Dạ em sinh năm 1983 ,em chưa từng biết lá số tử vi của mình thế nào em kính nhờ có anh chị nào biết xin giúp em ạ!
Em cảm ơn