Tôi vừa nghỉ việc được mấy hôm muốn gieo 1 quẻ xem bao giờ thì có công việc mới để làm.
Vào lúc 14h50' ngày 24/7/2012 ( 6/6 âm lịch ) tôi gieo quẻ theo công thức bất thường .
Thiên Phong Cấu - Hỏa Phong Đỉnh
Nhờ mọi người xem giúp.