Mình sinh 8:20 ngày 04/08/1968. có sao vũ khúc thủ mệnh không biết là gì? xin các bạn chỉ cho nhé! Thân