Em sinh ngày 10/11/988 duơng tức 2/10 mậu thìn âm lịch
Giờ sinh : 21-22 h
Nhà có bốn chị em hai chị một em
Cho em hỏi năm nào có hôn nhâm , chồng tuơng lai thế nào
Mong được mọi người giúp ạ