Chào MINHSANH,
Nhờ anh xem giúp số điện thoại mình dự định mua
0945.545445 - 0946.545445
Mình sinh 2/2/1976 giờ 10h55’ (ngày âm lịch).
Mong phản hoiif từ anh.
Xin cảm ơn.