Năm mới kính chúc sức khỏe anh, em, chú, bác đại gia đình huyền không lý số...cho kv hỏi đại vận Bính Tuất của kv có ưu khuyết điểm gì ạ?

Sinh vào lúc: 17,30p ngày 15/7/1990 dl

Kính!