Kính chào các Anh, các Chú.
Em/Cháu xin gửi lá số tứ trụ của mình nhờ các Anh/ Chú xem giúp dụng thần và hỷ thần ạ.
Theo như kiến thức sơ đẳng của Em/Cháu thì dụng thần là Hỏa và hỷ thần là Kim.
Chân thành cám ơn các Anh/ Chú ạ.