Trích Nguyên văn bởi letiep Xem bài gởi
Hôm qua từ nhà bác về em được tắm mua bác ah
Khổ thân em!