Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  Nội Quy Của Diễn Ðàn Huyền Không Lý Số


  NỘI QUY DIỄN ĐÀN HUYENKHONGLYSO.COM

  Diễn Đàn huyenkhonglyso.com hoàn toàn không liên hệ đến bất cứ diễn đàn học thuật hay một tổ chức, diễn đàn hay hội đoàn nào khác, nếu có trùng tên "Huyền Không Lý Số", sẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của Ban Điều Hành.
  Diễn đàn huyenkhonglyso.com sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về sự trùng hợp về tên gọi này.

  1. Diễn Đàn Huyền Không Lý Số hoan nghênh và trân trọng sự đóng góp bài vở của hội viên, tuy nhiên, Diễn Đàn Huyền Không Lý Số hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về nội dung cũng như hình thức của những tin tức, bài vở, hình ảnh, tranh vẽ, lời giới thiệu, links...do hội viên đăng trên diễn đàn. Quan điểm, ý kiến, tác phẩm của hội viên đăng lên không phản ảnh quan điểm của nhóm chủ trương.

  2. Diễn Đàn Huyền Không Lý Số hoàn toàn không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp về nội dung trong sách tại Tủ Sách . Sách trong Tủ Sách được xem như tài liệu đóng góp bởi các Hội Viên với mục đích giúp hội viên nghiên cứu về lãnh vực Khoa Học Huyền Bí. Phẩm chất của những tài liệu này hoàn toàn do độc giả tự thẩm định.

  3. Diễn Đàn Huyền Không Lý Số lưu trữ một số sách trong Tủ Sách
  .Bản quyền các các sách này do hội viên đưa lên chịu trách nhiệm. Ban Quản trị hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bản quyền trong trường hợp này. Mọi chi tiết khiếu nại xin liên hệ ban Quản Trị Huyền Không Lý Số admin@huyenkhonglyso.com

  4. Diễn Đàn Huyền Không Lý Số hoàn toàn không liên hệ đến bất cứ diễn đàn lý số nào khác
  : nếu một tổ chức, diễn đàn hay hội đoàn nào khác, ở bất cứ nơi đâu, có trùng tên "Huyền Không Lý Số", sẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của nhóm chủ trương. Diễn đàn huyenkhonglyso.com. sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về sự trùng hợp về tên gọi này.

  5. Để duy trì tinh thần đồng đạo và bình đẳng giữa các hội viên cũng như duy trì sự ổn định trong diễn đàn, Ban Điều Hành diễn đàn công bố bản nội quy sau đây:

  NỘI QUY CHUNG

  1. Tuyệt đối không được đưa lên Diễn Đàn Huyền Không Lý Số những vấn đề chính trị, tôn giáo: Diễn Đàn Huyền Không Lý Số chuyên về Lý Số Đông Phương và là một diễn đàn văn hoá toàn cầu. Hội viên của diễn đàn đến từ nhiều quốc gia, và có những quan điểm chính trị, tôn giáo khác nhau. Bởi vậy, một bài viết có mục đích hoặc nội dung thiên về chính trị, tôn giáo là ra ngoài mục đích của diễn đàn.

  2. Tuyệt đối không được dùng những danh từ khiếm nhã, thô tục hoặc có tính cách chỉ trích cá nhân hoặc những nhóm người. Mọi sự tranh luận, phản bác phải dựa trên sự hiểu biết của hội viên và trên tinh thần học thuật.

  3. Tuyệt đối không được kỳ thị hoặc khinh miệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác, hoặc sự hiểu biết của người khác.

  4. Tuyệt đối không được mang lên diễn đàn những hình ảnh, bài vở có tính cách vi phạm pháp luật và đạo đức. Những bài vở, hình ảnh có tính cách khiêu dâm dưới mọi thể loại không phù hợp với tôn chỉ phát huy văn hoá của diễn đàn.

  5. Tuyệt đối không được mang lên diễn đàn những tin tức, bài vở hoặc hình ảnh không phù hợp với mục tiêu văn hoá của diễn đàn.

  6. Tuyệt đối không được quảng cáo dưới mọi hình thức Khi chưa có sự đồng ý của ban Quản Trị Huyền Không Lý Số

  7. Tuyệt đối không được gây náo loạn, tranh cãi, phỉ báng, hoặc chế diễu các hội viên khác và tạo sự mất hoà khí trên Diễn Đàn Huyền Không Lý Số.

  8. Ban Quản Trị hoặc và Kiểm Soát Viên sẽ sửa chữa, xoá bài, xóa hình, dời bài, hoặc khoá bài khi những bài viết vi phạm nội quy hoặc có chiều hướng gây mất hoà khí của diễn đàn.

  9. Tất cả mọi bài viết phải dùng tiếng Việt với đầy đủ dấu
  . Trong bài viết có thể sử dụng từ không phải tiếng Việt; nhưng tiếng Việt phải là cấu trúc chính của nội dung bài viết. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính của Diễn Đàn Huyền Không Lý Số. Nhưng hội viên của Diễn Đàn Huyền Không Lý Số có thể không phải là người Việt.

  10. Ban Điều Hành hoàn toàn KHÔNG chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bài vở, sách, và hình ảnh do hội viên đăng trên diễn đàn

  11. Ban Điều Hành sẽ xóa hình ảnh không thích hợp với bài viết hay tôn chỉ của diễn đàn.

  12. Hội viên muốn nhờ xem chỉ tay hay tướng mặt cần đăng hình phải tuân theo các điều lệ sau đây. Nếu vi phạm các điều lệ này Ban Quản Trị sẽ rút thẻ hội viên vĩnh viễn và xóa đi bài vở cùng hình ảnh vi phạm nội quy ngay lập tức.
  a) Hội viên chỉ được phép đăng hình ảnh của chính mình trên diễn đàn
  b) Không được đăng hình của người khác
  c) Không được đăng hình của trẻ vị thành niên
  d) Không được đăng hình ảnh khiêu dâm thuộc mọi thể loại kể cả hình vẽ
  e) Không được đăng hình ảnh bậy bạ hay khủng khiếp
  f) Không được đăng hình ảnh nhậy cảm dễ gây tranh cãi

  • Hội viên hoàn toàn chịu trách nhiệm, trực tiếp và gián tiếp, về nội dung bài vở và hình ảnh của mình đã đăng tải trên diễn đàn Huyền Không Lý Số.

  THỂ THỨC GHI DANH

  Để trở thành hội viên của Diễn Đàn Huyền Không Lý Số :

  1. Khi ghi danh, bạn phải cung cấp một địa chỉ điện thư (Email Address) đang hoạt động, nếu không, tài khoản của hội viên sẽ vô hiệu lực. Sau khi ghi danh, bạn cần phải kích hoạt tài khoản để chính thức trở thành hội viên qua điện thư mà huyenkhonglyso.com tự động gởi đến quý vị.

  2. Mỗi địa chỉ thư điện tử chỉ có thể ghi danh duy nhất 01 Hội Viên


  QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN.

  1. Hội viên có quyền tham gia gửi bài đóng góp và thảo luận trên các mục trong diễn đàn .

  2. Hội viên có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân ngoài phần qui định ở trên.

  3. Hội viên cần lưu giữ mật mã tài khoản của mình. Ban quản tri diễn đàn không chịu trách nhiệm khi hội viên làm lộ mật khẩu

  4. Hội viên có trách nhiệm thông báo với Ban Điều Hành về những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nội của quy diễn đàn và đề nghị can thiệp khi quyền lợi bị xâm phạm.

  5. Những bài viết được chép lại, trích dẫn phải được ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Người viết phải chịu trách nhiệm về bài viết và hình ảnh của mình đã đăng lên.

  6. Trường hợp hội viên gặp trở ngại về kỹ thuật, không thể gửi bài viết với tư cách hội viên, Ban Điều Hành diễn đàn dành riêng mục Hỗ Trợ Kỹ Thuật cho những ai gặp trở ngại khi sử dụng các chức năng của diễn đàn.

  7. Những hội viện có khả năng chuyên môn về các ngành học của Lý Số Đông Phương như Phong Thủy, Tử Vi, Tử Bình, Dịch Số v.v. đều có thể đề nghị với Ban Điều Hành thành lập một mục riêng để mở lớp dạy trong khuôn khổ nội quy chung.

  CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT

  1. Vi phạm Nội Quy lần đầu sẽ bị nhắc nhở. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy của bài viết.

  2. Vi phạm Nội Quy lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy của bài viết.

  3. Vi phạm Nội Quy lần thứ ba sẽ bị khóa trương mục hội viên, hoặc xóa tên vĩnh viễn. Bài viết có thể bị xoá, sửa chữa, hoặc dời đi nơi khác tuỳ theo mức độ vi phạm của bài viết.

  4. Khi hội viên nào vi phạm luật pháp, đạo đức hoặc nhân phẩm người khác, Ban Điều Hành sẽ khoá trương mục của hội viên đó ngay tức khắc mặc dù có thể là lần vi phạm đầu tiên.

  5. Khi hội viên nào gây náo loạn hay cố ý quấy phá diễn đàn, Ban Điều Hành sẽ khoá trương mục của hội viên đó ngay tức khắc mặc dù có thể là lần vi phạm đầu tiên.


  6. Ngoài những điều xử lý vi phạm ở trên, Ban Điều Hành sẽ khoá tài khoản tuỳ theo mức độ vi phạm nội quy, thời hạn khoá tài khoản tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

  Nội Quy của Diễn Đàn Huyền Không Lý Số có thể được thay đổi khi cần thiết. Sự thay đổi này có thể từ đề nghị của hội viên và được quyết định bởi Ban Điều Hành.

  Thay mặt Ban Quản Trị Huyền Không Lý Số.

  Bạn đã trên 13 tuổi, bạn đã đọc và hiểu về nội quy diễn đàn của chúng tôi?

  (Lời khuyên : Bạn nên đọc và hiểu rõ nội quy diễn đàn của chúng tôi để có thể sử dụng diễn đàn Huyền Không Lý Số một cách tốt nhất.)