Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  Trang 1/2 12 cuốicuối
  kết quả từ 1 tới 10 trên 14
   1. #1
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default Lã Hậu - Khắc tinh của Hàn Tín ,lý giải theo tử vi

    Sau khi bỏ chút công sức để truy tìm "sử liệu tử vi ", tôi xin đưa 2 lá số nổi tiếng thời đời nhà Hán .Đó là :
    1/ Lá số của Hàn tín , một danh tướng của Hán cao tổ Lưu Bang thời Hán Sở tranh hùng .
    2/ Lá số của bà Lã Hậu , vợ chính thức của Hán cao tổ ( tức hoàng hậu vua Hán cao tổ Lưu Bang )
    Trích lược 1 phần tiểu sử của 2 người , theo đó chúng ta cùng nhau lý giải theo tử vi lý số :
    - Hàn Tín(...- mất năm 196TCN ) :
    " còn gọi là Hoài Âm hầu (淮陰候), là một danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời Hán Sở tranh hùng, có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm....
    ....Hàn Tín thường nói chuyện với tướng quốc của Lưu Bang là Tiêu Hà. Tiêu Hà rất phục tài ông và hứa tiến cử với Hán Vương.

    Đường từ Hàm Dương vào Thục xa xôi, hiểm trở, Lưu Bang cùng các tướng di chuyển trong thời gian khá lâu. Khi Hán Vương đến đất Nam Trịnh, trên đường đi, các tướng thấy cõi Thục độc địa bỏ trốn đến mấy chục người. Hàn Tín xem chừng Tiêu Hà và Hạ Hầu Anh đã mấy lần tâu với Lưu Bang nhưng Lưu Bang không dùng mình, nên cũng bỏ trốn. Tiêu Hà nghe tin Hàn Tín bỏ trốn liền thân hành theo tìm, không kịp báo cho Hán vương biết.

    Lưu Bang coi Tiêu Hà như cánh tay phải, lúc đó đứng ngồi không yên. Mãi hai hôm sau Tiêu Hà mới về, giãi bày hết với Hán vương và ra sức tiến cử Hàn Tín:

    Các tướng đều dễ kiếm thôi, còn như Tín là kẻ quốc sĩ, có một không hai. Nhà vua nếu cứ muốn làm vương mãi ở Hán Trung, thì chẳng cần Tín làm gì chứ nếu muốn tranh lấy thiên hạ thì ngoài Tín ra chẳng có thể bàn công việc với ai.

    Lưu Bang dù chưa thật tin nhưng vì nhưng vì sự khẩn khoản của Tiêu Hà mà phong cho Hàn Tín làm đại tướng. Khi Hán vương làm trai giới, lập đàn để phong ông, cả ba quân đều kinh ngạc, không nghĩ rằng người như ông lại được lên làm đại tướng.

    Hàn Tín lên đàn nhận phong xong, bèn phân tích cho Hán vương về những thế mạnh, yếu của Hạng Vũ và phương sách đánh bại Sở. Hán vương bắt đầu nhận ra tài năng của ông.....

    Chết bởi ân nhân
    Sử ký Tư Mã Thiên ghi đại ý: Năm 196 TCN, Trần Hy làm phản. Lưu Bang thân hành làm tướng, đem quân đi đánh. Hàn Tín mưu tập hợp người nhà làm phản ở kinh đô để làm nội ứng cho Trần Hy. Nhưng vì có người môn hạ có tội với Hàn Tín bị ông bỏ tù, muốn giết đi nên em của người này ra đầu thú báo tin với triều đình, tố cáo ông muốn làm phản.

    Lã Hậu muốn gọi Hàn Tín vào, nhưng sợ ông không đến, nên bàn với tướng quốc Tiêu Hà, giả vờ sai người từ ngoài chiến trường chỗ Lưu Bang trở về báo tin rằng: Trần Hy đã chết, các chư hầu, các quan đều đến mừng. Tiêu Hà lừa Hàn Tín rằng:

    Tuy ngài ốm, cũng xin cố gắng vào mừng.

    Hàn Tín theo Tiêu Hà vào cung, Lã Hậu lập tức sai võ sĩ trói ông, rồi mang chém ở nhà treo chuông trong cung Trường Lạc. Lúc sắp bị chém, Hàn Tín nói:


    Ta hối hận không dùng mưu kế của Khoái Triệt, cho nên mới bị bọn đàn bà con nít lừa dối. Há chẳng phái là vì trời muốn thế hay sao?


    Lã Hậu bèn giết cả ba họ nhà Hàn Tín. Sau khi Lưu Bang đã dẹp xong quân của Trần Hy trở về kinh đô, thấy ông đã chết nhà vua vừa mừng vừa thương.

    Tiêu Hà trước kia là ân nhân của Hàn Tín, ra sức tiến cử ông với Lưu Bang, nhưng cuối cùng lại chính Tiêu Hà lừa ông vào cung cho Lã Hậu giết. Bởi vậy đời sau nói rằng Hàn Tín làm nên sự nghiệp nhờ bởi Tiêu Hà mà chết cũng do tay Tiêu Hà. "
    Như vậy Hàn Tín bị Lã Hậu sai thuộc hạ chém đầu vào 196 TCN .

    Lã Hậu (....-Mất năm 180 TCN ) :
    Năm sau (202 TCN), Lưu Bang hợp sức với các chư hầu diệt được Hạng Vũ, làm chủ cả thiên hạ.
    Trước khi lấy Lã Trĩ ( tức Lã Hậu ), Lưu Bang đã lấy vợ và sinh được con trai lớn Lưu Phì. Vì Lã Trĩ là vợ đích, nên khi Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, bà được lập làm hoàng hậu, Lưu Doanh con bà được lập làm thái tử.

    Trong số nhiều công thần bị Hán Cao Tổ trừ khử để phong cho các con mình thay thế làm chư hầu, Lã Hậu tham gia trực tiếp vào 2 vụ.

    Năm 197 TCN, Trần Hy làm phản ở đất Đại Việt . Lưu Bang triệu tập Lương vương Bành Việt đến hội quân để đánh Hy, nhưng Bành Việt cáo ốm không đi, chỉ cho bộ tướng đi thay. Lưu Bang bèn sai sứ bất ngờ đến bắt Việt giải về Lạc Dương. Lưu Bang nghĩ Việt có công lao nên không giết mà chỉ đày vào huyện Thanh Y đất Thục.

    Đúng lúc Lã hậu từ Tràng An ra Lạc Dương thì gặp Bành Việt ở đất Trịnh. Bành Việt đến xin gặp Lã hậu để kêu oan, nhờ bà nói với Hán Cao Tổ tha tội, xin được về quê Xương Ấp. Lã hậu nhận lời, nhưng khi trở về Lạc Dương bà lại khuyên Lưu Bang rằng:

    Bành Việt là dũng tướng, nếu thả vào đất Thục mà dấy quân làm phản thì để ẩn hoạ cho mình, chi bằng giết luôn để trừ hậu hoạ.

    Lưu Bang nghe theo. Lã hậu bèn sai một môn khách của Bành Việt đứng ra tố cáo rằng: Bành Việt muốn xin về Xương Ấp thực chất là để làm phản[4]. Lưu Bang và Lã hậu cứ theo đó, sai Đình uý Điền Khai làm án, lệnh giết cả họ Bành Việt.

    Danh tướng Hàn Tín có công lao lớn nhất trong các công thần mà Lưu Bang rất đề phòng trong nhiều năm, đã lừa bắt về kinh đô nhưng vẫn lo ngại. Cùng trong vụ Trần Hy làm phản, trong khi Lưu Bang mang quân đi dẹp thì Lã Hậu cầm quyền ở kinh đô sai thừa tướng Tiêu Hà đến gặp Hàn Tín dụ rằng:

    Trần Hy đã chết, các chư hầu, các quan đều đến mừng. Tuy ngài ốm, cũng xin cố gắng vào mừng.

    Hàn Tín theo Tiêu Hà vào cung, Lã Hậu lập tức sai võ sĩ trói lại, kết tội Hàn Tín đồng mưu với Trần Hy làm phản và mang chém ở nhà treo chuông trong cung Trường Lạc. Sau đó bà giết cả ba họ nhà Hàn Tín. Sau này Lưu Bang đã dẹp xong quân của Trần Hy trở về kinh đô, nghe tin Hàn Tín chết vừa mừng vừa thương.
    Giết họ Lưu, phong họ Lã

    Sau khi giết Triệu vương Như Ý, Lã thái hậu cho Hoài Dương vương Lưu Hữu làm Triệu vương thay Như Ý. Hai người con khác của Lưu Bang lần lượt thay Như Ý làm Triệu vương sau đó đều bị Lã hậu giết.

    Lã thái hậu muốn phong cho con cháu họ Lã làm vương, bèn hỏi tướng Vương Lăng. Lăng thẳng thắn nói không được, vì điều đó trái ý của Cao Đế Lưu Bang. Bà bèn bãi chức Vương Lăng. Trần Bình và Chu Bột phải lựa ý bà, tỏ ra đồng tình việc phong vương họ Lã, bà mới bằng lòng.

    Nhiều người con của Cao Đế Lưu Bang bị bà sát hại. Bà phong cho các cháu Lã Đài làm Lã vương, Lã Lộc làm Triệu vương, Lã Thông làm Yên vương. Nhiều con em họ Lã khác cũng được phong hầu.

    Ngoài ra, bà còn cất nhắc tình nhân Thẩm Tự Cơ từng theo hầu hạ bà trước kia lên làm Tả thừa tướng. Tư Mã Thiên đã kín đáo chép về việc này trong Sử ký: “Tả thừa tướng không làm việc, thường lo việc ở trong cung”. Tự Cơ được tin dùng, lũng đoạn triều Hán, nhiều quan lại muốn được việc phải nhờ cậy.
    Giết Thiếu đế

    Thiếu đế lớn lên, nghe nói mẹ mình bị Lã thái hậu giết, còn mình không phải là con của hoàng hậu Trương Yên, bèn nói:

    Hoàng hậu làm sao có thể giết mẹ ta mà gọi ta là con? Giờ ta còn bé, nếu ta trưởng thành thì sẽ thay đổi.

    Lã thái hậu nghe nói rất lo lắng, sợ Thiếu đế chống lại mình, bèn giam Thiếu đế ở cung Vĩnh Hạng, nói rằng hoàng đế bị mắc bệnh nặng. Bà loan tin Thiếu đế bị bệnh nặng không làm vua được, nên lập người khác. Không ai dám ngăn cản, bà bèn sai giết Thiếu đế và lập một người con khác của Huệ đế là Thường Sơn vương Lưu Nghĩa (hay Lưu Hồng) làm vua, tiếp tục cầm quyền chính trong triều.....
    lá số Hàn Tín
    <img src="http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/123007121994/2023/HAN TIN .jpg" />

    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1...21994/2023/HAN TIN .jpg

    Lá số Lã Hậu
    <img src="http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0/043030031974/2023/La Hau .jpg" />

    http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/0...031974/2023/La Hau .jpg
    thay đổi nội dung bởi: HuyLong, 19-02-11 lúc 10:37 Lý do: lá số tử vi
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   2. Có 4 Hội viên đã cảm ơn đến "HuyLong" về bài viết có ích này:

    anhngoc (19-02-11),hoa mai (19-02-11),vanti67 (19-02-11),vân từ (19-02-11)

   3. #2
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default

    Sách Sử ký Chí nghi của Lương Ngọc Thắng nói:
    “ Hàn Tín chết oan vậy! Những người hiền ngày trước đều thấy ông không có tội trạng gì tỏ ra làm phản chỉ có mấy lời tố giác vu vơ đấy thôi... Qua Sử ký, dựa vào giấy tờ làm án mà viết ra cũng thấy rõ là sai. Bữa cơm ngàn vàng, cởi áo nhường cơm, lẽ nào phụ bạc Cao Đế. Không nghe Thiệp, Thông[3], không giữ quân làm vua đất Tề thì thế nào cũng không làm liều khi nhà ở Hoài Âm. Không nghĩ đến việc liên kết các vua lớn như Kinh Bố, Bành Việt thì ắt không giao ước dễ dàng với viên tướng ở ngoài biên giới xa xôi[4]... Ai nghe lời nói “khi nắm tay đuổi người xung quanh ra”, việc mưu phản chưa chắc lại sơ xuất như vậy? Số người và năng lực bọn tôi tớ bao lăm, Tín tất không dùng họ một cách liều lĩnh. Mới hay Cao Tổ sợ Tín không phải một sớm một chiều, Trương Lương giẫm vào gót chân, ghé tai mà nói ở Vu Thai, Cao Tổ cướp binh phù, đoạt quân đội, bắt trói cũng chưa cho là vừa, giết cả họ mới mừng. Xét câu: “Dẹp xong quân Trần Hy trở về vừa mừng vừa thương”, đủ rõ Tín không có tội mà chết.


    Các sử gia đều nói Hàn Tín bị oan. Cái chết của ông cũng như cái chết của nhiều công thần khai quốc nhà Hán khác như Bành Việt, Anh Bố, v.v... đều có sự khuất tất, do những mưu đồ vu cáo, hãm hại của chính vợ chồng Lưu Bang và các cận thần như Trần Bình, Trương Lương. Công lao, tài năng của Hàn Tín quá lớn khiến cho Lưu Bang không bao giờ yên tâm và phải tìm cách trừ khử, đúng như nhận định của Khoái Triệt và Vũ Thiệp trước kia.

    Không phải một mình Hàn Tín là nạn nhân của sự bạc bẽo của vua Hán. Cho tới trước khi Lưu Bang chết, tất cả các khai quốc công thần làm vua chư hầu đều bị giết hoặc bị đuổi, phế truất (như Hàn Vương Tín, Lương vương Bành Việt, Hoài Nam Vương Anh Bố, Yên vương Tang Đồ, thậm chí cả Yên vương Lư Quán là bạn chí thân, Triệu vương Trương Ngao là con rể v.v...) bởi những tội trạng không rõ ràng để thay vào là các hoàng tử nhà họ Lưu.

    Dù trước ông đã có trường hợp đại phu Văn Chủng nước Việt bị vua Câu Tiễn đối xử tương tự, nhưng khi nhắc đến câu “Thịt thỏ hết chó săn bị mổ"”, người ta vẫn thường nhắc đến chuyện của ông.
    .....................
    Trên là 2 lá số tử vi lấy nơi sách Tử vi áo Bí của Việt Viêm Tử .
    Kết hợp với tiểu luận của sách tử vi đẩu số tân biên tác giả Vân Đằng Thái thứ Lang ( tr.326 ) ghi như sau :
    " Mệnh an tại Tý, Ngọ có Liêm Tướng tọa thủ đồng cung, hạn gặp la võng , tham , linh, đà hội hợp, tất bị chết chém một cách thê thảm như Hàn Tín đời Đông-Hán . "
    Phối hợp với sơ lược chiến sử thời Hán Sở tranh hùng của 2 nhân vật Hàn Tín và Lã Hậu như ghi ở trên , tôi thấy rằng năm Hàn Tín bị xử chém là năm 30 tuổi AL.Lúc đó Bà Lã hậu 50 tuổi AL ( năm quý mão )
    Xét theo gốc độ tử vi lý số thì, vào năm quý mão thấy có sự tiết lộ hạn xấu hảm vô cùng của danh tướng 1 thời Hàn Tín cũng như sự quỷ kế của bà Lã Hậu cài Hàn Tín vào bẩy rồi giết không thương tiếc 1 người có công rất lớn giúp cho Lưu Bang - tức chồng Lã Hậu lên ngôi hoàng đế và nhà họ Lưu trị vì dài 400 năm .Điểm đặc biệt lá số bà Lã hậu mệnh Liêm Trinh vượng địa hội cùng các phụ tinh sáng sủa như vậy, nhưng lại có nhiều quỷ kế cũng như rất ác độc với ân nhân của chồng mình cũng như của mình ,và cũng không tha các con riêng của chồng ( giết chết gần hết ) ?
    Trước khi tôi lý giải theo tử vi lý số , mong các ACE cùng tham gia mọi ý kiến nếu có hứng thú .
    HL
    thay đổi nội dung bởi: HuyLong, 19-02-11 lúc 10:31
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   4. Có 3 Hội viên đã cảm ơn đến "HuyLong" về bài viết có ích này:

    hoa mai (19-02-11),vanti67 (19-02-11),vân từ (19-02-11)

   5. #3
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gửi
    700
    Cảm ơn
    521
    Được cảm ơn: 1,110 lần
    trong 407 bài viết

    Default

    Chào mừng anh HuyLong trở lại diễn đàn dù anh đang rất bận. Chúc anh luôn vui vẻ.
    Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts.

    Albert Einstein

   6. Có 4 Hội viên đã cảm ơn đến "vân từ" về bài viết có ích này:

    hoa mai (19-02-11),HuyLong (19-02-11),vanti67 (19-02-11),vanvy (19-02-11)

   7. #4
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default

    Trong Bách khoa toàn thư ghi số liệu (năm) các mốc lịch sử đôi khi còn chưa thống nhất và không rõ ràng . Vi dụ như năm Trần Hy làm phản nơi trích lược Hàn Tín thì : " Sử ký Tư Mã Thiên ghi đại ý: Năm 196 TCN, Trần Hy làm phản,"
    còn trích lược Lã Hậu thì ghi " Năm 197TCN Trần Hy làm phản tại dất Đại Việt "
    Trong bách khoa toàn thư ghi năm các mốc lịch sử là những sự kiện nổi bật còn chưa thống nhất huống chi năm sinh của con người mới sanh ra chưa có gì nổi tiếng càng không bảo đảm chính xác chút nào .
    Theo bách khoa toàn thư thì năm Hàn Tín bị xử trảm cùng năm Trần Hy làm phản , tức là năm 196TCN hoặc 197TCN.
    ACE nào rành về cách tính năm TCN quy đổi qua năm dương lịch thì tính dùm năm quý mão là năm 197 TCN hay 196 TCN ??
    Lâu quá nên tôi không nhớ ( không để ý ) cách quy đổi năm TCN qua năm DL .
    Nhưng nhìn qua các mốc lịch sử TCN ( trước công nguyên ), tôi thấy có lẽ tính như sau :
    196 TCN so với năm 2023 (quý mão ) thì cách đây 2219 năm :
    196 + 2023 = 2219 năm
    197 TCN so với năm 2023 ( quý mão ) tì cách đây 2220 năm:
    197 +2023 = 2220 năm
    nếu tính năm theo thập nhị Can chi (12 chi, 10 can ) thì chu kỳ là 60 năm,do đó nếu cách tính trên của tôi là đúng ( năm TCN cộng với năm DL ), thì năm 197 TCN chính là năm Quý Mão vậy :
    60 x 37 chu khỳ = 2220 năm
    Từ đó ta cũng dễ dàng suy ra năm sanh TCN của Hàn Tín và năm sanh của Lã Hậu( Hàn Tín 227 TCN nếu nhỏ tuổi hơn Lã hậu , và Lã hậu 247 TCN )
    Câu hỏi lớn là Hàn tín lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn Lã Hậu nếu nhìn năm can chi : đó là hàn tín sanh năm giáp tuất và Lã Hậu sanh năm Giáp Dần .
    1/ nếu Hàn tín lớn hơn, suy ra lớn hơn Lã Hậu 40 tuổi . ( giáp Tuất 1934 so với giáp dần 1974 )
    2/ nếu Hàn tín nhỏ hơn Lã Hậu, tức nhỏ hơn 20 tuổi ( Giáp tuất 1994 so với 1974 giáp Dần ).
    Lã Hậu sanh năm 247 TCN tức năm Giáp Dần (chênh lệch -1 ), nhiếp chính từ năm 195 TCN- 180 TCN . Như vậy nếu năm 197 TCN bà xử trảm Hàn Tín ( hoặc năm 196 TCN ) thì lúc đó bà 247-197 = 50 tuổi .
    Do đó nếu Hàn Tín lớn hơn bà ( 40 tuổi ) , tức lúc bị xử trảm ông đã 90 tuổi .Điều này có vẻ không hợp lý chút nào bởi tuối "quá cụ ông " như vậy thì còn muốn mưu phản làm gì , hoặc Lã Hậu và Lưu Bang chẳng có lý do gì để lập mưu trừ khử 1 ông cụ như vậy.
    Như vậy thì Hàn Tín nhỏ tuổi hơn Lã Hậu là hợp lý nhất .Tức Hàn tín lúc đó 30 tuổi âm lịch vậy .
    Và bây giờ tôi sẽ lý giải 2 lá số trên để ACE cùng nhau trao đổi hoặc góp ý .
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   8. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "HuyLong" về bài viết có ích này:

    hoa mai (19-02-11)

   9. #5
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default

    1/ Trước hết tôi đánh giá cách tốt của lá số Hàn Tín như sau :
    Mệnh thân cung có lưỡng tướng đồng cung tại Ngọ hội tam hóa tả hữu, đó là cách cầm quân của tướng lãnh võ biền .
    Nếu ta xét thêm thế nhị hợp giáp bên thì thấy ông ta được may mắn cũng như có ân nhân giúp đõ qua các sao ân quang thiên quý, th.quan ....
    Tướng cầm quân còn thấy rất rõ nơi Di cung : Phá Quân tại Tý ngộ quyền khốc hư, phục binh,. lưỡng tướng và phụ cáo . Ông tuổi Giáp nên Phá quân tại Tý là đắc cách nhất
    ( nếu Di cung thành Tài cung thì rất giàu có : phá quân quyên khốc hư tại tý Ngọ ).
    Quan cung lại có cách song Khúc tại Tuất : văn võ song toàn và giàu có ( cách của cố t.t Nguyễn V Thiệu ), lại có Tuế khoa xương khúc nên nói rất giỏi ( tài hùng biện ) mưu trí rất cao ( cùng với vũ kúc văn khúc ).
    Cách cực giàu thấy rất rõ ở đây : mệnh thân hội song lộc, tam hóa. quan cung vũ khúc văn khúc đồng cung tại Tuất lại hội song lộc .
    Một cách cực tốt như vậy nhưng tại sao Hàn Tín rất lận đận trước khi được Lưu Bang trong Dụng ?
    Nếu nhìn quan Phúc cung ta thấy rất rõ vậy, phúc cung cực xấu , nên không cần bàn luận thêm.
    Trích theo sách của Vân ĐTT Lang thì Hán Tín bị xử trảm do đến hạn Tham đà linh xương la võng hội hợp .
    Xét vào Đại Vận Phúc cung 25-34 tuổi thì
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   10. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "HuyLong" về bài viết có ích này:

    hoa mai (20-02-11)

   11. #6
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default

    Xét theo Đại Vận Phúc cung 25-34 t :
    Có Thất sát tại Thân tuần triệt án ngữ được ví như thanh kiếm bị triệt trảm gảy vụn , lại có thiên mã cùng cảnh ngộ nên rất xấu , gia hội không kiếp hỏa hình nên cực xấu trên mọi phương diện.
    Chính Phúc cung xấu như vậy nên đã bao lần Hàn Tín bôn ba lận đận, khổ sở lúc hàn vi dù mệnh thân rất tốt cũng không thể toàn mỹ được.Mặc khác cũng cho thấy ít nhất 1 nhánh dòng họ bần cùng hoặc gặp hung họa...
    Do đó khi đến vận Phúc cung cũng là điềm báo nguy rồi .
    Khi lưu Đại vận 30 tuổi- tức trong ĐV này vào năm quý Mão , đến hạn thê cung , tham lang tại Thìn gặp xương linh la võng là điềm không may khi gặp quan tụng
    Xét theo lưu tiểu hạn năm đó , hạn đến điền cung gặp lại "linh xương tham, đà , thiên la " nên rõ ràng điềm báo đương số gặp nguy liên quan pháp luật thấy rõ.
    Ta xét thêm các sao lưu thì , lưu tiểu hạn hội thêm lưu tang, lưu khốc lưu hư, lại thêm không kiếp nhập bọn, và trúng kình ,đà , lưu kình vây kín lưu tiểu hạn .Do đó khi gặp nạn quan tụng, Hàn Tín không thể thoát nổi kiếp nạn này - một năm lưu cực xấu.
    Ngoài 3 vòng hạn nói trên, xấu cùng lúc - tức ĐV Phúc cung , lưu ĐV 30 tuổi , và lưu tiểu vận quý mão , ta xét qua cung lưu thái tuế tại mão cung tử tức có L
    lưu thái tuế gặp phải tam ám ( riêu kỵ lưu đa) cho thấy đương số bị nạn thị phi
    Nếu ta nhìn thêm các sao kình Hình, kiếp sát nhập bọn thì mới thấy cái chính xác của tử vi nói lên hiện trạng của đ s bị họa thị phi do bị mưu hại vậy( bị tố cáo mưu phản )
    Và khi ta luận đoán theo thời vận ( ngay lúc đó ) kèm theo Thái âm hảm , đào tinh đồng cung chứng tỏ đs bị họa do đàn bà gây nện , Tử vi thật là huyền diệu.
    Nhưng nếu ta luận đoán theo lá số tỉnh ( đoán trước chục năm chẳng hạn ) thì nhất định không có hướng giải đoán chính xác đến như vậy được vì chưa biết thời vận đang xảy ra họa thị phi như thế nào , nên chỉ có luận giải chung chung mà thôi .Điều đó cho thấy tử vi hết sức sinh động , và ta thuận theo thời vận đang xảy ra lúc đó để có thể giải đoán biết trước chuyện sắp xảy ra ( ví dụ như Tiêu Hà nghe theo Lã Hậu mời Hàn Tín vào cung , ngay thời điểm này nếu giải đoán tử vi đúng , thì Hàn Tín có thể sinh nghi bị họa thị phi mà tránh không vào cung vậy, có điều thoát nạn hay không là chuyện khác ).
    Lưu thái tuế đi các bộ sao ám khí nói trên còn cho thấy Hàn Tín hoàn toàn mù tịt không sáng suốt chút nào cả ( thái âm hảm ngộ tam ám, dương hảm )
    Qua 4 vòng hạn nói trên ( cho năm quý mão ) Hàn Tín không có vòng hạn nào hóa giải cả , nên không có lôi thoát .
    Mặc khác Hỏa Linh xuất hiện cùng lúc nơi lưu thái tuế đi theo bộ sao ám khí nói trên cho thấy tính chất sự việc xảy ra bất ngờ đối với đs (bị vu cáo đs không ngờ tới ).
    Như vậy theo sách tử vi của tác giả VDTTL ghi : " Mệnh an tại Tý, Ngọ có Liêm Tướng tọa thủ đồng cung, hạn gặp la võng , tham , linh, đà hội hợp, tất bị chết chém một cách thê thảm như Hàn Tín đời Đông-Hán . " , thiết nghĩ chính là lưu tiểu vận năm Quý Mão này vậy( và lưu ĐV thìn cung )
    Sau đây là phần lý giả lá số tv của bà Lã hậu :
    thay đổi nội dung bởi: HuyLong, 20-02-11 lúc 06:21
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   12. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "HuyLong" về bài viết có ích này:

    hoa mai (20-02-11)

   13. #7
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default

    Lý giải Lá số Lã Hậu :
    Bà Lã Hậu có mệnh Liêm vượng, thái tuế hội xương khúc tả hữu tứ linh , tuy không đủ bộ SPLT nhưng cũng là cách tốt tương đối .
    Bù lại bà có phúc cung được cách Phá quân hóa quyền khốc hư, Phụ cáo , ấn tướng ( quân ).
    Khi mệnh chuyển hóa qua thân được cách TPVT với song khúc đồng cung , lúc này công danh bà mới phát .
    Mệnh của bà tuy tương đối tốt nhưng không thể hiển hách , mặc khác sát tinh hội quá nhiều, lại giáp kình đà nên cũng nói lên cuộc đời có nhiều bôn ba và ít niều khốn khổ chẳng kém .
    Nếu ta nhìn qua Di cung mới thấy rõ hơn khi thiên mã ngộ triệt tại di cung.
    Vào năm 205 TCN , tức vào năm Ất Mùi ( so với năm 197TCN quý mão ) , bà và cha chồng bị Hạng Vũ bắt làm con tin trong 2 năm ( theo BKT thư ).
    Ta xét qua Lá số tv của Bà để lý giải bằng PP huyền học mới thấy Tử vi thật vô song tuyệt diệu , khâm phục sát đất người sáng tạo ra nó- DiHi Trần Hoàn
    Căn cứ theo lá số tv Lã Hậu vào năm Ất Mùi , bà 42t AL. Tức trong vòng ĐV tử tức cung tại Hợi , Lưu ĐV mệnh cung , Lưu tiểu Vận đồng cung tử tức ( Đại tiểu vận trùng phùng tại Hợi ), lưu thái tuế tại Nô .
    - Đại vận và lưu tiểu vận trùng phùng ( tại Hợi ) , bà gặp ngay bộ sao hảm Lương Hao tuyệt thương- xưa kia Không tử cũng bị trúng một số trong bộ sao này ( tại tỵ cũng giống tại Hợi ) mà bị cầm giữ và đói khổ nơi đất khách quê người .
    Di cung mã ngộ triệt , gặp Đai tiểu vận lương hao tuyệ thương tại Hợi ứng vào thời vận bà lâm vào ( bị bắt ) cho thấy bà khốn khổ cở nào .Nếu nhìn các sát tinh đi cùng càng thấy rõ bà bị bắt giữ khó chạy thoát được ( Hình kiếp sát hỏa , linh kình ) và bị đối xử tệ bạc , mặc dù Hạng Võ là Huynh đệ kết nghĩa chồng bà .
    xem qua lưu thái tuế tại Nô mới thấy nó diễn giải cho biết kẻ bắt bà không ai xa lạ mà chính người quen của mình- tức Hạng Võ .
    Tại đó ta gặp lại nguyên bộ Lưu th.tuế kỵ riêu đà , đi theo một bộ hung sát tinh hùng hậu chưa từng thấy ( kình, hình ,kiếp sát , hỏa. kiếp ).
    Với cái thế sa cơ ( Đại Tiểu vận hảm ) cho thấy bà là người gặp nạn , và bộ lưu thái tuế riêu đà kỵ đi theo hung sát tinh hùng hậu cho thấy Hạng Vũ ghét vợ chồng bà cỡ nào, chỉ muốn ăn tươi... nuốt sống .
    Đó là vài lời Nghiệm lý Tử vi qua đại vận tử tức cung của bà Lã Hậu để kiểm chứng lá số chính xác mức độ nào khi thời vận bà đã xảy ra.
    Bây giờ đi vào ý chính , vào năm quý mão , bà cài Hàn Tín vào cung để ra tay xử trảm ân nhân vợ chồng bà .
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   14. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "HuyLong" về bài viết có ích này:

    hoa mai (20-02-11)

   15. #8
    Tham gia ngày
    Feb 2011
    Bài gửi
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 1 lần
    trong 1 bài viết

    Default

    Theo tôi thì nên chiêm nghiệm những lá số người thực việc thực mới tiến bộ được, vd trên diễn đàn tuvilyso cãi nhau ì xèo về lá số của một nhân vật tại VN nhưng kết quả là đều sai cả, lá số này: http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1...111949/1/N.jpg mới đúng.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   16. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "Vô Tướng" về bài viết có ích này:

    HuyLong (02-07-12)

   17. #9
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    847
    Cảm ơn
    752
    Được cảm ơn: 626 lần
    trong 350 bài viết

    Default Mời bác xếp hàng

    gửi lộn topic
    thay đổi nội dung bởi: hoa mai, 21-02-11 lúc 06:35
    Thân chào
    Hoa Mai

   18. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "hoa mai" về bài viết có ích này:

    HuyLong (02-07-12)

   19. #10
    Tham gia ngày
    Feb 2010
    Bài gửi
    229
    Cảm ơn
    43
    Được cảm ơn: 242 lần
    trong 120 bài viết

    Default

    Vào năm quý Mão , bà Lã Hậu 50t AL , tức trong Đại vận tài bạch cung (46-55t ).
    lúc đó mệnh chuyển qua thân tại Quan được cách song vũ , gặp song lộc hóa khoa, song hỉ .Mạng số có " thế " đi lên thấy rõ.
    Trong Đại vận này có lưỡng tướng gặp Ấn quyền hội song lộc phải đánh giá là thế mạnh nhất của bà : đầy quyền lực .
    Ba vòng lưu Đ H, Lưu niên Th và lưu thái tuế đều tại mão cung , ta lại có dịp gặp lại bộ lưu thái tuế kỵ riệu và quan phù hình kiếp sát kình . Nó cũng giống như các sao mà Hàn Tín cũng gặp phải ( vào năm quý mão của cung lưu thái tuế ).
    Ít nhiều liên quan đến quan tụng , thị phi , gây họa hoặc gặp họa ....
    Nhưng bậy giờ , tức trong Đ V này bà có vị thế hoàn toàn khác hẳn- thế của kẻ đang có quyền lực rất mạnh , chứ không còn thế yếu của kẻ bị Hạng Vũ bắt giữ trước đó ....Đo đó bộ sao đi kèm lưu thái tuế nêu trên , bà chính là kẻ gây nên , là kẻ xử quan tụng ( quan tòa ) chứ không phải bị xử quan tụng.
    Để cho rõ hơn , dễ hiểu hơn , ta xem lại Đại Vận Hàn Tín lúc này :
    ĐV phúc cung : cực xấu , mất hết quyền lực thấy rõ .
    Lưu Đ V tại La cung : tham xương linh la võng
    Lưu niên T V Điền cung : Linh tham xương la lưu kình đà không kiếp .
    Lưu thái tuế : riêu, kỵ, lưu đà,kình ( hình hỏa linh kiếp sát ).
    Với cái thế sa cơ , nên 3 vòng lưu hạn nói trên cho thấy ông ta là người bị xử vậy.
    Ghi cực ngắn gọn như vậy cho đỡ phức tạp nhưng cũng thấy rất rõ ai đang thế " làm quan xử án " vậy .
    Cái bí ẩn nhất và đáng bàn ở đây là với mệnh cung Liêm trinh vượng sáng như vậy , nhưng bà Lã Hậu lạnh lùng ra tay xử trảm người có công lớn 2 vợ chồng bà , cũng như bao nhiêu người thân ruột chồng bà cũng bị bà giết gần hết ( các hòang tử của Hán cao Tổ ). Tức là vừa ác vừa bất nhân nghĩa ?
    Sao hóa lộc là sao tài tinh , và nó có ý nghĩa tấm lòng rộng rãi, nhân hậu khi tọa thủ mệnh cung .Sao lộc tồn cũng giống như thế , nhân hậu , tâm thiện....
    Tuy nhiên 2 sao này đồng cung sẽ bất lợi hoặc gây họa, gặp họa,làm phức tạp ....
    Thái tuế tại mệnh gần như ai cũng biết , mệnh sẽ được tứ linh , là một may mắn, một cơ hội thăng tiến , đi chung các văn quý tinh rất đắc cách .
    Tuy nhiên cũng có mặt trái của nó : là người lạnh lùng , khó gần gủi , ngầm đố kỵ , nói quá, ngầm tự cao, ít nhiều bảo thủ ....Khi hội nhiều hung sát tinh sẽ rất nặng nề , xấu nặng nếu không có sao chế hóa . Nhất là đi chung các sao ám tất tậm địa không tốt,hung sát tinh đi kèm tất dễ gây hại bằng lời nói hoặc biến thành hành động .....
    Đây chính là những sao khiến cho bà Lã Hậu trở thành con người hai mặt ( thái tuế, song lộc đồng cung, hung sat tinh ) : bề ngoài chánh trực, nhưng trong lòng cao ngạo , khó gần gủi biến thành đố kỵ , lạnh lùng khinh khi biến thành mất nhân nghĩa vậy . Các sao bệnh, bệnh phù hội thêm tại mệnh , song lộc đồng cung càng chứng tỏ bản chất phức tạp lên đến bệnh hoạn, khiến cái sáng suốt liêm trinh của bà bị che lấp một khi bộ sao nói trên được dịp trổi dậy trong lòng bà . ....
    -Mệnh : Thái tuế , (Lộc tồn hóa lộc ) , kiếp , đà, kiếp sát hình , bệnh, bệnh phù
    - Nô : hóa kỵ , riêu đà, kiếp , hình , giáp bệnh, bệnh phù .
    thay đổi nội dung bởi: HuyLong, 26-02-11 lúc 03:33
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   20. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "HuyLong" về bài viết có ích này:

    vccc (26-02-11)

   Trang 1/2 12 cuốicuối

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn có thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn có thể sửa bài viết của mình
   •