Trích Nguyên văn bởi 3kubond Xem bài gởi
NHẶT LÁ VÀNG RƠI

Trông mãi mùa thu chưa thấy đến
Để ta tìm nhặt lá vàng rơi...
Ấp yêu với cả tình thương mến:
Sắp xếp thành tên của một người...

Người ấy bây giờ ở tận đâu?
Nghĩ gì khi quạnh vắng đêm thâu?
Mơ gì khi nhạc lòng lên tiếng?
Nhớ tiếc gì khi nắng đổi màu?

Tôn Nữ Hỷ Khương

Thơ hay và rất ý nghĩa, tks anh nhé!