Cháu Trần Hải Sâm, sinh 4h23 ngày 04/11/2013. Muốn xem tương lai, sự nghiệp, công việc phù hợp để định hướng cho cháu sau này