương vi thuận tử, quân ủy độc lập nghịch tử, bát quái thị quân khu ti lệnh, giá trọng quan hệ tiện thị huyền không đại quái. Đan thuần tòng bát quái nhập thủ, vĩnh viễn dã vô pháp chưởng ác trung ương phương hướng, giá thị bỉ dụ. Tam quái trung, các hữu tự khố bát sơn. Giang đông nhất quái yếu thanh thuần, bất khả kiêm, cố cực dịch phạm soa thác. Tối khả phạ thị hiện tại ngận đa địa sư bất minh huyền không quái, không vong soa thác, đạo trí thần kinh bệnh, tinh thần áp lực đẳng tật bệnh, đô thị lập hướng quái hào soa thác. Bút giả nhận vi, la bàn chi bí tiện thị dương công huyền không chi bí, đổng la bàn tựu nhất định đổng huyền không. Kỳ dư nhị quái hữu tá khố, liêu công ngôn"Hữu kháo sơn", dụ ngôn nhĩ. Nam bắc quái khí hùng hậu, cố dương công ngôn: "Kiền sơn kiền hướng thủy triêu kiền, kiền phong xuất trạng nguyên." Tử ngọ mão dậu, kiền khôn cấn tốn vi nhất khố, khả kiêm tả, kiêm hữu, liêu công nhất ngữ trung đích.
Lai thủy tuy đa quái bất hợp, không lao tài nguyên bạch phí tâm.
Tài bất hợp quái đương sát luận, tiêu phong tiêu thủy bất đồng thôi.
Hướng thượng tiêu chi nhược vô công, tọa thượng quái hào hiển kỳ công.
Hướng tọa nhược vô bổ cứu lực, ngũ hoàng lâm cung kiếp nan đào.
Đoạn hung đương tòng đại hung xử, nhất đoạn định khiếu đông gia kinh.
Trực chỉ niên nguyệt hòa sinh tiếu, quái hào thôi xuất nguyên nhân lai.

Trần danh chú: ai tinh tiêu phong khẩu quyết hòa tiêu thủy khẩu quyết bất đồng, tuy nhất đồng thôi diễn, dụng pháp bất đồng. Long, thủy, phong, tức đinh, tài, quý, thị độc lập đích thái cực. Tam giả hợp nhất, tiện thị tọa dữ hướng đích thái cực. Thực tiễn trung, tử bạch niên nguyệt khẩu quyết nhu thục luyện, tịnh yếu hữu chân truyện tử bạch khẩu quyết. Khẩu quyết ngộ liễu, toàn bộ đoạn bất chuẩn. Lục thập tứ quái từ, quái ý, quái tượng yếu tinh thông, giá thị vi huyền không đại quái phục vụ đích. Liêu công trực ngôn quái hào đoạn, thị tòng xuất thần nhập hóa giác độ, dụng lục hào dự trắc phương pháp, thôi toán cát hung đích nguyên nhân, lệnh đông gia kinh phục! Quan cổ lai danh sư truyện kỳ, tất tại thử dụng công. Quái hữu quá dữ bất cập chi dị, "Thái quá giả tổn chi tư thành, bất cập giả ích chi tắc lợi", thử lưu bá ôn đoạn quái quyết, yếu vi danh sư giả tất dụng chi, dụng vu thủy khẩu đích thôi đoạn, thị địa tiên chi học. Bát quái bất thị huyền không, đãn phục vụ vu huyền không.
Phụ mẫu tam bàn quái phân thanh, bát tự thập lục bất đồng luận.
Tá khố tự khố thử trung biệt, ngũ hành thôi lai định cát hung.
Cát hung thác vị điên đảo đoạn, không hữu tử bạch sinh tiếu pháp.
Đông gia tiếu nhĩ vô công phu, liêu gia địa thuật vị học thông.

Trần danh chú: tử bạch, ngũ hoàng, sinh tiếu thị vi cát hung chủ thể phục vụ đích, tất tiên tại xác nhận cát hung đích tiền đề hạ, thôi đoạn mỗ niên mỗ nguyệt mỗ sinh tiếu phát tài hoặc phá tài, tái dụng quái hào toán xuất thập yêu nguyên nhân. Thử tư lộ liêu công phản phục đề kỳ, thị đoạn pháp đích tiên hậu thuận tự. Vận tinh, linh chính, ngũ hành xác nhận cát hung, hựu thị tại thủy khẩu xuất khố hoặc nhập khố đích nguyên tắc hạ tiến hành, nhất hoàn khấu nhất hoàn. Sơn tình nhập khố hậu, dụng linh chính, vận tinh, ngũ hành xác nhận cát hung trình độ, giá dĩ kinh hữu bát cá hoàn tiết hợp nhất nhi luận. Nhi huyền không thị vạn vật nhất thái cực nhi luận cát hung đích vận tác thể hệ. Liêu công phản phục cường điều nhập khố, dữ dương công phản phục ngôn bất xuất quái đồng nhất nguyên nhân dã."Yếu cầu phú quý tam bàn quái, xuất quái gia bần phạp", trực truy dương công chỉ ý.
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

thay đổi nội dung bởi: thoitu, 09-03-13 lúc 18:50
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #6  
Cũ 09-03-13, 17:45
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Khán bãi ngoại dương khán trung dương, bát tự đào hoa nhất tự sát.
Kiền lưu yếu phòng nhân đinh thương, thủy phá thiên tâm thương nhân tâm.
Trà tao cát cước toàn cục sầu, nguyên thần trực thủy lập kiến bại.
Thủy khẩu khẩn tỏa bại hậu hưng, hà phương hữu thủy hà phòng phát.
Bão nghênh khúc tụ lực bất đồng, trung dương thủy pháp nhân đa kiến.
Hình yếu hợp vận tài hữu công, trung dương thủy pháp bất khán quái.
Đãn tại hình trung đoạn nguyên nhân, chư gia chi luận giai hợp lý.
Nhược bất hợp vận dã vô công, đãn phàm đường cục đắc trung dương.
Thử gian sở luận nhân nhân thông, trung dương thủy pháp vô bí truyện.

Trần danh chú: trung dương thủy pháp nhân nhân thông, liêu công trực ngôn bất hợp vận dã vô công, xác luận! Kỳ thứ bất khán quái trực tiếp luận hình, tại thực tiễn trung hoa kinh nghiệm, nhãn lực thắng vu nhất thiết. Thực tiễn trung lão địa sư tùy khẩu nhi đoạn, giai trung dương nhãn lực nhĩ. Hữu đích địa sư nhất điểm bất thông huyền không, chiếu dạng đoạn đích kỳ chuẩn, giá thị sự thực! Phản nhi huyền không học đích vô kinh nghiệm, chỉ thượng đàm binh, chiếu dạng vô dụng.
Huyệt tại cao xử đa thủy khẩu, thử thị trung dương duy nhất công.
Táng hậu đa bại nhân khí tán, bổ cứu chi pháp quy nhất khố.
Di sơn điền hải nhân công tạo, tinh di đấu chuyển hiển thần công.
Vị đắc dương công thư hùng quyết, thiết mạc sính cường ngộ tha nhân.

Trần danh chú: trung dương hữu một hữu thủy khẩu? Sự thực thượng huyệt tại cao xử, tắc trung dương thủy khẩu ngận đa, bại nhân khí tán, liêu công trực chỉ bổ cứu chi pháp vi"Quy nhất khố", bồi sa thủ lập minh đường, trọng tân lập hướng, trạch cát, yếu khảo lự đáo thực tế sơn tình, liêu công đề kỳ một hữu chân công phu, bất yếu hạ thủ.
Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tài thị dương công thư hùng quyết.
Bát quái bất thị chân diệu quyết, tử mẫu công tôn ngộ thiên nhân.
Nhất nhị tam trung dụng sổ thôi, tài thị huyền không chân diệu quyết.

Trần danh chú: thư hùng, bách gia chú giải giai bất đắc yếu lĩnh, nhất nhị tam dã. Nhất giả, thái cực dã. Nhị giả viết âm viết dương, viết thượng viết hạ, viết tả viết hữu, viết thiên viết địa, viết sơn viết thủy. Nhị tất hàm thái cực, âm dương giao cấu, sơn thủy hữu tình, thiên địa nhất thể. Nhị tất hợp vi nhất, thử hà lạc chi sinh thành dã. Bát phương quái khí 360°, dụng nhị, tứ, bát vĩnh viễn dã vô pháp thu quái khí, liêu công trực chỉ"Tử mẫu công tôn ngộ thiên nhân", nhượng hậu học giả tẩu xuất đan thuần dĩ bát quái tử mẫu công tôn thôi diễn dĩ đồ giải khai tam bàn quái chi bí đích tử hồ đồng. Tất tu tại"Nhất nhị tam trung dụng sổ thôi, tài thị huyền không chân diệu quyết!" Nhất giả, thái cực 360°; nhị giả, thư hùng nhị lộ thuận nghịch hành hợp 360°; tam giả, đông, tây, nam bắc quái, mỗi quái 360°, dĩ hàm tam cá tự khố, tam cá kiền khôn bát quái tại nội. Thái cực tại trung, nhất nhị tam đô thị 360°, cố lão tử viết"Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thị huyền quan." Giá thị thiên niên lai huyền không tam bàn quái tối chuẩn xác đích giải thuyết, dương công thân truyện, liêu thị hậu nhân khẩu thụ nhi lai, vu lý thậm thông!
Canh hữu nội dương thẩm huyệt pháp, thần ky xuất xử tầm tiên phương.
Đãn bả hướng trung phóng thủy khán, bất khán lập kiến phòng phân thương.
Cổ kim dong sư đa thiểu vị, ngộ nhân tài tán bất tri nhân.
Tế khán thủy khẩu phóng hà tự, tự khố bát tự tẫn hợp pháp.
Tá khố bát tự nhất bàn bàn, xuất khố định khiếu tài phá tán.
Minh đường tả hạ trung phòng thương, tả trường hữu thiểu bất dụng nghi.
Dương công truyện hạ nội dương pháp, vị vị sinh lai thị chân quyết.

Trần danh chú: nội đường phóng thủy, trung thiên thủy pháp, bút giả thị vi đệ nhất công phu! Liêu công dụng"Hợp khố, tá khố, xuất khố" tam ngôn nhi khái chi, tịnh trực chỉ"Nội đường tác pháp bí trung bí, vị vị sinh lai thị chân quyết", thâm đắc dương công chi bí chỉ. Y thử pháp tác phong thủy, tam cá nguyệt lập thu công hiệu, thiết nghiệm vô ngộ! Thử quyết vi cống châu tam liêu liêu thị tộc nhân bí trung chi bí, liêu công chú bản hữu tuyệt bí tâm pháp. Đường tô sư viết: "Đương kim minh nội đường tác pháp giả, liêu nhược tinh thần!" Duyến sư huấn đả trụ, phục bút truyện gia.
Canh khán quái nội tử tôn khắc, bát cung lưu chuyển vận tinh cầu.
Cung nội vận thối nhị ngũ tật, tam thất tịnh lâm đao vô tình.
Hướng thủ nhất khí tai phúc bính, cửu cung lưu chuyển trục phòng thôi.
Thủy khẩu khán quái quái khán sổ, chủ khách đáo cung hợp sổ thôi.
Thống lâm nhất tứ thất đại vận, chuyên lâm đương nguyên nhị thập niên.

Trần danh chú: bát quái chích hữu nhất quái thông, thủy khẩu đối quái quái biến sổ, dĩ sổ thôi lai tài thị chân âm, chân dương, đại huyền không, chân ngũ hành, dĩ sổ tài năng hợp vận, dĩ sổ tài năng thôi xuất linh chính, dĩ sổ tài năng xác nhận cai thủy khẩu đích âm dương chúc tính dữ hướng thượng, tọa thượng, phòng phân đích tống hợp quái khí thị cát thị hung."Minh huyền không, chích tại ngũ hành trung." Ngũ hành thị thái cực ngũ hành, sổ trung ngũ hành."Mộc thương thổ nhi kim vị trọng trọng, họa tu hữu cứu; hỏa chế kim nhi thủy thần điệp điệp, hỏa diệc năng nhương; thổ hạc thủy nhi mộc vượng vô phương, kim phạt mộc nhi hỏa viêm vô kỵ" . Bát phương quái khí, ngũ hành lưu thông, tài thị huyền không tối thượng thừa ngũ hành tác pháp. Đạo pháp tự nhiên, phi 《 huyền không bí chỉ 》, 《 tử bạch quyết 》 chi cương hóa nhi luận ngũ hành. Chân ngũ hành nhu tòng nạp âm trung tế thôi, tài năng chân chính bả ác ngũ hành chúc tính. Bút giả kinh nghiệm, phi trường kỳ thực tiễn, thử lý nan thông nan dụng. Đãn tòng đại hung đại cát xử nhập thủ, bất hội thất ngộ!
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

thay đổi nội dung bởi: thoitu, 09-03-13 lúc 18:52
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #7  
Cũ 09-03-13, 17:45
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Nội dương khán pháp tại cửu xích, khúc khúc tằng tằng hợp tự cao.
Nội dương đa khẩu tài lập tán, vị vị sinh lai phú quý trường.
Hợp quái hợp khí canh hợp hình, canh thắng sơn thủy tẫn hợp tình.
Thử quyết cận hứa truyện tử tôn, vạn vật tiết dữ khinh lãng nhân.

Trần danh chú: "Hợp" tự pha đa giảng cứu. Cửu xích tác pháp tẫn hợp lỗ ban xích sổ, dĩ thôi thử thái cực ngũ hành, thử xích thốn chi nhất dã. Dương công huyền không dĩ hà lạc sinh thành chi đạo, trọng kiến nhất cá vạn vật nhất thái cực đích phong thủy thể hệ. Tự nhiên phong thủy tương ảnh hưởng cát hung tín tức đích bách khoa tự nhiên quy luật, nạp nhập hà lạc, tịnh nhập la bàn. Phàm la bàn bất hợp hà lạc chi lý, quân phi dương công phong thủy chân nghĩa. Ngôn cập thử, bút giả nhận vi đổng la bàn tất đổng huyền không. Nội đường cửu xích tác pháp, thực đồng la bàn nhất dạng. Hàm bách khoa tự nhiên quy luật hợp nhi vi nhất, chân thái cực, chân phong thủy dã. Huyền không tựu thị nhất, nhất tựu thị vạn vật, vạn vật dụng hà lạc biên hào, dụng sổ quy nhất.
Hình bại tự xuất hựu sinh xuất, cảm đoạn mỗ niên đại phá tài.
Ngũ hoàng thái tuế song bả đao, bát cung lưu chuyển kiến nhược sát.
Hình sửu xuất khố hựu khắc nhập, lập đoạn hung hiểm thị chân quyết.
Hung giả canh hung hiểm trung hiểm, tuyết trung tống thán cổ lai hi.
Hình nhược xuất khố tọa quái bổ, quái nhược bất hợp vận tái tham.
Tử bạch chân quyết hậu thu công, nhược yếu đông gia kinh kỳ dị.
Quái hào trừu tượng thôi nguyên nhân, nhất bách bát thập địa vận thôi.
Dĩ sổ hồi quy nhất thái cực, bát quái chích hữu nhất quái thông.

Trần danh chú: "Ngũ hoàng đáo xử bất lưu tình", thị tối hậu thu công hoàn tiết. Dương công vân: "Đãn khán thái tuế thị hà thần, lập địa kiến phân minh", thử chi vị dã. Bút giả kinh nghiệm, bát cung vận tinh lưu chuyển, các cung sơn tình bất nhất. Đãn dĩ thái tuế, ngũ hoàng lâm cung xử khán hung. Nhược hình sửu xuất khố, lập đoạn hữu hung. Nhiên chủ khách nhu minh, vận tinh đương vượng, tuyết trung tống thán, lâm tràng biến hóa bất nhất. Bút giả tập quán tòng đại hung đại cát lạc bút, thất ngộ kỷ hi!
Đinh bàn tài bàn hợp vận bàn, hình nhược xuất quái dã không đàm.
Trừu hào hoán tượng thần tiên thuật, vị hợp bát tự dã bất linh.
Ngũ hành lưu thông luận cát hung, linh chính điên đảo canh vô công.
Phản ngâm phục ngâm tâm yếu tế, âm câu phiên thuyền dã thường kiến.
Vượng thần kiến thủy tài đinh tổn, thủy lý long thần bất thượng sơn.
Huyền không phụ mẫu tam bàn quái, bất hợp hà lạc tử cương hóa.

Trần danh chú: mỗi nhất chủng đoạn pháp trung đô nhu yếu chi điểm, liêu công trực chỉ yếu hoạt dụng huyền không đại ngũ hành pháp. Trường kỳ thực tiễn, tống hợp phân tích khảo lự. Sự thực thượng phi tùy sư vu thực tiễn trung, khẩu truyện tâm thụ, xác nan đạt đáo thượng thừa. Nhi bút giả kinh nghiệm, đệ nhất vị nhập môn lão sư đích thủy bình, tập quán, trực tiếp ảnh hưởng tự kỷ đích lĩnh ngộ, cố học giả vụ thận trạch lương sư nhi học. Bản đường thập dư vị cống châu tam liêu danh sư, giai dĩ sư đái đồ hình thức nhi thụ, đương thị cá nhân ky duyến.
Lai thủy đa lộ nhân xưng hảo, bất tại quái nội phản kiến hung.
Tự khố bất hợp tựu tá khố, vô khố khả tá đương sát luận.
Xuất khẩu bất hợp cục kiến bại, sinh nhập khắc nhập hướng tọa cứu.
Cứu nhược vô công cầu vận trợ, vận nhược kiến suy lập kiến sầu.
Trung dương thủy pháp bất trị tiễn, tiền hiền không trứ vạn quyển thư.
Quân khanh công truyện tam dương pháp, chích tại lai khứ tam cá khẩu.

Trần danh chú: tá khố quái khí, đương thị quái nội kiêm kỷ phân nhi luận các cung quái khí. Nhiên nhi, sự vật quân cụ hữu lưỡng diện tính. Đương xuất quái tứ phân dĩ thượng, tắc bản quái quái khí bất thuần; đãn thủy khẩu kiêm thu quái khí, hậu kính phản nhi đại. Thu đáo quái khí, dữ kiêm quái quái khí tế thôi khởi lai bất nhất dạng. Bút giả kinh nghiệm, sơn tình biến hóa bất nhất, đặc thù sơn tình, ứng đương chú ý thử trung chi biến. Cố liêu công trực ngôn tam khẩu vô giới bảo, trảo trọng điểm thị quan kiện!
Khán bãi thủy khẩu toán nguyên nhân, nhất khẩu nhất tự nhất quái danh.
Tiên tương 64 quái từ thục, hướng vi hạ quái khẩu vi thượng.
Trọng tân biến xuất nhất quái khán, cửu niên lão phần tùy vận tẩu.
Hà lạc năng hợp hung hóa cát, trung dương bất hợp định sát luận.
Khắc xuất tài tiết vận thối phá, xuất khố vi sát ngũ hoàng hung.
Sinh nhập tài mãnh vận đáo phát, phán cấp sinh tiếu tử bạch niên.

Trần danh chú: thôi toán phần mộ đích cát hung cập kỳ nguyên nhân, ứng tiên thục tất lục thập tứ quái từ, bản quái, biến quái đẳng. Vận tinh bát phương lưu chuyển, hướng thượng nhất khí tối quý. Đãn đại vận yếu tùy vận bàn định, dụng lưu niên tử bạch khẩu quyết tiến hành thôi đoạn, phương xác nghiệm vô ngộ.
Tam bát tứ hào toán nguyên nhân, quái lý thông minh tài thị tiên.
Nhất sơn tam quái dụng quái khán, nhất quái lục hào biến hóa chân.
Xuất quái tứ phân yếu dụng thế, ngũ hành yếu dĩ sổ trung sinh.
Dương công huyền không thần tiên học, phàm nhân nan ngộ thiên ky quyết.
Nhất quái tam sơn tuất kiền hợi, tuất thống bát sơn vi tự khố.
Hợi thuận kiền quái thập lục sơn, kiền vi phụ mẫu tả hữu thông.

Trần danh chú: liêu công trực chỉ đông tây nam bắc quái đích định vị. Hợi vi giang tây nhất quái, khả kiêm kiền; tuất vi giang đông quái, bất khả kiêm; kiền vi nam bắc quái, khả tả hữu tương thông. Tam sơn hạ chúc bát quái, tức vi bát thần. Tương công minh thử, ẩn nhi bất phát. Liêu công ngữ phá thiên kinh, trực chỉ nguyên chân, chân truyện gia thiện bản!
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

thay đổi nội dung bởi: thoitu, 09-03-13 lúc 18:54
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #8  
Cũ 09-03-13, 17:46
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Giang đông giang tây nam bắc quái, tam sơn hạ hữu bát thần tại.
Điên tam đảo tứ đối bất đồng, tam sơn bát phương bát quái tại.
Thần vi quái khí quái vi khố, bát thần bát quái yếu phân thanh.
Đảo thôi phụ mẫu nhị thập tứ, tự khố chích hữu bát sơn đối.
Lục thập tứ quái lưu bát phương, tự khố chích hữu nhị thập tứ.
Đông tây nam bắc tam cá quái, dương thuận âm nghịch nhị lộ hành.

Nhất sinh nhị phân nhị sinh tam, thái cực xử xử vụ yếu minh. 《 tứ khố toàn thư 》 vị: "Thuật giả hi thông thử luận." Trần danh thử luận, đương phát cổ kim vu mộng trung! Phục quan dương bàn, vu nhị thập tứ sơn hạ phối lục thập tứ quái, định đương vô hư ngôn. Bút giả cùng tư hữu niên, kiền khôn 360° biến bát quái các 45°, biến 24 sơn các 15°, biến 64 quái các 5°, biến 384 hào các 0. 9375°; đảo thôi 384 hào 0. 9375°, biến 64 quái mỗi quái 5°, biến 24 sơn các 15°, biến bát quái các 45°, biến kiền khôn 180°. Dương công huyền không nhất nhị tam chi áo cục, tam bàn đại quái chi bí, hà lạc sinh thành chi sổ đẳng, tẫn tại thử trung. Bát quái tử mẫu công tôn vĩnh viễn dã vô pháp thu bát phương quái khí, nhi giang đông nhất quái, giang tây nhất quái, nam bắc phụ mẫu quái, khước năng thu bát phương quái khí. Thái cực tại trung, hồi quy âm dương, hồi quy thái cực, vu lý thậm thông! Nhất nhị tam thu bát phương quái khí, tích thủy bất lậu, vu thử trung khu biệt đông tây nam bắc tam quái chi quái khí bất đồng, quan liêu công quyết diệc đồng thử lý.
Sơn hạ dụng quái đối thủy khẩu, quái từ quái hào thôi nguyên nhân.
Dĩ quái thủ sổ luận sinh khắc, tá khố chi quái nhất đồng luận.
Bát phương quái khí tùy vận chuyển, thái cực tại trung bát phương di.
Nhất cung nhất cá thái cực vị, chủ khách trọng luận thôi thái cực.
Quân khanh công truyện chân quyết khiếu, điên tam đảo tứ na ta tử.

Trần danh chú: "Bát phương quái khí tùy vận chuyển, nhất cung nhất cá thái cực vị", thị ngận cụ thể đích huyền không đại ngũ hành bí quyết. Mỗi cá chi điểm cát hung tín tức, đô thị thái cực điểm, thử luận nhất châm kiến huyết! Sơn tình đích mỗi nhất phương, quyết định cát hung tín tức, yếu dụng thái cực lai quyết định, bất năng giản đan dĩ mục lực quyết định, nhi thị dĩ quái khí, ngũ hành, vận thì, tử bạch, tọa hướng, toàn cục tống hợp phân tích, chủ khách trọng luận, đinh tài quý thọ, phòng phân đô thị thái cực. Cận dụng trường sinh đế vượng bất khả năng hữu toàn diện đích tín tức, giá thị huyền không ngũ hành dữ chư pháp đích bất đồng điểm. Huyền không ngũ hành đặc tính, quy thái cực, quy sổ lai luận, giá thị hà lạc sinh thành quyết định, hồi quy đáo tối thượng thừa đích lĩnh vực. Chỉnh cá huyền không phong thủy địa lý dữ thái cực âm dương, nhật nguyệt ngũ tinh, nhị thập bát túc đẳng chi gian hữu khẩn mật quan hệ. Tại địa cầu đích nhất điểm, sơn thủy quyết định"Tàng sinh khí", thiên quyết định"Thừa sinh khí", "Thừa phong khí tán" vi hung, cố huyền không chỉ thiên địa nhân, vạn vật hợp nhất, như hướng hợp vạn vật tự nhiên quy luật, biên thượng hào, dữ lạc thư sổ tịnh nhập la bàn, dụng sổ quy nhất, trọng kiến huyền không đại ngũ hành. Vật vật hữu thiên địa, vật vật nhất thái cực, thái cực hồi quy hợp vi nhất. Tương công"Ngũ hành tổng tại quái trung sinh, bất tại kiền chi trung định", xác luận.

Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam, thái cực hồi quy hợp vi nhất.
Long yếu hợp hướng hướng hợp thủy, bát phương cung cung hữu thái cực.
Lưu thần chuyên lâm vận tinh chuyển, thất tinh đả kiếp ly cung hợp.
Trừu hào hoán tượng hợp hà lạc, dĩ sổ nhập quái tế thôi tường.
Sổ tự thiên định trọng đinh ninh, vạn vật quy cung nhất nhị tam.
Sổ trung phương hữu chân âm dương, sổ trung ngũ hành tài khả bằng.

Trần danh chú: phản phục đinh ninh"Nhất sinh nhị hề nhị sinh tam", "Thái cực hồi quy hợp vi nhất", "Bát cung thái cực, dĩ sổ nhập quái" đích huyền không pháp tắc. Sổ trung tài hữu chân âm chân dương, sổ yếu tòng quái trung lai, ngũ hành tòng sổ trung lai, bí tại thử nhĩ! Cố tương công viết: "Ngũ hành tại sổ trung định, bất tòng kiền chi trung thôi."
Bát cung thái cực hồi quy nhất, nhất nhị tam trung thị thái cực.
Đinh tài quý thọ giai thái cực, nhất nhị tam trung các tự diễn.
Vạn vật tự nhiên nhất thái cực, thái cực hóa xuất cát hung tức.
Bất ngôn âm dương viết thư hùng, âm dương chi trung hữu thái cực.
Minh đắc thái cực chi thái cực, cảm khiếu đông gia xưng địa tiên.
Tẩu nam sấm bắc hướng đông tây, liêu gia thanh dự yếu trân tích.
Đông gia thường khảo chân công phu, ứng đối tự như lộ tài thông.
Quân khanh công lưu quái tượng quyết, nhất đồng tả hạ bí mật ký.
Thử quyết chích hứa nhi tôn truyện, bất hứa tiết dữ khinh lãng nhân.
Canh hữu dương công đoạn nghiệm quyết, thử quyết nhi tôn dã tu hội.
Vô vấn lão phần nhân hà tử, lập đoạn tử nhân đông gia kinh.
Bất đắc chân công bất hạ sơn, truyện đắc chân công yếu cứu tham.
Bất vi tiễn tài bất vi tình, đông gia hữu đức tài khả hành.

Trần danh chú: 《 quái tượng quyết 》, 《 đoạn nghiệm quyết 》 bất đồng vu bản quyết. Vô vấn lão phần nhân hà nhi tử, lập đoạn tử nhân, lệnh đông gia kinh phục. Bút giả khảo chứng: phàm niên cửu, dật thủy, bệnh tử, điếu tử, đao sát, thương sát, bệnh tử, xác năng lập đoạn, dương công chân thần nhân dã! Nhiên thử phi huyền không, toàn kinh nghiệm chi luận nhĩ. Kim hữu tục sư đắc nhất nhị tuyệt kỹ, thủ tín đông gia, tiện viết"Dương công chân truyện huyền không", đại thác đặc thác! Liêu công bản quyết tường vu thủy pháp nhi luận, vị cập tha pháp. Bản kinh vi cống châu tam liêu liêu thị thủ sao bí bản, dương công tự tại tam liêu khai cơ, thiên niên tương thừa, chân pháp ẩn vu phàm gian nhĩ. Quan bản kinh văn, tường vu thủy pháp đoạn nghiệm, dụng vu thực tiễn, bách phát bách trung! Chư pháp tường minh, hoàn hoàn tương khấu, vô nhất ẩn ngữ, giác 《 huyền không bí chỉ 》 canh thiết thực dụng, đối huyền không học thuyết hữu họa long điểm tình chi diệu ngữ. Văn tự thiển tục, cổ ý tu viễn, vi truyện gia thiện bản. Dương công thiên niên chi bí, đắc cống châu tam liêu liêu thị tộc nhân tương thừa, kỳ công chí vĩ!
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

thay đổi nội dung bởi: thoitu, 09-03-13 lúc 18:53
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #9  
Cũ 09-03-13, 17:51
thoitu's Avatar
thoitu thoitu is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Đến từ: Việt Nam
Bài gửi: 626
Hội Viên thứ: 1644
Đã cảm ơn: 272
Được cảm ơn: 644 lần
trong 337 bài viết
thoitu is on a distinguished road
Default

Mã:
国师廖均卿三阳水法秘诀

廖均卿 原著
陈 名 注释
廖冬晴 校订


  廖均卿公,明朝国师,钦天监灵名博士,为明朱棣皇帝堪舆十三陵第一陵。其仙风道骨,呼山山响、喝水水止,地仙之传奇,有史可验。其风水术直追杨公,近 代无人能及。廖公真传秘本,年久未得窥视。今有缘在其后人三房名师廖炳手抄秘本中,转录经文,真假难考,然意追杨公,远比蒋公、沈氏之论为高,更切实用, 结合实践,神乎其神,为家传善本。

断验当考东家德,七分言吉三分凶。
不明东家福与德,切莫乱用此经文。
真龙先辨死与活,堂局形峦须慢言。
八方水口皆要看,合得本库锁金龙。

  陈名注:古之地理明师,必三考东家之德,方为其堪舆,故曰“不明东家福与德,切莫乱用此经文。”形局贵在龙真穴的,以藏聚生气。真龙为何?理气之气, 人人能知;形气之气,能知甚少。形气之气,便是真龙。支脉曲折能动,廖公曰“活”。生气,直指金龙之“活”。藏者,直指气口之“锁”。得此二字,龙活气 聚,可入垣局、喝形、水法之路。再论理气之气,以“乘生气”耳。

三般大卦先分清,八字格水用罗经。
五行流通论生气,旺神见水损财丁。
紫白推来五黄煞,抽爻换象标原因。
均卿留得三阳法,凭此一诀可称仙。

陈名注:玄空太极,以八方五行生入为最高境界。能合五行生入,为真太极,万物归一,不求福而福自来。而五行推演,须建立在零正的基础上,此玄空之秘也!赣 州三僚名师廖淑满恒言:“旺神见水损财丁,零神见水旺人丁。”零正是玄空法的准则。零正颠倒,损丁破财,即“山上龙神不下水,水里龙神不上山。”零神要 水,正神要山。

来水星形生肖定,八卦合运大财进。
来水出卦不言吉,空有财源枉费心。
来水借库无后劲,他人钱财不如己。
来水御街富且贵,乾坤艮巽四字看。
一路来水一字看,六路来水六字对。
本库借库要分别,卦外来水不须看。

  陈名注:八方来水,先定星形和生肖,归库而论。“龙要合向向合水,水合三吉位;合禄合马合官贵,本卦生旺寻。”禄为借库,马为自库,官贵为御街。自 库,指本库卦气;借库,指出卦相兼卦气;御街,指乾坤艮巽四字来水。《天玉经》:“水到御街官便至,神童状元出。”“来水星形守水口,定出擎天调鼎臣。” 杨公直言本库、借库,直指原真,无一隐语。

但看字是何生肖,运年推断跑不掉。
向上五行论生克,还需坐上卦爻参。
每字之下卦名定,卦辞卦象方显神。
运年生肖说原因,东家方言有真功。

陈名注:来水入卦合零正,用向上五行论之,生入为财,生出为泄。还要看坐上卦爻合何路,以决定吉凶信息。当水口吉凶信息确认,年月生肖确认,还要用八卦讲出什么原因破财、发财,东家才会说有功夫。

来水见白财大快,如若合库也无防。
八方来水皆有财,非若当面方有功。
八方卦气随运转,太极在中要分明。
外阳水口合八字,巨人锁口阳宅同。
来水多口归一库,方可论及城门诀。
出口虽锁不归库,气泄财散不知因。

陈名注:杨公玄空反复叮咛“三般卦第一”,廖公直言归库,以收八方卦气。太极在中,八方卦气随之运转,故八方来水皆有功。来水宜多,出口务须归一库,则气 场紧锁,方可论及“城门一诀”。来水归入本库,则财源滚滚而来;不归库,财散都不明原因。廖家以水法见长,此皆从实践中来。廖公直指实处,具有可操作性, 字浅意深! 

生出克出财见退,不在卦内更堪忧。
五黄太岁归宫位,敢断流年大破财。
坐卦若能合河洛,当运之年还有救。
外阳水口若不锁,全局财散形可凭。
要问外阳诀何在,均卿公传三阳法。
罗盘卦内逐字对,一口一字八字看。

陈名注:三阳水法,重在水口。出口归库,气场无泄,水口紧锁,全局合法。实践中来水归库,当旺生入,财源广进。来口有星形、合运,该生肖富且贵。若在御街,必有功名。若生出克出,财即见退。此外阳来、去二口之看法也。一字一句叮咛语,言诚理正!

先看自库八个字,再看借库外人助。
天卦父母有靠山,十六字中可推移。
地卦只求贪狼补,八字推来自谋财。
乾坤艮巽御街字,能合来水富且贵。

陈名注:南北东西三卦,指三组组合卦。南北党中央,东卦军委,西卦国务院,党领导军委、国务院,国务院配合党中央为顺子,军委独立逆子,八卦是军区司令, 这重关系便是玄空大卦。单纯从八卦入手,永远也无法掌握中央方向,这是比喻。三卦中,各有自库八山。江东一卦要清纯,不可兼,故极易犯差错。最可怕是现在 很多地师不明玄空卦,空亡差错,导致神经病、精神压力等疾病,都是立向卦爻差错。笔者认为,罗盘之秘便是杨公玄空之秘,懂罗盘就一定懂玄空。其余二卦有借 库,廖公言“有靠山”,喻言耳。南北卦气雄厚,故杨公言:“乾山乾向水朝乾,乾峰出状元。”子午卯酉、乾坤艮巽为一库,可兼左、兼右,廖公一语中的。

来水虽多卦不合,空劳财源白费心。
财不合卦当煞论,消峰消水不同推。
向上消之若无功,坐上卦爻显奇功。
向坐若无补救力,五黄临宫劫难逃。
断凶当从大凶处,一断定叫东家惊。
直指年月和生肖,卦爻推出原因来。

陈名注:挨星消峰口诀和消水口诀不同,虽一同推演,用法不同。龙、水、峰,即丁、财、贵,是独立的太极。三者合一,便是坐与向的太极。实践中,紫白年月口 诀需熟练,并要有真传紫白口诀。口诀误了,全部断不准。六十四卦辞、卦意、卦象要精通,这是为玄空大卦服务的。廖公直言卦爻断,是从出神入化角度,用六爻 预测方法,推算吉凶的原因,令东家惊服!观古来名师传奇,必在此用功。卦有过与不及之异,“太过者损之斯成,不及者益之则利”,此刘伯温断卦诀,要为名师 者必用之,用于水口的推断,是地仙之学。八卦不是玄空,但服务于玄空。

父母三般卦分清,八字十六不同论。
借库自库此中别,五行推来定吉凶。
吉凶错位颠倒断,空有紫白生肖法。
东家笑你无功夫,廖家地术未学通。

陈名注:紫白、五黄、生肖是为吉凶主体服务的,必先在确认吉凶的前提下,推断某年某月某生肖发财或破财,再用卦爻算出什么原因。此思路廖公反复提示,是断 法的先后顺序。运星、零正、五行确认吉凶,又是在水口出库或入库的原则下进行,一环扣一环。山情入库后,用零正、运星、五行确认吉凶程度,这已经有八个环 节合一而论。而玄空是万物一太极而论吉凶的运作体系。廖公反复强调入库,与杨公反复言不出卦同一原因也。“要求富贵三般卦,出卦家贫乏”,直追杨公旨意。
看罢外阳看中阳,八字桃花一字煞。
干流要防人丁伤,水破天心伤人心。
茶糟割脚全局愁,元辰直水立见败。
水口紧锁败后兴,何方有水何房发。
抱迎曲聚力不同,中阳水法人多见。
形要合运才有功,中阳水法不看卦。
但在形中断原因,诸家之论皆合理。
若不合运也无功,但凡堂局得中阳。
此间所论人人通,中阳水法无秘传。

陈名注:中阳水法人人通,廖公直言不合运也无功,确论!其次不看卦直接论形,在实践中找经验,眼力胜于一切。实践中老地师随口而断,皆中阳眼力耳。有的地师一点不通玄空,照样断的奇准,这是事实!反而玄空学的无经验,纸上谈兵,照样无用。

穴在高处多水口,此是中阳唯一功。
葬后多败因气散,补救之法归一库。
移山填海人工造,星移斗转显神功。
未得杨公雌雄诀,切莫逞强误他人。

陈名注:中阳有没有水口?事实上穴在高处,则中阳水口很多,败因气散,廖公直指补救之法为“归一库”,培砂手立明堂,重新立向,择吉,要考虑到实际山情,廖公提示没有真功夫,不要下手。

一生二兮二生三,才是杨公雌雄诀。
八卦不是真妙诀,子母公孙误千人。
一二三中用数推,才是玄空真妙诀。

陈名注:雌雄,百家注解皆不得要领,一二三也。一者,太极也。二者曰阴曰阳,曰上曰下,曰左曰右,曰天曰地,曰山曰水。二必含太极,阴阳交媾,山水有情, 天地一体。二必合为一,此河洛之生成也。八方卦气360°,用二、四、八永远也无法收卦气,廖公直指“子母公孙误千人”,让后学者走出单纯以八卦子母公孙 推演以图解开三搬卦之秘的死胡同。必须在“一二三中用数推,才是玄空真妙诀!”一者,太极360°;二者,雌雄二路顺逆行合360°;三者,东、西、南北 卦,每卦360°,已含三个自库,三个乾坤八卦在内。太极在中,一二三都是360°,故老子曰“一生二兮二生三,三生万物是玄关。”这是千年来玄空三般卦 最准确的解说,杨公亲传,廖氏后人口授而来,于理甚通!

更有内阳审穴法,神机出处寻仙方。
但把向中放水看,不看立见房份伤。
古今庸师多少位,误人财散不知因。
细看水口放何字,自库八字尽合法。
借库八字一般般,出库定叫财破散。
明堂泻下中房伤,左长右少不用疑。
杨公传下内阳法,位位生来是真诀。

陈名注:内堂放水,中天水法,笔者视为第一功夫!廖公用“合库、借库、出库”三言而概之,并直指“内堂作法秘中秘,位位生来是真诀”,深得杨公之秘旨。依 此法作风水,三个月立收功效,铁验无误!此诀为赣州三僚廖氏族人秘中之秘,廖公注本有绝秘心法。唐苏师曰:“当今明内堂作法者,寥若星辰!”缘师训打住, 伏笔传家。

更看卦内子孙克,八宫流转运星求。
宫内运退二五疾,三七并临刀无情。
向首一气灾福柄,九宫流转逐房推。
水口看卦卦看数,主客到宫合数推。
统临一四七大运,专临当元二十年。

陈名注:八卦只有一卦通,水口对卦卦变数,以数推来才是真阴、真阳、大玄空、真五行,以数才能合运,以数才能推出零正,以数才能确认该水口的阴阳属性与向 上、坐上、房份的综合卦气是吉是凶。“明玄空,只在五行中。”五行是太极五行,数中五行。“木伤土而金位重重,祸须有救;火制金而水神叠叠,火亦能禳;土 涸水而木旺无妨,金伐木而火炎无忌”。八方卦气,五行流通,才是玄空最上乘五行作法。道法自然,非《玄空秘旨》、《紫白诀》之僵化而论五行。真五行需从纳 音中细推,才能真正把握五行属性。笔者经验,非长期实践,此理难通难用。但从大凶大吉处入手,不会失误!
内阳看法在九尺,曲曲层层合字高。
内阳多口财立散,位位生来富贵长。
合卦合气更合形,更胜山水尽合情。
此诀仅许传子孙,万勿泄与轻浪人。

陈名注:“合”字颇多讲究。九尺作法尽合鲁班尺数,以推此太极五行,此尺寸之一也。杨公玄空以河洛生成之道,重建一个万物一太极的风水体系。自然风水将影 响吉凶信息的百科自然规律,纳入河洛,并入罗盘。凡罗盘不合河洛之理,均非杨公风水真义。言及此,笔者认为懂罗盘必懂玄空。内堂九尺作法,实同罗盘一样。 含百科自然规律合而为一,真太极,真风水也。玄空就是一,一就是万物,万物用河洛编号,用数归一。

形败字出又生出,敢断某年大破财。
五黄太岁双把刀,八宫流转见弱杀。
形丑出库又克入,立断凶险是真诀。
凶者更凶险中险,雪中送碳古来稀。
形若出库坐卦补,卦若不合运再参。
紫白真诀后收功,若要东家惊奇异。
卦爻抽象推原因,一百八十地运推。
以数回归一太极,八卦只有一卦通。

陈名注:“五黄到处不留情”,是最后收功环节。杨公云:“但看太岁是何神,立地见分明”,此之谓也。笔者经验,八宫运星流转,各宫山情不一。但以太岁、五 黄临宫处看凶。若形丑出库,立断有凶。然主客需明,运星当旺,雪中送炭,临场变化不一。笔者习惯从大凶大吉落笔,失误几稀!

丁盘财盘合运盘,形若出卦也空谈。
抽爻换象神仙术,未合八字也不灵。
五行流通论吉凶,零正颠倒更无功。
反吟伏吟心要细,阴沟翻船也常见。
旺神见水财丁损,水里龙神不上山。
玄空父母三般卦,不合河洛死僵化。

陈名注:每一种断法中都需要支点,廖公直指要活用玄空大五行法。长期实践,综合分析考虑。事实上非随师于实践中,口传心授,确难达到上乘。而笔者经验,第 一位入门老师的水平、习惯,直接影响自己的领悟,故学者务慎择良师而学。本堂十余位赣州三僚名师,皆以师带徒形式而授,当视个人机缘。

来水多路人称好,不在卦内反见凶。
自库不合就借库,无库可借当煞论。
出口不合局见败,生入克入向坐救。
救若无功求运助,运若见衰立见愁。
中阳水法不值钱,前贤空著万卷书。
均卿公传三阳法,只在来去三个口。

陈名注:借库卦气,当视卦内兼几分而论各宫卦气。然而,事物均具有两面性。当出卦四分以上,则本卦卦气不纯;但水口兼收卦气,后劲反而大。收到卦气,与兼卦卦气细推起来不一样。笔者经验,山情变化不一,特殊山情,应当注意此中之变。故廖公直言三口无价宝,抓重点是关键! 
看罢水口算原因,一口一字一卦名。
先将64卦辞熟,向为下卦口为上。
重新变出一卦看,久年老坟随运走。
河洛能合凶化吉,中阳不合定煞论。
克出财泄运退破,出库为煞五黄凶。
生入财猛运到发,判给生肖紫白年。

陈名注:推算坟墓的吉凶及其原因,应先熟悉六十四卦辞、本卦、变卦等。运星八方流转,向上一气最贵。但大运要随运盘定,用流年紫白口诀进行推断,方确验无误。

三八四爻算原因,卦理通明才是仙。
一山三卦用卦看,一卦六爻变化真。
出卦四分要用替,五行要以数中生。
杨公玄空神仙学,凡人难悟天机诀。
一卦三山戌乾亥,戌统八山为自库。
亥顺乾卦十六山,乾为父母左右通。

陈名注:廖公直指东西南北卦的定位。亥为江西一卦,可兼乾;戌为江东卦,不可兼;乾为南北卦,可左右相通。三山下属八卦,即为八神。蒋公明此,隐而不发。廖公语破天惊,直指原真,真传家善本!
江东江西南北卦,三山下有八神在。
颠三倒四对不同,三山八方八卦在。
神为卦气卦为库,八神八卦要分清。
倒推父母二十四,自库只有八山对。
六十四卦流八方,自库只有二十四。
东西南北三个卦,阳顺阴逆二路行。

  一生二分二生三,太极处处务要明。《四库全书》谓:“术者稀通此论。”陈名此论,当发古今于梦中!复观杨盘,于二十四山下配六十四卦,定当无虚言。笔 者穷思有年,乾坤360°变八卦各45°,变24山各15°,变64卦各5°,变384爻各0.9375°;倒推384爻0.9375°,变64卦每卦 5°,变24山各15°,变八卦各45°,变乾坤180°。杨公玄空一二三之奥局、三般大卦之秘、河洛生成之数等,尽在此中。八卦子母公孙永远也无法收八 方卦气,而江东一卦、江西一卦、南北父母卦,却能收八方卦气。太极在中,回归阴阳,回归太极,于理甚通!一二三收八方卦气,滴水不漏,于此中区别东西南北 三卦之卦气不同,观廖公诀亦同此理。

山下用卦对水口,卦辞卦爻推原因。
以卦取数论生克,借库之卦一同论。
八方卦气随运转,太极在中八方移。
一宫一个太极位,主客重论推太极。
均卿公传真诀窍,颠三倒四那些子。

陈名注:“八方卦气随运转,一宫一个太极位”,是很具体的玄空大五行秘诀。每个支点吉凶信息,都是太极点,此论一针见血!山情的每一方,决定吉凶信息,要 用太极来决定,不能简单以目力决定,而是以卦气、五行、运时、紫白、坐向,全局综合分析,主客重论,丁财贵寿、房份都是太极。仅用长生帝旺不可能有全面的 信息,这是玄空五行与诸法的不同点。玄空五行特性,归太极,归数来论,这是河洛生成决定,回归到最上乘的领域。整个玄空风水地理与太极阴阳、日月五星、二 十八宿等之间有紧密关系。在地球的一点,山水决定“藏生气”,天决定“乘生气”,“乘风气散”为凶,故玄空指天地人,万物合一,如向合万物自然规律,编上 号,与洛书数并入罗盘,用数归一,重建玄空大五行。物物有天地,物物一太极,太极回归合为一。蒋公“五行总在卦中生,不在干支中定”,确论。

一生二兮二生三,太极回归合为一。
龙要合向向合水,八方宫宫有太极。
流神专临运星转,七星打劫离宫合。
抽爻换象合河洛,以数入卦细推详。
数自天定重叮咛,万物归宫一二三。
数中方有真阴阳,数中五行才可凭。

陈名注:反复叮咛“一生二兮二生三”、“太极回归合为一”、“八宫太极、以数入卦”的玄空法则。数中才有真阴真阳,数要从卦中来,五行从数中来,秘在此耳!故蒋公曰:“五行在数中定,不从干支中推。”

八宫太极回归一,一二三中是太极。
丁财贵寿皆太极,一二三中各自演。
万物自然一太极,太极化出吉凶息。
不言阴阳曰雌雄,阴阳之中有太极。
明得太极之太极,敢叫东家称地仙。
走南闯北向东西,廖家声誉要珍惜。
东家常考真功夫,应对自如路才通。
均卿公留卦象诀,一同写下秘密记。
此诀只许儿孙传,不许泄与轻浪人。
更有杨公断验诀,此诀儿孙也须会。
无问老坟因何死,立断死因东家惊。
不得真功不下山,传得真功要救贪。
不为钱财不为情,东家有德才可行。

陈名注:《卦象诀》、《断验诀》不同于本诀。无问老坟因何而死,立断死因,令东家惊服。笔者考证:凡年久、溢水、病死、吊死、刀杀、枪杀、病死,确能立 断,杨公真神人也!然此非玄空,全经验之论耳。今有俗师得一二绝技,取信东家,便曰“杨公真传玄空”,大错特错!廖公本诀详于水法而论,未及他法。本经为 赣州三僚廖氏手抄秘本,杨公自在三僚开基,千年相承,真法隐于凡间耳。观本经文,详于水法断验,用于实践,百发百中!诸法详明,环环相扣,无一隐语,较 《玄空秘旨》更切实用,对玄空学说有画龙点睛之妙语。文字浅俗,古意修远,为传家善本。杨公千年之秘,得赣州三僚廖氏族人相承,其功至伟!
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "thoitu" về bài viết có ích này:
  #10  
Cũ 13-03-13, 11:41
hieunv74's Avatar
hieunv74 hieunv74 is offline
Hội Viên Đặc Biệt
 
Tham gia ngày: Dec 2009
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài gửi: 3,000
Hội Viên thứ: 658
Đã cảm ơn: 836
Được cảm ơn: 3,941 lần
trong 1,736 bài viết
hieunv74 is on a distinguished road
Default

Tam dương thủy pháp

Tam dương thủy pháp là phươn pháp dựa trên Lý tiên thiên và dụng hậu thiên. Trong tứ đại hoàng tuyền của tứ đại cục, địa bàn lạc thư khảm 1 càn 6, thông tiên thiên 1- 6 khí, khôn 2 đoài 7 thông 2 -7 khí, chấn 3 cấn 8 thông 3- 8 khí, tốn 4 ly 9 thông 4 - 9 khí, rồi thì có long phối tọa, hướng phối thủy mà địa khí được tương thông:

1--6 cục tiểu thủy quí, đến trung thủy nhâm, đến đại thủy càn, quí nhâm càn thủy phát Văn Quí [1-6: TAM DƯƠNG THỦY: Quý-Nhâm-Càn].

2--7 cục tiểu thủy tân, đến trung thủy canh, đến đại thủy khôn tân canh khôn thủy phát đại phú [2-7: TAM DƯƠNG THỦY: Tân-Canh-Khôn].

3--8 cục tiểu thủy ất, đến trung thủy giáp, đến đại thủy cấn, ất giáp cấn thủy phát thanh phú [3-8: TAM DƯƠNG THỦY: Ất-Giáp-Cấn].

4--9 cục tiểu thủy đinh, đến trung thủy bính, đến đại thủy tốn đinh bính tốn thủy phát thanh quí [4-9: TAM DƯƠNG THỦY: Đinh-Bính-Tốn].
TỨ DUY thu Thủy tứ CHÍNH là cát, còn Tứ chính thu thủy tứ duy là không cát vì thủy chảy ngược từ lớn qua nhỏ, trừ trường hợp Nguyên vận tinh đến hướng - cái này hao hao pha lẫn phi tinh nhỉ, hihi.

---
Trích bài của cụ Tri tri
Ví dụ: Như con lộ từ nam đến bắc, nam cao bắc thấp, 2 dãy tiệm 2 bên 1 dãy tọa tây hướng đông quẻ đầu hướng là 3 - 8 cục, mà tam dương thủy là ất giáp cấn, thì dãy tiệm nầy đúng tam dương thủy nên phát đạt. 1 dãy tọa đông hướng tây quẻ đầu hướng là 2 - 7 cục, thì Tam dương thủy là tân canh khôn, thì dãy tiệm nầy không đúng tam dương thủy vì nước chảy ngược từ lớn qua nhỏ khôn canh tân nên buôn bán ế ẩm, trừ ra nguyên vận tinh đến hướng mới cát.
__________________
Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

thay đổi nội dung bởi: hieunv74, 13-03-13 lúc 11:57
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 4 Hội viên đã cảm ơn đến "hieunv74" về bài viết có ích này:
Trả lời
Đề tài tương tự
Ðề tài Người Gửi Chuyên mục Trả lời Bài mới
Bát sơn quyết pháp nguyen kim yen Phong thủy 17 28-08-13 09:07
Huyền không yếu quyết thoitu Phong thủy 0 01-06-12 22:30
Hà tri quyết thoitu Nhân tướng học 0 03-05-12 13:41
Bài ca quyết đoán giờ sinh thoitu Tử vi 1 08-12-11 02:26
mong các vị tiền bối giúp đỡ em giải quyết 2 vấn đề quyết định cuộc đời em ou_2007 Nhờ xem Tử Vi 0 15-02-11 16:46


Tags
, dương, pháp, quyết, tam, thủy

Ðiều Chỉnh Tìm trong bài
Tìm trong bài:

Tìm Kiếm Chi Tiết
Xếp Bài

Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn không thể gửi đề tài mới
Bạn có thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi đính kèm
Bạn có thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ được tính theo giờ GMT +8. Hiện tại là 08:04.


Bản quyền thuộc về HUYỀN KHÔNG LÝ SỐ © 20-06-2009.
® Ghi rõ nguồn "HUYENKHONGLYSO.COM" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt FireFox độ phân giải (1024x768)