Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  kết quả từ 1 tới 4 trên 4
   1. #1
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    17
    Cảm ơn
    143
    Được cảm ơn: 10 lần
    trong 8 bài viết

    Default Nhờ các bác,anh chị dịch giùm

    Vì mù chữ,nên kính nhờ các bác,anh chị dịch giùm,xin chân thành cảm ơn các bác,các anh chị.
    Phần 36 của Mệnh lý Trân bảo-Đoàn Kiến Nghiệp.

    第三十六期、八字用神与六合彩的特
    香港六合彩特别号码是47个数字,它们 用1—47虚岁的属相来表示(以公历1月1 日为第二年)。一位朋友让我猜码, 通过对开奖时间的研究,特码居然与 奖时间八字的用神有关。六合彩每周 二与周四下午6:55开奖,通过对它们 研究,还可能十分快捷地验证八字取 神的方法。有兴趣的学员不妨一试( 最好不要去赌)。

    我与赵X研究几十个,发现准确率很高 如下几例:

    一、1月18日,八字为:庚辰 己丑 辛巳 丁酉
    这个八字是从格,以酉金禄为用神, 火有暗合绊酉金之意,故去掉巳火为 。出了个19岁(癸亥)。不仅将巳火 了,丁火也去了。

    二、1-23,庚辰 己丑 丙戌 丁酉
    此造身弱不能从(丙坐戌为强根), 宜生扶丙火,直接用火是不行的,因 八字土旺,火又生了土,最好用木来 生助,寅木是火的长生,用之最为有 ,卯木则不行,不仅生火不力,且还 戌绊,故用寅。实际出28岁(甲寅)

    三、1-35,庚辰 己丑 戊子 辛酉
    此造辰丑之湿土帮不了土,八字无火 日主很弱,以从格看。用神是金水。 与丑俱是病神,去之为宜。原局中子 丑合,去丑土病神;原局中又有辰酉 去辰,但辰酉远隔难合。故应酉,酉 伏吟出本位合入辰,去辰土之病也。 实际出癸酉。应癸者,癸为用合入日 之故。

    四、1-30,庚辰 己丑 癸巳 辛酉
    此造明显是以巳火财作病神(八字中 弱无原神作病神看),故宜去之。实 出19岁癸亥。

    五、2-1,庚辰 己丑 乙未 乙酉
    此造乙木冬生有暖气,用调候,暖地 巳、午、未,从中优选最合适的一个 巳合成金局,不利日主;午未中选又 优选未,因未为木之根,又在原局中 出23岁己未。

    六、2-6,辛巳 庚寅 庚子 乙酉
    此造身弱用劫,以金作用神,以水木 忌。子水命中先天不能去,寅木却干 乙木,忌神虚透被去,故以去寅为首 选用神。用申却有申与巳合无法去寅 看原局巳火泄寅,巳处于宾的位置, 作忌神看,等于借助别人的力量泄去 自己病神的气,故用巳(巳同时有长 金的作用)。实际出己巳13岁。
    找八字的用神有两种途径,一是扶助 神,一是去掉忌神。如果第一种方法 起来不顺手,那就用第二种方法去解 决。用八字用神法找六合彩特码,准 率很高但不是100%,有的实在很难判断 清楚,有的偏差很大,如下几例:

    七、4-24,辛巳 壬辰 丁巳 己酉
    身弱不从,用木火,八字土不重,可 接用火,巳火被辰泄,不用,选午当 。但此造出了35丁未,也许是庄家故 的行为,从今年以来快四十期了尚未 出一个午。

    八、4-26,辛巳 壬辰 己未 癸酉
    5-3,辛巳 壬辰 丙寅 丁酉
    此两造身弱,但是扶日主还是去忌病 ,实在不好取,再说忌神又有水又有 ,如何去法?实际第一个出辰,第二 个出酉。之所以如此,是因这辰酉合 为两忌神合绊之意。

    九、5-8,辛巳 癸巳 辛未 丁酉
    这个八字显然是身弱当扶,没想到会 壬寅,无论如何解不通。要是从了火 出卯才对。所以也不是所有的都合用 神。
    注:六合彩特码是由香港的庄家出属 ,一个属相一般有四个岁数,这四个 最后是通过随机摇,出其中一个的。

    作业:用用神法猜特码练习(拿不准 多可选出三个)
    1. 辛巳 壬辰 壬子 己酉
    2. 辛巳 壬辰 甲子 癸酉
    3. 辛巳 庚寅 酉辛 丁酉
    4. 辛巳 庚寅 壬寅 己酉
    第三十六期作业答案
    1、辛壬壬己
    此八字从强格,以巳火为病神,去之 宜,出亥猪。
    巳辰子酉
    2、辛壬甲癸
    此八字从强,以官星酉为病神,原局 辰酉合,宜用卯
    巳辰子酉 木去之,出兔。
    3、辛庚辛丁
    此八字也是从格,为何论从,因财无 神之故。以寅为
    巳寅酉酉
    病神。申为用,申一来去其寅,又绊 巳,格局变纯。
    4、辛庚壬己
    五阳从气,见伤食易从,印又虚以寅 为用。酉金克寅为忌
    巳寅寅酉 用卯去酉格变纯,出兔。
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   2. #2
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    31
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 18 lần
    trong 17 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi trung1521980 Xem bài gởi
    Vì mù chữ,nên kính nhờ các bác,anh chị dịch giùm,xin chân thành cảm ơn các bác,các anh chị.
    Phần 36 của Mệnh lý Trân bảo-Đoàn Kiến Nghiệp.

    第三十六期、八字用神与六合彩的特
    香港六合彩特别号码是47个数字,它们 用1—47虚岁的属相来表示(以公历1月1 日为第二年)。一位朋友让我猜码, 通过对开奖时间的研究,特码居然与 奖时间八字的用神有关。六合彩每周 二与周四下午6:55开奖,通过对它们 研究,还可能十分快捷地验证八字取 神的方法。有兴趣的学员不妨一试( 最好不要去赌)。

    我与赵X研究几十个,发现准确率很高 如下几例:

    一、1月18日,八字为:庚辰 己丑 辛巳 丁酉
    这个八字是从格,以酉金禄为用神, 火有暗合绊酉金之意,故去掉巳火为 。出了个19岁(癸亥)。不仅将巳火 了,丁火也去了。

    二、1-23,庚辰 己丑 丙戌 丁酉
    此造身弱不能从(丙坐戌为强根), 宜生扶丙火,直接用火是不行的,因 八字土旺,火又生了土,最好用木来 生助,寅木是火的长生,用之最为有 ,卯木则不行,不仅生火不力,且还 戌绊,故用寅。实际出28岁(甲寅)

    三、1-35,庚辰 己丑 戊子 辛酉
    此造辰丑之湿土帮不了土,八字无火 日主很弱,以从格看。用神是金水。 与丑俱是病神,去之为宜。原局中子 丑合,去丑土病神;原局中又有辰酉 去辰,但辰酉远隔难合。故应酉,酉 伏吟出本位合入辰,去辰土之病也。 实际出癸酉。应癸者,癸为用合入日 之故。

    四、1-30,庚辰 己丑 癸巳 辛酉
    此造明显是以巳火财作病神(八字中 弱无原神作病神看),故宜去之。实 出19岁癸亥。

    五、2-1,庚辰 己丑 乙未 乙酉
    此造乙木冬生有暖气,用调候,暖地 巳、午、未,从中优选最合适的一个 巳合成金局,不利日主;午未中选又 优选未,因未为木之根,又在原局中 出23岁己未。

    六、2-6,辛巳 庚寅 庚子 乙酉
    此造身弱用劫,以金作用神,以水木 忌。子水命中先天不能去,寅木却干 乙木,忌神虚透被去,故以去寅为首 选用神。用申却有申与巳合无法去寅 看原局巳火泄寅,巳处于宾的位置, 作忌神看,等于借助别人的力量泄去 自己病神的气,故用巳(巳同时有长 金的作用)。实际出己巳13岁。
    找八字的用神有两种途径,一是扶助 神,一是去掉忌神。如果第一种方法 起来不顺手,那就用第二种方法去解 决。用八字用神法找六合彩特码,准 率很高但不是100%,有的实在很难判断 清楚,有的偏差很大,如下几例:

    七、4-24,辛巳 壬辰 丁巳 己酉
    身弱不从,用木火,八字土不重,可 接用火,巳火被辰泄,不用,选午当 。但此造出了35丁未,也许是庄家故 的行为,从今年以来快四十期了尚未 出一个午。

    八、4-26,辛巳 壬辰 己未 癸酉
    5-3,辛巳 壬辰 丙寅 丁酉
    此两造身弱,但是扶日主还是去忌病 ,实在不好取,再说忌神又有水又有 ,如何去法?实际第一个出辰,第二 个出酉。之所以如此,是因这辰酉合 为两忌神合绊之意。

    九、5-8,辛巳 癸巳 辛未 丁酉
    这个八字显然是身弱当扶,没想到会 壬寅,无论如何解不通。要是从了火 出卯才对。所以也不是所有的都合用 神。
    注:六合彩特码是由香港的庄家出属 ,一个属相一般有四个岁数,这四个 最后是通过随机摇,出其中一个的。

    作业:用用神法猜特码练习(拿不准 多可选出三个)
    1. 辛巳 壬辰 壬子 己酉
    2. 辛巳 壬辰 甲子 癸酉
    3. 辛巳 庚寅 酉辛 丁酉
    4. 辛巳 庚寅 壬寅 己酉
    第三十六期作业答案
    1、辛壬壬己
    此八字从强格,以巳火为病神,去之 宜,出亥猪。
    巳辰子酉
    2、辛壬甲癸
    此八字从强,以官星酉为病神,原局 辰酉合,宜用卯
    巳辰子酉 木去之,出兔。
    3、辛庚辛丁
    此八字也是从格,为何论从,因财无 神之故。以寅为
    巳寅酉酉
    病神。申为用,申一来去其寅,又绊 巳,格局变纯。
    4、辛庚壬己
    五阳从气,见伤食易从,印又虚以寅 为用。酉金克寅为忌
    巳寅寅酉 用卯去酉格变纯,出兔。
    Tôi thấy nick này nhờ diễn đàn đã lâu nhưng không thấy ai giúp, nay mạo muội dịch giúp cho bạn.

    Kỳ 36, Dụng thần Bát tự cùng Thủ pháp dùng con số đặc biệt

    Áp dụng thủ thuật dùng mã số đặc biệt ở HongKong là chữ số 47, bọn họ dùng tuổi mụ cầm tinh từ 1—47 để biểu thị (lấy ngày mùng 1 tháng giêng làm năm thứ hai). Một vị bằng hữu mời tôi đoán con số, tôi thông qua nghiên cứu đối với thời gian mở thưởng, đặc biệt con số có liên quan đến dụng thần cùng thời gian mở ra bát tự. Thủ thuật mở giải thưởng con số bắt đầu từ buổi chiều lúc 6:55 vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, thông qua đối với nghiên cứu của bọn họ, còn có thể rất nhanh mà nghiệm chứng phương pháp thủ dụng thần bát tự. Học viên có hứng thú chớ ngại thử một lần cho biết (tốt nhất là không nên đánh bạc).
    Tôi cùng người bạn họ Triệu nghiên cứu hơn 10 lần, phát hiện tỷ lệ chuẩn xác rất cao, như một vài ví dụ sau đây:
    1, Ngày 18 tháng 1, bát tự là: Canh Thìn, Kỷ Sửu, Tân Tị, Đinh Dậu.
    Bát tự này là Tòng Cách, lấy Dậu kim Lộc là dụng thần, Tị hỏa có ý ám hợp bán Dậu kim, cho nên khử mất Tị hỏa là thích hợp. Đến 19 tuổi (Quý Hợi). Không chỉ đem Tị hỏa khử đi, mà Đinh hỏa cũng mất.
    2, Ngày 23 tháng 1, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Bính Tuất, Đinh Dậu.
    Tạo này thân nhược không thể tòng (Bính tọa Tuất là cường căn), cho nên phải sinh phù Bính hỏa, trực tiếp dụng hỏa là không được, bởi vì bát tự thổ vượng, hỏa lại sinh thổ, tốt nhất dụng mộc để sinh trợ, Dần mộc là hỏa trường sinh, dụng rất có lực, Mão mộc thì không được, không chỉ không thể sinh hỏa, mà còn bị Tuất trói buộc, cho nên dụng Dần. Thực tế đến 28 tuổi (Giáp Dần).
    3, Ngày 35-1, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Mậu Tý, Tân Dậu.
    Tạo này Thìn Sửu thấp thổ không trợ giúp thổ, bát tự không có hỏa, nhật chủ rất nhược, lấy Tòng Cách xem. Dụng thần là kim thủy. Thìn và Sửu đều là bệnh thần, khử đi là phù hợp, Trong nguyên cục có Tý Sửu hợp, khử mất Sửu thổ bệnh thần; trong nguyên cục còn có Thìn Dậu hợp khử Thìn, nhưng Thìn Dậu cách xa khó hợp. Cho nên ứng với Dậu, Dậu kim phục ngâm xuất ra bản vị hợp nhập Thìn, khử bệnh Thìn thổ vậy. Thực tế xuất ra Quý Dậu. Ứng với Quý, nguyên là do Quý là dụng hợp vào nhật chủ.
    4, 30-1, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Quý Tị, Tân Dậu
    Tạo này rõ ràng là lấy Tị hỏa Tài làm bệnh thần (trong bát tự Tài nhược không có nguyên thần xem như bệnh thần), cho nên cần phải bỏ đi. Thực tế đến 19 tuổi Quý Hợi.
    5, 1-2, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Ất Mùi, Ất Dậu
    Tạo này Ất mộc sinh mùa đông có hơi ấm, dụng điều hậu, đất ấm là Tị, Ngọ, Mùi, từ bên trong chọn một cái thích hợp nhất, Tị hợp thành kim cục, bất lợi cho nhật chủ; Trong Ngọ Mùi lại chọn ra cái tốt nhất, bởi vì Mùi là căn mộc, lại có ở trong nguyên cục. Đến 23 tuổi Kỷ Mùi.
    6, 6-2, Tân Tị - Canh Dần - Canh Tý - Ất Dậu
    Tạo này thân nhược dụng Kiếp, lấy kim làm dụng thần, lấy thủy mộc làm kỵ thần. Tý thủy ở trong mệnh Tiên thiên không thể bỏ đi, Dần mộc lại có can thấu ra Ất mộc, kỵ thần hư thấu bị khử, cho nên lấy khử Dần là dụng thần đầu tiên. Dụng Thân lại có Thân và Tị hợp không có cách nào khử Dần được. Xem nguyên cục có Tị hỏa tiết Dần, chỗ Tị ở vị trí Tân, không xem là kỵ thần, chẳng khác nào là nhờ vào lực lượng khí của người khác loại trừ bệnh thần của mình, cho nên dụng Tị (Tị đồng thời có tác dụng là kim trường sinh). Thực tế đến Kỷ Tị 13 tuổi.
    Có hai con đường tìm ra dụng thần bát tự: Một là phù trợ dụng thần, hai là khứ mất kỵ thần. Nếu như dùng loại phương pháp thứ nhất không thuận lợi, vậy thì dùng loại phương pháp thứ hai mà giải quyết. Dụng thủ pháp tìm con số đặc biệt để tìm dụng thần bát tự, có tỷ lệ chuẩn xác rất cao nhưng không phải là 100%, thực tại có chỗ rất khó phán đoán rõ ràng, có sai lệch rất lớn, đưa ra vài ví dụ như sau:
    7, 24-4, Tân Tị, Nhâm Thìn, Đinh Tị, Kỷ Dậu
    Thân nhược không tòng, dụng mộc hỏa, bát tự thổ không trọng, có thể trực tiếp dụng hỏa, Tị hỏa bị Thìn tiết, không dùng, chọn Ngọ là phù hợp nhất. Nhưng tạo này đến 35 tuổi Đinh Mùi, có lẽ là hành vi cố ý của chủ nhà, từ năm nay cho đến lúc 40 tuổi chưa đến một chữ Ngọ.
    8, 26-4, Tân Tị, Nhâm Thìn, Kỷ Mùi, Quý Dậu;
    3-5, Tân Tị, Nhâm Thìn, Bính Dần, Đinh Dậu.
    Hai tạo này đều là thân nhược, nhưng mà phù nhật chủ vẫn là khử kỵ bệnh thần, thực tại là thủ không tốt, còn nói kỵ thần lại vừa có thủy vừa có kim, làm sao dùng? Thực tế lần thứ nhất là đến Thìn, lần thứ hai là đến Dậu. Sở dĩ như vậy, là bởi vì có Thìn Dậu hợp, ý là nói hai kỵ thần hợp trói nhau.
    9, 8-5, Tân Tị, Quý Tị, Tân Mùi, Đinh Dậu
    Bát tự này hiển nhiên là thân nhược nên phù, không nghĩ đến sẽ gặp Nhâm Dần, bất luận giải không thông như thế nào. Phải theo hỏa lúc xuất ra Mão mới đúng. Cho nên dụng thần cũng không phải là tất cả đều hợp.
    Chú thích: Thủ thuật con số đặc biệt Lục Hợp là từ phía chủ nhà HongKong sinh ra cầm tinh, một cầm tinh thông thường là có 4 tuổi mụ, 4 tuổi này cuối cùng là thông qua sự ngẫu nhiên, lấy ra một cái ở trong đó.
    Bài tập: Luyện tập dùng phép dụng thần giải đoán con số đặc biệt (dùng không chuẩn tối đa có thể chọn ra 3 cái)
    1. Tân Tị, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Kỷ Dậu;
    2. Tân Tị, Nhâm Thìn, Giáp Tý, Quý Dậu;
    3. Tân Tị, Canh Dần, Tân Dậu, Đinh Dậu;
    4. Tân Tị, Canh Dần, Nhâm Dần, Kỷ Dậu.
    Kỳ 36, Đáp án bài tập.
    1, Tân Tị, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Kỷ Dậu;
    Bát tự này là Tòng Cường cách, lấy Tị hỏa là bệnh thần, khử mất là thích hợp, xuất ra Hợi.
    2, Tân Tị, Nhâm Thìn, Giáp Tý, Quý Dậu;
    Bát tự này Tòng Cường, lấy Quan tinh Dậu là Bệnh thần, trong nguyên cục có Thìn Dậu hợp, cần dụng Mão mộc khử đi, xuất Mão.
    3, Tân Tị, Canh Dần, Tân Dậu, Đinh Dậu;
    Bát tự này cũng là Tòng Cách, tại sao là luận Tòng, nguyên nhân là bởi vì Tài không có nguyên thần. Lấy Dần là Bệnh thần. Thân là dụng, Thân đến khử Dần, lại trói buộc Tị, cách cục biến thuần.
    4, Tân Tị, Canh Dần, Nhâm Dần, Kỷ Dậu.
    Ngũ dương tòng khí, thấy Thương Thực dễ tòng, Ấn lại hư lấy Dần mộc làm dụng. Dậu kim khắc Dần là kỵ dụng Mão khử Dậu, cách biến thuần, xuất Mão. [/QUOTE]
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   3. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "Nguyenle6363@yahoo.com" về bài viết có ích này:

    trung1521980 (21-01-18)

   4. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2012
    Bài gửi
    17
    Cảm ơn
    143
    Được cảm ơn: 10 lần
    trong 8 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi Nguyenle6363@yahoo.com Xem bài gởi
    Tôi thấy nick này nhờ diễn đàn đã lâu nhưng không thấy ai giúp, nay mạo muội dịch giúp cho bạn.

    Kỳ 36, Dụng thần Bát tự cùng Thủ pháp dùng con số đặc biệt

    Áp dụng thủ thuật dùng mã số đặc biệt ở HongKong là chữ số 47, bọn họ dùng tuổi mụ cầm tinh từ 1—47 để biểu thị (lấy ngày mùng 1 tháng giêng làm năm thứ hai). Một vị bằng hữu mời tôi đoán con số, tôi thông qua nghiên cứu đối với thời gian mở thưởng, đặc biệt con số có liên quan đến dụng thần cùng thời gian mở ra bát tự. Thủ thuật mở giải thưởng con số bắt đầu từ buổi chiều lúc 6:55 vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, thông qua đối với nghiên cứu của bọn họ, còn có thể rất nhanh mà nghiệm chứng phương pháp thủ dụng thần bát tự. Học viên có hứng thú chớ ngại thử một lần cho biết (tốt nhất là không nên đánh bạc).
    Tôi cùng người bạn họ Triệu nghiên cứu hơn 10 lần, phát hiện tỷ lệ chuẩn xác rất cao, như một vài ví dụ sau đây:
    1, Ngày 18 tháng 1, bát tự là: Canh Thìn, Kỷ Sửu, Tân Tị, Đinh Dậu.
    Bát tự này là Tòng Cách, lấy Dậu kim Lộc là dụng thần, Tị hỏa có ý ám hợp bán Dậu kim, cho nên khử mất Tị hỏa là thích hợp. Đến 19 tuổi (Quý Hợi). Không chỉ đem Tị hỏa khử đi, mà Đinh hỏa cũng mất.
    2, Ngày 23 tháng 1, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Bính Tuất, Đinh Dậu.
    Tạo này thân nhược không thể tòng (Bính tọa Tuất là cường căn), cho nên phải sinh phù Bính hỏa, trực tiếp dụng hỏa là không được, bởi vì bát tự thổ vượng, hỏa lại sinh thổ, tốt nhất dụng mộc để sinh trợ, Dần mộc là hỏa trường sinh, dụng rất có lực, Mão mộc thì không được, không chỉ không thể sinh hỏa, mà còn bị Tuất trói buộc, cho nên dụng Dần. Thực tế đến 28 tuổi (Giáp Dần).
    3, Ngày 35-1, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Mậu Tý, Tân Dậu.
    Tạo này Thìn Sửu thấp thổ không trợ giúp thổ, bát tự không có hỏa, nhật chủ rất nhược, lấy Tòng Cách xem. Dụng thần là kim thủy. Thìn và Sửu đều là bệnh thần, khử đi là phù hợp, Trong nguyên cục có Tý Sửu hợp, khử mất Sửu thổ bệnh thần; trong nguyên cục còn có Thìn Dậu hợp khử Thìn, nhưng Thìn Dậu cách xa khó hợp. Cho nên ứng với Dậu, Dậu kim phục ngâm xuất ra bản vị hợp nhập Thìn, khử bệnh Thìn thổ vậy. Thực tế xuất ra Quý Dậu. Ứng với Quý, nguyên là do Quý là dụng hợp vào nhật chủ.
    4, 30-1, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Quý Tị, Tân Dậu
    Tạo này rõ ràng là lấy Tị hỏa Tài làm bệnh thần (trong bát tự Tài nhược không có nguyên thần xem như bệnh thần), cho nên cần phải bỏ đi. Thực tế đến 19 tuổi Quý Hợi.
    5, 1-2, Canh Thìn, Kỷ Sửu, Ất Mùi, Ất Dậu
    Tạo này Ất mộc sinh mùa đông có hơi ấm, dụng điều hậu, đất ấm là Tị, Ngọ, Mùi, từ bên trong chọn một cái thích hợp nhất, Tị hợp thành kim cục, bất lợi cho nhật chủ; Trong Ngọ Mùi lại chọn ra cái tốt nhất, bởi vì Mùi là căn mộc, lại có ở trong nguyên cục. Đến 23 tuổi Kỷ Mùi.
    6, 6-2, Tân Tị - Canh Dần - Canh Tý - Ất Dậu
    Tạo này thân nhược dụng Kiếp, lấy kim làm dụng thần, lấy thủy mộc làm kỵ thần. Tý thủy ở trong mệnh Tiên thiên không thể bỏ đi, Dần mộc lại có can thấu ra Ất mộc, kỵ thần hư thấu bị khử, cho nên lấy khử Dần là dụng thần đầu tiên. Dụng Thân lại có Thân và Tị hợp không có cách nào khử Dần được. Xem nguyên cục có Tị hỏa tiết Dần, chỗ Tị ở vị trí Tân, không xem là kỵ thần, chẳng khác nào là nhờ vào lực lượng khí của người khác loại trừ bệnh thần của mình, cho nên dụng Tị (Tị đồng thời có tác dụng là kim trường sinh). Thực tế đến Kỷ Tị 13 tuổi.
    Có hai con đường tìm ra dụng thần bát tự: Một là phù trợ dụng thần, hai là khứ mất kỵ thần. Nếu như dùng loại phương pháp thứ nhất không thuận lợi, vậy thì dùng loại phương pháp thứ hai mà giải quyết. Dụng thủ pháp tìm con số đặc biệt để tìm dụng thần bát tự, có tỷ lệ chuẩn xác rất cao nhưng không phải là 100%, thực tại có chỗ rất khó phán đoán rõ ràng, có sai lệch rất lớn, đưa ra vài ví dụ như sau:
    7, 24-4, Tân Tị, Nhâm Thìn, Đinh Tị, Kỷ Dậu
    Thân nhược không tòng, dụng mộc hỏa, bát tự thổ không trọng, có thể trực tiếp dụng hỏa, Tị hỏa bị Thìn tiết, không dùng, chọn Ngọ là phù hợp nhất. Nhưng tạo này đến 35 tuổi Đinh Mùi, có lẽ là hành vi cố ý của chủ nhà, từ năm nay cho đến lúc 40 tuổi chưa đến một chữ Ngọ.
    8, 26-4, Tân Tị, Nhâm Thìn, Kỷ Mùi, Quý Dậu;
    3-5, Tân Tị, Nhâm Thìn, Bính Dần, Đinh Dậu.
    Hai tạo này đều là thân nhược, nhưng mà phù nhật chủ vẫn là khử kỵ bệnh thần, thực tại là thủ không tốt, còn nói kỵ thần lại vừa có thủy vừa có kim, làm sao dùng? Thực tế lần thứ nhất là đến Thìn, lần thứ hai là đến Dậu. Sở dĩ như vậy, là bởi vì có Thìn Dậu hợp, ý là nói hai kỵ thần hợp trói nhau.
    9, 8-5, Tân Tị, Quý Tị, Tân Mùi, Đinh Dậu
    Bát tự này hiển nhiên là thân nhược nên phù, không nghĩ đến sẽ gặp Nhâm Dần, bất luận giải không thông như thế nào. Phải theo hỏa lúc xuất ra Mão mới đúng. Cho nên dụng thần cũng không phải là tất cả đều hợp.
    Chú thích: Thủ thuật con số đặc biệt Lục Hợp là từ phía chủ nhà HongKong sinh ra cầm tinh, một cầm tinh thông thường là có 4 tuổi mụ, 4 tuổi này cuối cùng là thông qua sự ngẫu nhiên, lấy ra một cái ở trong đó.
    Bài tập: Luyện tập dùng phép dụng thần giải đoán con số đặc biệt (dùng không chuẩn tối đa có thể chọn ra 3 cái)
    1. Tân Tị, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Kỷ Dậu;
    2. Tân Tị, Nhâm Thìn, Giáp Tý, Quý Dậu;
    3. Tân Tị, Canh Dần, Tân Dậu, Đinh Dậu;
    4. Tân Tị, Canh Dần, Nhâm Dần, Kỷ Dậu.
    Kỳ 36, Đáp án bài tập.
    1, Tân Tị, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Kỷ Dậu;
    Bát tự này là Tòng Cường cách, lấy Tị hỏa là bệnh thần, khử mất là thích hợp, xuất ra Hợi.
    2, Tân Tị, Nhâm Thìn, Giáp Tý, Quý Dậu;
    Bát tự này Tòng Cường, lấy Quan tinh Dậu là Bệnh thần, trong nguyên cục có Thìn Dậu hợp, cần dụng Mão mộc khử đi, xuất Mão.
    3, Tân Tị, Canh Dần, Tân Dậu, Đinh Dậu;
    Bát tự này cũng là Tòng Cách, tại sao là luận Tòng, nguyên nhân là bởi vì Tài không có nguyên thần. Lấy Dần là Bệnh thần. Thân là dụng, Thân đến khử Dần, lại trói buộc Tị, cách cục biến thuần.
    4, Tân Tị, Canh Dần, Nhâm Dần, Kỷ Dậu.
    Ngũ dương tòng khí, thấy Thương Thực dễ tòng, Ấn lại hư lấy Dần mộc làm dụng. Dậu kim khắc Dần là kỵ dụng Mão khử Dậu, cách biến thuần, xuất Mão.
    [/QUOTE]

    Vì không biết niên kỷ thế nào để tiện xưng hô cho phải,tôi đành thất lễ xin mạo muội .
    Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyenle6363@yahoo.com;87505] đã chuyển dịch bài này giúp tôi.
    Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyenle6363@yahoo.com;87505]
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   5. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "trung1521980" về bài viết có ích này:

    Nguyenle6363@yahoo.com (21-01-18)

   6. #4
    Tham gia ngày
    Dec 2010
    Bài gửi
    31
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 18 lần
    trong 17 bài viết

    Default

    Vì không biết niên kỷ thế nào để tiện xưng hô cho phải,tôi đành thất lễ xin mạo muội .
    Tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyenle6363@yahoo.com;87505] đã chuyển dịch bài này giúp tôi.
    Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn thầy Nguyenle6363@yahoo.com;87505][/QUOTE]

    Không có gì cả, việc giúp nhau học tập là bình thường, bạn chớ bận tâm.
    Tuy nhiên, tôi cũng nên nói với bạn là nên theo dõi toàn tập cho đủ bộ để tiên tra cứu có logic.
    Khi tôi dịch bài này, tôi có cảm giác là phải hiểu cách luận của ĐKN thì mới áp dụng được. Đặc biệt là định nghĩa về Dụng thần, mỗi trường phái có cách dùng khác nhau, phải thận trọng khi dùng.
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   7. Danh sách Hội Viên đã cảm ơn "Nguyenle6363@yahoo.com" về bài viết có ích này:

    trung1521980 (21-01-18)

   Đề tài tương tự

   1. Dạ có cao nhân nào xem giùm sao 2 vc e cãi lộn hoài ạ
    By hoaha214 in forum So tuổi Hôn nhân & Gia đình
    Trả lời: 1
    Bài mới: 25-09-16, 09:30
   2. Nhờ các bác coi giùm lá số này ạ
    By nguyetque in forum Nhờ xem Tử Vi
    Trả lời: 2
    Bài mới: 09-07-13, 21:43
   3. nhờ các anh chi coi giùm e với ạ...!
    By giapcuong in forum So tuổi Hôn nhân & Gia đình
    Trả lời: 1
    Bài mới: 28-11-10, 13:52
   4. nhờ các bác coi giùm cháu tuổi lấy vợ giùm với a..!
    By giapcuong in forum So tuổi Hôn nhân & Gia đình
    Trả lời: 0
    Bài mới: 22-11-10, 13:26
   5. nhờ chị Kim Cương xem giùm tứ trụ này
    By vientay in forum Nhờ xem Tử Bình
    Trả lời: 0
    Bài mới: 20-09-10, 21:11

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn có thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn có thể sửa bài viết của mình
   •