Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  Trang 1/2 12 cuốicuối
  kết quả từ 1 tới 10 trên 14
   1. #1
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài gửi
    2,270
    Cảm ơn
    99
    Được cảm ơn: 4,404 lần
    trong 1,432 bài viết

    Default Tìm sách: Tử Vi Chính Nghĩa+Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh

    Chào các bạn,
    Hiện nay mình có một tàng thư tử vi tiếng Hán lên tới 300, 400 quyển của nhiều tác giả nổi tiếng, muốn đem ra trao đổi với hai quyển "Tử Vi Chính Nghĩa - 紫微正義" và "Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh - 趙氏明說紫微經".

    Mình biết hai quyển trên là sách rất hiếm, nhưng thiết nghỉ một tàng thư 300, 400 sách về tử vi, tam thức, luôn cả bộ Đạo Tàng, Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành, và Tứ Khố Toàn Thư, củng có giá trị xứng đáng để trao đổi.
    Bạn nào có copy của 2 quyển trên và muốn trao đổi, xin email cho mình vinh_l2010@yahoo.com.

    Sau đây là một phần nhỏ của số sách mình sẻ trao đổi.

    紫微斗数绝学+第1集.pdf
    紫微斗数绝学+第2集.pdf
    紫微斗数绝学+第3集.pdf
    紫微斗数绝学+第4集.pdf
    福耕--替身宫讨公道.pdf
    福耕-斗数心理学.pdf
    福耕_死亡年限预知学.pdf
    福耕:生男育女之性别预知.pdf
    赖铭贤--紫微答问录(名利篇).pdf
    赖铭贤-斗数解秘-行运分析篇.pdf
    吴情-紫微斗数断命法.pdf
    吴情-紫微斗数精断速成.pdf
    了无居士-紫微之路-鸳鸯传奇.pdf
    了无居士-紫微改错.pdf
    潘学山-简易紫微斗数技巧篇.pdf
    潘学山-紫微广角镜.pdf
    紫云-从斗数谈父母情.pdf
    紫云-斗数与人生.pdf
    陆斌兆-紫微斗数讲义(课本)中册.pdf
    陆斌兆紫微斗数讲义(课本)上册.pdf
    陆斌兆紫微斗数讲义(课本)下册.pdf
    慧心斋主-紫微斗数与四化星(修改版).pdf
    慧心斋主-紫微斗数命理新诠.pdf
    慧心斋主-紫微斗数看命宫.PDF
    慧心斋主-紫微斗数看婚姻.pdf
    慧心斋主-紫微斗数看钱财.pdf
    慧心斋主-紫微斗数营商篇.pdf
    慧心斋主-紫微斗数趋吉避凶法.pdf
    慧心斋主:紫微斗数开发潜能.pdf
    楚皇-紫微喜忌神大突破.pdf
    楚皇-紫微斗数高级理论大全.pdf
    楚皇:斗数实战.pdf
    天乙上人-现代斗数真诀(3).pdf
    天乙上人-现代斗数真诀(4).pdf
    Qingding sikuquanshu huiyaomulu.doc
    中州派紫微斗数讲义练习题.pdf
    中州派紫微斗数-深造讲义上册(简).do c
    中州派紫微斗数-深造讲义下册(简).do c
    王亭之-中州派紫微斗数初级讲义.pdf
    王亭之-安星法与推断实例.doc
    王亭之-斗数四书-八喜楼钞本古诀与斗数格局.doc
    王亭之-斗数四书-太微赋与形性赋.pdf
    王亭之-斗数四书-斗数零谈.pdf
    王亭之-斗数四书-骨髓赋与女命骨髓赋.doc
    王亭之紫微斗数全集之流年凶灾详析.p df
    王亭之谈斗数.doc
    王亭之谈星.pdf
    陆斌兆紫微斗数斗数讲义评注.doc
    堃元+紫微斗数看父母寿元(复印件).pdf
    堃元-紫微堂奥(全十卷).part1.rar
    堃元-紫微堂奥(全十卷).part2.rar
    堃元-紫微斗数玄关.pdf
    紫微斗数开运全集1-7.rar
    陈世兴--紫微斗数导读-解盘篇.pdf
    陈世兴-婚外情篇.pdf
    陈世兴-斗数个桉研究-为何不婚篇.pdf
    陈世兴-紫微斗数导读-入门篇.pdf
    陈世兴-紫微斗数导读命盘解说篇.pdf
    陈世兴-紫微斗数进阶篇.pdf
    陈世兴_紫微斗数导读星曜解说篇.pdf
    陈世兴:紫微斗数导读-独身篇.pdf
    方外人-开馆人紫微斗数(上).pdf
    方外人-开馆人紫微斗数(下).pdf
    河洛派紫微斗数(续集).pdf
    中国绝学第01集.rar
    中国绝学第02集.pdf
    中国绝学第03集.pdf
    中国绝学第04集.pdf
    中国绝学第05集.pdf
    中国绝学第06集.pdf
    中国绝学第07集.pdf
    中国绝学第08集.pdf
    中国绝学第09集.pdf
    中国绝学第10集(完整版).part1.rar
    中国绝学第10集(完整版).part2.rar
    中国绝学第11集.pdf
    吴逸中-紫微斗数活用②-姻缘天注定.pdf
    吴逸中:紫微与个性.pdf
    梁正宏--紫微斗数机密.pdf
    梁正宏-宏正紫微斗数全集.pdf
    梁正宏-斗数问情.pdf
    十八飞星手抄本.pdf
    合并十八飞星紫微斗数全集.PDF
    紫微斗数卷1-3(道藏.docx
    紫微斗数补遗.pdf
    续道藏紫微斗数三卷.pdf
    道藏紫微斗数[共3卷].pdf
    飞星紫微斗数.pdf
    徐曾生-紫微探真.pdf
    徐曾生-紫微斗数命运分析.pdf
    张开卷-斗数命理新编.pdf
    张开卷-斗数命理研究.pdf
    劝学斋主--紫微高阶之二四化滴天髓.pdf
    劝学斋主-紫微高阶之一-星曜铁关刀.pdf
    张清渊-第一次学紫微斗数就上手.pdf
    张清渊-第一次学紫微斗数就学会.pdf
    李居明---紫微斗数看催吉避凶.pdf
    李居明-紫微斗数偏财横财运程(下).pdf
    李居明-紫微斗数看偏财横财运程(上).pdf
    法云居士-紫微姓名学(修正版).pdf
    法云居士-紫微屋相学.pdf
    法云居士:如何推算大运流年流月(上) .pdf
    法云居士:如何推算大运流年流月(下) .pdf
    法云居士:实用紫微斗数精华篇.pdf
    法云居士:紫微斗数帮你找工作.pdf
    法云居士:紫微面相学.pdf
    蔡上机--紫微飞宫四化星.pdf
    蔡上机-紫微命学错误导正.pdf
    迂顽野农-紫微斗数看婚姻•子女(上).pdf
    迂顽野农-紫镜拂尘集.pdf
    蔡明宏-华山钦天四化紫微斗数飞星秘仪.pdf
    蔡明宏-斗数秘仪下厨房.pdf
    蔡明宏-紫微斗数悟(误)我十八年.part1.rar
    蔡明宏-紫微斗数悟(误)我十八年.part2.rar
    正玄山人-紫微斗数玄空四化事业财官专论.pdf
    正玄山人-紫微斗数玄空四化疾难死亡阐微.pdf
    正玄山人-紫微灵电生化三界因果玄蕴.pdf
    陈雪涛 - 安星诀与星情秘法.pdf
    陈雪涛 - 山居手记.pdf
    陈雪涛 - 紫微启示录(2).pdf
    陈雪涛--紫微明镜(外篇).pdf
    陈雪涛--课堂讲记.pdf
    陈雪涛-紫微启示录.pdf
    陈雪涛-紫微明镜(内篇上).pdf
    陈雪涛-紫微明镜(内篇下).pdf
    潘子渔--紫微斗数印证.pdf
    潘子渔--紫微斗数参悟上.pdf
    潘子渔--紫微斗数参悟下.pdf
    潘子渔--紫微斗数看四化2.pdf
    潘子渔--紫微斗数经典.pdf
    潘子渔-紫微斗数实例分析.pdf
    潘子渔-紫微斗数循环论(下)(修正版).pdf
    潘子渔-紫微斗数精奥.pdf
    潘子渔-紫微斗数补命书1.pdf
    潘子渔-紫微斗数预测疾病.pdf
    潘子渔:紫微斗数补命书2.pdf
    潘子渔:紫微斗数补命书3.pdf
    潘子渔:紫微斗数补命书4.pdf
    潘子渔:紫微斗数补命书5.pdf
    潘子渔:紫微斗数补命书6.pdf
    天道奇门心法.pdf
    奇门遁甲秘笈大全.doc
    孔日昌-奇门遁甲入门诀.pdf
    张志春--奇门应用实例评析合订本(1-9集).pdf
    玄奥手机排盘软件Java破解版(金口诀 ��.rar
    陈倍生-妙派奇门遁甲速成秘诀.pdf
    [明+刘伯温]卜筮全书.doc
    《增删卜易》最新校对(附校评).doc
    卜易秘诀海底眼.doc
    卜筮正宗.doc
    断易天机.doc
    易冒.doc
    易林补遗.doc
    易隐.doc
    火珠林.doc
    精抄历代六壬占验汇选.doc
    《三命通会》精美排版.doc
    《子平真诠评注》精美排版.doc
    《渊海子平评注》精校电子版.doc
    《穷通宝鉴》.doc
    千里命稿.doc
    命理探源.doc
    易林补遗.doc
    滴天髓阐微.doc
    神峰通考张千一修正.doc
    精选命理约言.doc
    卓宏-紫微斗数入门与精要合璧.pdf
    天滴子-紫微神数精解.pdf
    姜威国-紫微斗数职场致胜(上下).pdf
    孟繁茂--紫微斗数速断千金诀.pdf
    巫情居士-紫微斗数精髓.pdf
    文其名-紫微新探.pdf
    方无忌-紫微斗数教室-初级课程.pdf
    朱云山-紫微斗数南北派断诀.pdf
    沉平山--紫微斗数占病断诀实例.pdf
    王栽珊-斗数宣微.pdf
    秀民-斗数一四四生命图解释.pdf
    紫微杨--紫微闲话.pdf
    许重敬-斗数之旅-感情解惑.pdf
    诸葛绫+张樱馨-紫微斗数精析.pdf
    谢天诠--紫微斗数看女强人及风尘女子.pdf
    赵鑫-命理与人生选择.pdf
    郑稼学-紫微的神秘领域.djvu
    郑穆德-紫微斗数开馆的第1本书.pdf
    陆在田-紫微斗数股票战略.pdf
    陆飞帆--紫微奇经.pdf
    乙德上人-紫微斗数精技传授.pdf
    刘军凌-紫微玄仪.pdf
    天翼-紫微斗数-双数.part1.rar
    天翼-紫微斗数-双数.part2.rar
    孔日昌-紫微斗数推命术.pdf
    张文政-紫微直觉论命心法.pdf
    文昌居士-紫微斗数上天下地.pdf
    日月道人-紫微斗数寻根.pdf
    明微居士-紫微斗数问事一秒钟速判千金诀.pdf
    林圣雨-紫微斗数.pdf
    梁湘润-紫微斗数流年提要.pdf
    法广居士--紫微斗数一时分四命.pdf
    潘国森-紫薇斗数话蒋毛.pdf
    石宛玉-紫微女命精论.pdf
    紫微斗数心易神断法诀(心易篇).pdf
    谢天诠--紫微斗数偏财横财运程 - KhongCo.txt
    赵利华-紫微斗数预测解说.pdf
    陈启铨-紫微斗数论命详批.pdf
    陈慧明.张清渊-神妙玄微紫微斗数.pdf
    黄卯-紫微斗数断事速成.pdf
    ATP斗数速断.DOC
    东方星相学揭秘(紫微斗数)张凤国.pdf
    九千-九千飞星.pdf
    凌逸居士-紫微斗数一二O法则.pdf
    吴明修-紫微斗数全书命例考释.pdf
    如理居士-紫微大战贪狼+.pdf
    张耀文-紫微斗数风水学.pdf
    慧心居士-紫微斗数上乘心法.pdf
    林义章-紫微斗数看法要诀.pdf
    王士文_紫微斗数流年速断法.pdf
    王明阳-灵修斗数心法.pdf
    粱若瑜-飞星紫微斗数.pdf
    翁福裕:斗数正眼.pdf
    翰学居士-高段紫微斗数.pdf
    蓝神-紫镜大限.pdf
    贺柏川-斗数心要之宫垣互涉.pdf
    郑景峰-初学紫微斗数.pdf
    钟直霖:现代紫微斗数实例.pdf
    陈岳琦 - 正统飞星紫微斗数(全本).pdf
    顾祥弘-飞星紫微斗数全书.pdf
    兰天辰:紫微斗数神算上下.pdf
    梁湘润+紫微斗数考证.pdf
    深谷老人+紫微星诀+四卷+全+清代抄本. pdf
    紫微_钟义明:紫微随笔-第二亨集.pdf
    紫微_钟义明:紫微随笔_第一元集.pdf
    紫微_钟义明:紫微随笔_第三利集.pdf
    紫微_钟义明:紫微随笔_第四贞集.pdf
    紫微斗数应用讲义.doc
    Bộ Đạo Tàng, Tứ Khố Toàn Thư và Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành.

    (Bạn nào muốn trao đổi, xin liên lạc, mình sẻ đưa toàn bộ mục lục sách mình sẻ đêm ra trao đổi với 2 quyển Tử Vi Chính Nghĩa+Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh.)

    Chân Thành Cám Ơn.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   2. Có 2 Hội viên đã cảm ơn đến "VinhL" về bài viết có ích này:

    3kubond (04-09-15),Hà Ngọc (17-02-11)

   3. #2
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    86
    Cảm ơn
    27
    Được cảm ơn: 29 lần
    trong 20 bài viết

    Default

    Địa vị tôi là bên Đông A, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ đổi. Tôi nói thật lòng.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   4. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2010
    Bài gửi
    31
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 3 lần
    trong 3 bài viết

    Default

    2 bộ sách này đều là của Tàu khựa mà, có liên quan gì đến phái Đông A đâu.
    # Tử Vi Chính Nghĩa. Tương truyền bộ này do Hi Di tiên sinh truyền cho Tống Thái Tổ là Triệu Khuông Dẫn.
    # Triệu thị Minh thuyết Tử Vi kinh. Do Cẩm Chướng thư cục Thượng Hải ấn hành năm 1921.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   5. #4
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài gửi
    2,270
    Cảm ơn
    99
    Được cảm ơn: 4,404 lần
    trong 1,432 bài viết

    Default

    Chào bạn Whitebear,
    Nếu quả thật Tử Vi Chính Nghĩa là do Hi Di Trần Đoàn, thì càng nên đêm ra phổ biến, vì chính ông Hi Di củng đã từng truyền bá môn Tử Vi này khắp nơi.
    Nên lấy gương ông ta mà làm vậy.
    Thiết nghỉ nếu là chân thư thì nên truyền ra để hậu thế có thể dùng kiến thức đó mà phát huy môn Tử Vi. Ý mình muốn trao đổi không phải để giữ làm của riêng,
    chỉ mong rằng 2 quyển này xuất hiện để môn Tử Vi Việt Nam ngày càng phát huy, nếu bạn có 2 quyển trên, upload lên diễn đàn Huyền Không Lý Số, mình sẻ upload toàn bộ sách Tử Vi tiếng Hán sưu tầm mấy năm nay lên luôn diễn đàn để cho bà con mọi người cùng nghiên cứu!!!

    Chân Thành Cám Ơn
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   6. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "VinhL" về bài viết có ích này:

    trandoan (11-07-17)

   7. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    21
    Cảm ơn
    69
    Được cảm ơn: 9 lần
    trong 8 bài viết

    Default

    Chao Anh VinhL

    Tôi muốn đọc quyển: Hà Lạc tinh uẩn 河洛精蘊, tác giả Giang Vĩnh, đời nhà Thanh.

    Không biết Anh có sách này không.

    Cảm ơn anh.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   8. #6
    Tham gia ngày
    Nov 2010
    Đến từ
    Việt Nam
    Bài gửi
    2,270
    Cảm ơn
    99
    Được cảm ơn: 4,404 lần
    trong 1,432 bài viết

    Default

    Chào bạn Hà Ngọc,
    Nếu bạn có megaupload hay 4shared account, mình sẻ upload lên cho bạn, vì quyển này 4 trăm mấy trang, khoảng 13 Meg, nên không thể gữi qua email cho bạn.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   9. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "VinhL" về bài viết có ích này:

    Hà Ngọc (18-02-11)

   10. #7
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gửi
    349
    Cảm ơn
    123
    Được cảm ơn: 364 lần
    trong 195 bài viết

    Default

    Bạn xem có phải cái này không?
    http://www.mediafire.com/?31vkim96yyay1qq
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   11. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "de vuong" về bài viết có ích này:

    Hà Ngọc (18-02-11)

   12. #8
    Tham gia ngày
    Nov 2012
    Bài gửi
    1
    Cảm ơn
    25
    Được cảm ơn: 0 lần
    trong 0 bài viết

    Default

    Em đang muốn tìm hai cuốn Tử vi chính nghĩa và Cuốn Triệu Thị Minh Tử Vi Kinh. Nhưng tìm mãi trên mạng hoa ngữ không thấy.
    thay đổi nội dung bởi: letung73, 04-09-15 lúc 00:22
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   13. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    Hanoi, Vietnam
    Bài gửi
    3,178
    Cảm ơn
    838
    Được cảm ơn: 4,198 lần
    trong 1,841 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Hà Ngọc Xem bài gởi
    Chao Anh VinhL

    Tôi muốn đọc quyển: Hà Lạc tinh uẩn 河洛精蘊, tác giả Giang Vĩnh, đời nhà Thanh.

    Không biết Anh có sách này không.

    Cảm ơn anh.


    http://www.mediafire.com/view/em71np..._v%C4%A9nh.pdf
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   14. Có 2 Hội viên đã cảm ơn đến "hieunv74" về bài viết có ích này:

    3kubond (04-09-15),trandoan (11-07-17)

   15. #10
    Tham gia ngày
    Dec 2009
    Đến từ
    Hanoi, Vietnam
    Bài gửi
    3,178
    Cảm ơn
    838
    Được cảm ơn: 4,198 lần
    trong 1,841 bài viết

    Default

    09《 hà lạc tinh uẩn 》, cửu quyển, thanh giang vĩnh (kiền long giáp ngọ niên uẩn chân thư).    http://www.mediafire.com/view/5s2308...8%EF%BC%89.pdf
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   16. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "hieunv74" về bài viết có ích này:

    3kubond (04-09-15)

   Trang 1/2 12 cuốicuối

   Đề tài tương tự

   1. Lý thuyết Cung Trọng Điểm
    By Whitebear in forum Tử vi
    Trả lời: 39
    Bài mới: 17-04-17, 01:37
   2. Trả lời: 86
    Bài mới: 18-06-13, 15:20
   3. Trả lời: 112
    Bài mới: 20-02-12, 20:00
   4. Trả lời: 45
    Bài mới: 16-12-10, 15:18
   5. Mẫu người qua Chính cách
    By kimcuong in forum Tử bình
    Trả lời: 3
    Bài mới: 08-11-10, 13:02

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn có thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn có thể sửa bài viết của mình
   •