Mấy thành viên nào thích ăn thịt chó nên vào xem và suy ngẫm!