chào các bác. Nhờ các bác xem giúp cháu nhà em sinh 4h23 ngày 04 tháng 11 năm 2013 DL. xem cháu nó thiên về ngành gì để định hướng cho cháu sau này. xin trân thanh cảm ơn các Bác