Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  Trang 18/18 đầuđầu ... 8161718
  kết quả từ 171 tới 177 trên 177
   1. #171
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    743
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 129 lần
    trong 104 bài viết

    Default

    Giáp kiến tân nhi hóa quan, cương nhu tương tể.

    Giáp lấy Tân mà thành Quan, Giáp cương mà Tân nhu, cho nên có thể giúp đỡ lẫn nhau mà không tương khắc vậy.

    Ất kiến canh nhi vi phúc, huynh đệ đồng hương.

    Ất cùng Canh hợp, lý là vợ chồng. Canh kim có thể khắc Ất mộc, là chính Quan mà thành có phúc vậy. Do anh em đồng hương, mà hòa vậy.

    Thủy hỏa ký tể, khước ngôn bính đối quý hương.

    Quý thủy khắc Bính hỏa, Bính là Thái Dương ở trời, Quý thủy ở nơi đất cư ở Khảm, trên dưới cách xa nhau, sao có thể tương khắc? Mà Tý Ngọ đối nhau, chính là được tượng Ký Tế, cuối cùng là điềm tốt.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   2. #172
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    743
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 129 lần
    trong 104 bài viết

    Default

    Ý khí tương thừa, nãi thị đinh quy nhâm xá.

    Đinh cùng Nhâm vốn là tương hợp, dương thủy không thể khắc âm hỏa vậy, cho nên có thể ở chung một nhà, tương đầu mà vui.

    Mậu lâm ất vị, thổ đắc mộc nhi sinh thành.

    Mộc dựa vào thổ để bồi dưỡng, thổ dựa vào mộc để tiết khí, cả hai được mà sinh thành, tuy nói là khắc nhưng cũng tương hại.

    Kỷ hướng giáp hương, âm ngộ dương nhi khả quý.

    Kỷ cùng Giáp, vốn lấy nghĩa âm dương tương phối, lấy thành đạo vợ chồng. Cho nên nói Giáp cùng Kỷ hợp, Giáp lấy Kỷ là Tài, lấy Tài là vợ mà hưởng, được yên ổn sao không lại không quý ư?

    Bạch hổ thông đạo, canh gia đinh lâm. Thái âm đắc lộ, tân quy bính xá.

    Canh Tân kim là Bạch Hổ, lại thêm Đinh hỏa khắc Canh kim, được phối đạo âm dương, lấy nhu mà giúp cương, không có tương hại vậy. Tân là Thái Ấm, gặp Bính mà hợp và quy tụ, vốn là chính nghĩa.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   3. #173
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    743
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 129 lần
    trong 104 bài viết

    Default

    Nhâm liên kỷ hề, viễn phiếm hồng ba.

    Nhâm là thủy ở sông biển lớn, Kỷ là thổ đồng bằng. Nhâm thủy đến ở bên trên âm thổ, thì thành sóng to ngập lụt, khôg có lấy dừng, cần được dương thổ lấy dừng lại, thì lưu thông toại nguyện vậy.

    Quý hỉ mậu hề, rừng lan phiêu miểu.

    Quý cùng Mậu hợp, được kỳ chính nghĩa. Mà Quý là âm thủy, được hợp dương thổ, vốn là không có sóng to trôi nổi, cho nên nói Quý hỉ Mậu hề, ….

    Dương ngộ âm nhi hóa hợp, âm đắc dương nhi thành khí.

    Chỗ này nói Tòng Hóa, ý nghĩa là âm dương tương đắc vậy.

    Hựu hữu giáp kỷ tương phùng, hóa thổ vi phúc, tắc phu phụ hà xương.

    Giáp Kỷ lấy thành hợp hĩ, Giáp thuộc mộc, Kỷ thuộc thổ, Giáp lấy tòng Kỷ, lấy hóa thổ thành Tài. Giống như người lấy bản thân để tòng theo thê tài, có thể lấy thành phúc, được đủ đạo vợ chồng, có thể được Thân Tý Thìn.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   4. #174
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    743
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 129 lần
    trong 104 bài viết

    Default

    Ất canh hòa hợp, thành kim đắc vị, tắc đông tây loại hóa.

    Ất Canh hóa kim, cần ở Tị Dậu Sửu trong tháng 11 vậy.

    Bính tân hóa thủy, trí hiển tắc tất chủ văn chương.

    Bính cùng Tân hợp, nghĩa là tòng kim, kim thì sinh thủy, Tân cũg hóa thành thủy hĩ. Gọi là kim thủy tương sinh, trở lại bản chất hĩ.

    Đinh nhâm vi mộc, thông minh tắc cận thiện đa nhân.

    Nhâm thủy sinh mộc, thì hóa Tòng Nhi, phương pháp lấy khoảng tháng 1, tháng 2 có thể hóa. Mộc là chủ Nhân, cho nên người tốt.

    Mậu quý đắc hóa, lộc vị sùng cao. Nhị giả tương phùng, tam tài khả lập.

    Mậu thổ dựa vào hỏa sinh, tòng hỏa mà hóa, trở về bản chất, chỗ này đều là sinh sinh không dứt, nghĩa là biến hóa vô cùng.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   5. #175
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    743
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 129 lần
    trong 104 bài viết

    Default

    Âm ngộ dương nhi hóa quan, đáo vượng phương quan sùng vị hiển.

    Một âm một dương mà phối thành, là có hóa đạo, hóa được chân, thì là luận quý.

    Dương đắc âm nhi thành phối, lâm hữu khí tài vượng thê hiền.

    Dương, là nam. Âm là nữ vậy. Cho nên lấy âm dương tương hợp, là thành vợ chồng, nếu có sinh khí, chủ tài vượng mà vợ hiền, như gặp hưu tù tử tuyệt, chủ tán tài mà làm tổn thương vợ.

    Thị dĩ bình sinh bất túc, giáp vi nhâm thương. Xử thế đa truân, ất nhân quý khắc.

    Giáp mộc dựa vào Nhâm để sinh, mà Nhâm là dương thủy, cho nên có tính trôi nổi, Giáp mộc không có căn, sợ có tính phiêu lưu mà tổn thất, cho nên nói Bính sinh bất túc (cả đời không đủ). Ất là âm mộc, Quý là âm thủy, nhưng mà lấy để sinh cho gốc rễ, sao thành rừng lớn tươi tốt, cho nên nói là Xử thế đa truân. ( đối xử gặp nhiều khó khăn).

    Dương tự bại hề, bính vi giáp thương. Âm bất minh hề, đinh duyến ất chế.

    Bính hỏa dựa vào Giáp mộc sinh để thành ánh sáng chói lòa. Ở trên Giáp chịu áp chế bởi Canh, thì không thể sinh mộc cho hỏa. Mà Đinh dựa vào Ất sinh, bởi vì Ất thụ chế không thể trợ giúp lực cho Đinh vậy.

    Thượng chi lăng hạ hề, mậu tao bính thực, ti khủng khi tôn hề, kỷ thương đinh viêm.

    Chỗ này là nói lý lẽ về Đảo Thực vậy.

    Dương canh liệu lệ hề, mậu thổ hối chi. Tân lộc ti bạc hề, kỷ âm phá chi.

    Chỗ này nói Canh chất Tân, bởi vì Mậu Kỷ nhiều mà che đậy cái đẹp, không thể hiển đạt vậy.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   6. #176
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    743
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn: 129 lần
    trong 104 bài viết

    Default

    Thất chi vu trí, giai nhân canh họa vu nhâm. Tang chi vu quyền. Mỗi ngộ tân thương vu quý.

    Chỗ này nói Nhâm Quý thủy, lại là do chỗ Canh Tân quấy nhiễu. Giống như co người mà có nhiều mẹ, không phải chỉ có một con, trái lại thành hại. Cho nên có trí có quyền, đều đánh mất không còn nữa vậy, không được chân chính.

    Giáp ất thường hân mậu kỷ, nãi vi thân nội chi tài, bính đinh vưu hỉ canh tân, thực thị sinh thành chi phúc.

    Giáp Ất lấy Mậu Kỷ là Tài. Bính Đinh lấy Canh Tân là Tài, là sinh thành chính lý, cho nên an hưởng.

    Câu trần đắc vị, mậu quy nhâm hương. Âm thổ phùng tài, kỷ gia quý vị.

    Câu Trần, là Mậu Kỷ thổ vậy, lấy Thìn Tuất Sửu Mùi mà đắc địa. Âm thổ, là Kỷ thổ. Quý, là âm thủy. Kỷ lấy Quý là Tài vậy.

    Canh tân dần mão tự nhiên nhi phúc thọ.

    Dần Mão là đất mộc vượng, Canh Tân lấy Giáp Ất mộc là Tài, được lấy phúc thọ là đương nhiên vậy.
    Nhâm quý bính đinh hỉ nhạc dĩ vô ngu.

    Nhâm Quý thủy lấy Bính Đinh hỏa là Tài, cũng đương nhiên được dùng, sao nói không có lo sợ ngu si ?

    Đương tri ngã hại bỉ cát, bỉ hại ngã hung. Dĩ trực nhi ngôn chi, tiêu tường vi khả hĩ.

    Nên biết ta hại người tốt, người hại lại thì ta gặp hung. Lấy chính nghĩa mà nói, thì có thể tiêu tan vậy.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   7. #177
    Tham gia ngày
    Mar 2017
    Bài gửi
    19
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 18 lần
    trong 7 bài viết

    Default

    cảm ơn bác không biết hết chưa mà không thấy bác post tiếp
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   Trang 18/18 đầuđầu ... 8161718

   Đề tài tương tự

   1. Trả lời: 0
    Bài mới: 05-06-13, 16:33
   2. Dụng thần Tứ trụ và Phong thủy???????????
    By athaiathai in forum Tử bình
    Trả lời: 0
    Bài mới: 18-01-13, 20:37
   3. Kỳ môn phong thủy khẩu quyết
    By thoitu in forum Phong thủy
    Trả lời: 15
    Bài mới: 02-08-12, 09:29
   4. Thần Khảo Âm Trạch
    By hoa mai in forum Phong thủy
    Trả lời: 15
    Bài mới: 11-05-11, 01:18
   5. Xin các bác mách cho em địa chỉ thầy xem phong thủy
    By morality in forum Tư vấn phong thủy
    Trả lời: 2
    Bài mới: 18-08-10, 22:40

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn có thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn có thể sửa bài viết của mình
   •