Kính nhờ các tiền bối xem giúp cho cháu gái sn 2007 hiện đang sống cùng bố sn1974 ,mẹ sn 1982,em trai sn 2012và nếu có cách nào tăng tốt,tránh xấu cho cháu xin các tiền bối chỉ giáo cho.thay mặt toàn gia gửi lời cảm tạ các tiền bối giúp đỡ!