Cám ơn bác Dauvanphung! Có lẽ nhở Admind lập thêm phần thảo luận cũng như hỏi đáp về vấn đề này cho topic đỡ bị lộn xộn!