PDA

View Full Version : nhờ xem ngày động thổ xây nhàmocky
19-03-15, 22:03
Nhờ các bác trên diễn đàn coi giúp ngày động thổ xây nhà trong tháng 2 năm at mùi 2015 . chủ nhà sinh năm giáp thìn ,nhà xây hướng đông nam. Con trai nham thân ,vợ mau thân .

mocky
22-03-15, 18:31
Có ai vào giúp cho mình với đang phân vân quá

dinhquy
22-03-15, 20:35
Ngày:18/2/2015 al có Trực: Thành và Sao: Tất (cát) trong bộ Nhị Thập Bát Tú.
Tiết khí Tiết Thanh Minh khởi ngày 5/4/2015; Tiết khí Cốc Vũ khởi ngày 20/4/2015
Lễ/Tết
Cát thần Minh Phệ Đối, Minh Tinh, Mẫu Thương, Nguyệt Đức, Ngũ Đế Sinh, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Nhạc, Thiên Thương, Thiên Thụy, Thiên Y, Thiên Ân, Thiên Đức, Thánh Tâm, Thất Thánh, Đại Hồng Sa, Đại Thâu.
Nghi an phủ biên cảnh, an đối ngại, ban chiếu, bàn di, bách sự nghi dụng, bái sư, bội ấn, chiêu hiền, công quả, cầu danh, cầu tài, cầu tự, cầu y, cử chánh trực, doanh kiến cung thất, giá thú, giải trừ, hoãn hình ngục, hành huệ ái, hành hạnh, hưng tu, học nghệ, hội khách, hợp dược, hứa nguyện, khai thị, khiển sử, khánh tứ, khải toản, kinh lạc, kì phúc, kết hôn nhân, liệu bệnh, lâm chánh thân dân, lập khế, mục dưỡng, nghi tế tự, nạp lễ, nạp súc, nạp thái, nạp tài, phá thổ, phó nhậm, phục dược, sách tá, thi ân huệ, thi ân phong bái, thiện thành quách, thưởng hạ, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ hạ, thụ phong, thụ trụ, tiến biểu chương, tiến nhân khẩu, trai tiếu, trúc đê phòng, trảm thảo, trị bệnh, tu cung thất, tu kiều, tu lộ, tu phần, tu thương khố, tu trạch, tu táo, tu tạo, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tài chế, tài chủng, tạo trạch, tạo tác, tạo táng, tế tự, tống lễ, tứ xá, tự thần, uấn nhưỡng, vấn danh, yến hội, đàm ân, đính hôn, động thổ.
18/2/2015 al từ 15g-17g đặt đá móng

mocky
25-03-15, 19:17
Cảm ơn anh rất nhiều a em rất khâm phục nghị lực và học vấn của anh, chúc anh và gđ luôn vui khỏe