Có anh bạn mới tặng một số hoa (huyền không)
Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, hì hì

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/08/05/16/36/890919462_77192378_574_574.jpg

...