Tên đăng nhập:
Bạn đã có tài khoản chưa?
Quên mật khẩu?
 • Đăng nhập / Ghi danh

  Trang 3/3 đầuđầu 123
  kết quả từ 21 tới 23 trên 23
   1. #21
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    429
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 110 lần
    trong 94 bài viết

    Default

    Kỷ Mùi, Tân Dậu tuy được Thực, nhưng quy về Tử địa, cuối cũng là xấu không tốt.
    Ất Sửu, Ất Mùi, Canh Thìn, Canh Tuất thấy Mậu Dần, rất tốt, vận cũng vậy, 《Kinh》nói: Như được Canh kim giúp, Mậu Dần muốn tuyệt không tuyệt thành phúc lực.
    Ất Mão thấy Mậu Dần, Mậu Dần thấy Ất Mão, là mệnh rất tốt.
    Sách Đơn Dương nói: Ở trên ranh giới Tam Kỳ có hư thanh, ở trong tử tuyệt lại tồn sinh vượng. Bởi vì tam hợp tam kỳ, không hợp nguyệt phần thì không quý. Như Giáp Mậu Canh, có giờ Tý Ngọ mới quý; Ất Bính Đinh, có giờ Dần Mão mới quý.
    《 Sách Thiên Nguyên biến hóa 》nói: Ất Bính Đinh thích Dậu Hợi, lại xem nạp âm có hay không có can thiệp.
    Lại nói: Phàm Tam Kỳ, tam hợp, kèm theo trong nguyệt lệnh gặp tú khí, là nhập quý cách, cũng không tránh khỏi làm con nuôi hoặc làm con rễ.
    Lại nói: Phàm mệnh thấy tam hợp, tam kỳ, mà gốc năm không mang Tứ Mạnh. Sinh mà được Tứ trọng, Tứ quý. Tháng ngày giờ tứ trọng, tứ quý luận giống vậy, Cùng Thai tháng ngày hỗ hoán, can hợp hoặc lục hợp mà bản mệnh không mang, tất cả ngày đều gọi là Điệu Thái tuế, đa số chủ xa tổ cô lập, là người ít trợ giúp, không đắc lực, lại thích hợp với nghĩa ở Hợp mà lập vậy, quý mệnh thì đa số dựa vào mà thăng tiến.
    Phàm tứ trụ kèm theo Tam Kỳ, tam hợp là bản thân nếu không phải là con nuôi vợ thứ, thì tương lai con cái tất có người làm con nuôi, con theo mẹ.
    Cổ thơ nói: Tam hợp cùng Tam Kỳ, xin đẹp lại béo phì, không là con nuôi, thì cũng là con theo mẹ.
    Phàm mệnh, trước 5 thần là Trạch xá, nếu gặp có khí và cát thần đến, chủ có nơi ở tốt, thuộc nhà quý tộc to lớn, con cháu hiển sáng.
    Ví dụ như người Giáp Thân, trạch xá ở Sửu, sinh tháng 12, trụ được Thiên Ất gọi là cát trạch. Nếu chỗ vô khí, cùng hung thần đến, chủ trạch hư hao, phá hoại không còn, không có tổ nghiệp.
    Hoặc như người Canh Ngọ, trạch xá ở Hợi, tuần Giáp Tý Hợi lạc Không Vong, lại gặp Kiếp Sát đến là hung. Còn lại chuẩn theo chỗ này mà suy.

    Mệnh sau một thần gọi là Phá Trạch Sát, nếu như ở trong Phá trạch, chủ không có sản nghiệp tổ phụ, hoặc khách chết ở đất người.
    Lại xem Trạch nạp âm, cùng với bản mệnh nạp âm tương sinh thì cát, trạch khắc thân thì được trạch tốt, thân khắc trạch tất phải phá tán. Ví dụ như Giáp Tý kim, lấy Kỷ Tị mộc là Trạch, sinh tháng 2, thuộc trạch vượng, có hợp trạch là tốt, lấy thân khắc trạch, nên sau phá sản.
    Mậu Ngọ hỏa lấy Quý Hợi thủy là trạch, sinh tháng 9, trạch là quan đới; sinh tháng 10, là trạch kiến lộc; sinh tháng 11, là Trạch vượng, lại gặp Trạch sinh khắc thân, tất được trạch tốt. Nếu trong Trạch sinh Quỷ vượng, có Quan thì cát, không có Quan thì hung.

    Phàm lộc mệnh tuy có hưu vượng, lại xem Trạch, để biện cát hung.
    Thẩm Chi nói: Trạch sợ phạm phá.
    Như người Giáp Tý lấy Kỷ Tị làm Trạch, như phạm chữ Hợi, là Trạch bị phá, gốc mệnh khá suy, Thái tuế xung năm cũng cần phá, cần phải giỏi mới có thể đoán, như người Bính Tý được Tân Tị kim là Trạch, gặp loại lưu niên Ất Hợi là đúng. Mệnh tốt, cũng cần thay đổi được động, mới ứng.

    Phàm mệnh, sau 5 thần gọi là Điền Viên, nếu cư ở đất có khí, lại có Phúc thần lâm thì chủ điền viên dư đầy, kho tàng phong phú. Ví dụ như lệnh người Giáp Tý, Điền viên ở Mùi, sinh tháng 6, thổ thừa vượng khí, lại gặp Thiên Ất quý là cát. Nếu gặp đất vô khí, lại có hung thần đến, chủ điền viên tích trữ ít, kho tàng hư không. Ví như mệnh Mậu Tý, điền viên ở Quý Mùi, sinh tháng 6 tuần Giáp Thân, Mùi lạc Không vong, còn lại theo chuẩn này suy.

    《 Quỷ Cốc di văn 》nói: Mã không có hại ( Tài phá ), Lộc không có quỷ ( Quỷ khắc ), Thực không có Vong ( Không vong ), chi hợp không có gốc ( Nguyên thần ), Can hợp không có tai ách ( Lục Ách ), vượng không có tang ( Tang Môn ), suy không có điếu ( Điếu Khách ), thê không có Nhận ( Dương Nhận ), Tài không có phi ( Phi Liêm ), mạnh không có cô ( Cô thần ), quý không có quả ( Quả tú ), thể trọng cần Quỷ, Lộc trọng cần Quan. Phu cần ít, Thê cần gấp bội, cát cần hiển nhiên, hung cần chìm mùi, can chi bất hòa mà bế tắc, vợ chồng thất thời mà hung. Tứ trụ chủ bản, Lộc Mã tới lui qua lại, cần phải phân ra phá lập, Thiên Ất phù trì, nắm đức là xung. Lại biện quý tiện, có căn mà không có mầm quả, bần mà còn được ăn ngọt; bản khí tuyệt mà hoa tốt, dẫu có con mà vị quá kém. Nếu quý thần chủ vị, chư sát phục tàng, tam nguyên vượng tướng, sao chuyên thần sát?
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   2. #22
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    429
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn: 110 lần
    trong 94 bài viết

    Default

    Trong mệnh dụng Sát, lấy ngũ hành làm gốc, như ngũ hành đắc địa không có quý, Sát mà cũng quý, dù có ác sát thì việc là vô hại; nếu ngũ hành không đắc địa, dẫu có cát Sát, cũng phát không lâu, như hoa trong mùa Đông vậy.

    Nạp âm , là vũ điệu của trời đất vậy. Dịch Mã, Học Đường, cư ở vị trí Trường Sinh, tài năng quan chức ở đất vượng tướng, chỗ văn chương phú quý ở đất Ấn khố. Như gặp suy bại, thì giảm 1/3; lại gặp tử tuyệt thì mất 1/2. Thiết kị Không vong, xung khắc, không thích hợp gặp hình hại sẽ mất hết. Cho nên Đồng nguyên tương thành ( thuận số là ở trên, tạp số là tiếp theo, Đồng nguyên tương thành là số thật ở trên ứng với số tiếp theo ), thì vũ điệu của trời đất đầy đủ, cơ bản là cường tráng; Đồng loại tương thương ( như loại Đinh Mùi hình Đinh Sửu ), thì thần khí tán, lý là không có ghép lại.
    Quản Lộ viết: Ngũ hành hỗ tương cùng vượng, tuy xung nhưng khí vẫn còn; Ngũ hành tương khắc, tuy hợp mà khí tán, chỗ này xưng gọi là vậy.

    Hoặc hỏi: Cả đời người có thủy chung, công danh phú quý, một khi quật khởi, bỗng nhiên phát triển nhanh chóng; có thủy chung bị tróc ra từng mảng, mà được phấn phát; có trở ngại nữa đời mà về sau lại thành tựu, là tại sao vậy?
    Đáp viết: Chẳng ai là không có số mệnh vậy. Từ đầu đến cuối phú quý, chính là trong trụ thân chủ chuyên vượng, chỗ dụng cát thần, hoặc Quan Ấn, Tài Thực, tất cả đều được lệnh kèm theo lộc, không thiên lệch không thành đảng, không có hình xung khắc hại, bước vào cửa hành vận, các bước đều cát, cho nên có thể thành tài năng chấn động, nối tiếp cơ nghiệp của tiền nhân để lại, lập nên công danh to lớn, không gây ra phỉ báng, không dần đến thương hại, chung thủy giữ gìn, mệnh vận là sinh vượng, thể dụng là rất kiên cố vậy.
    Một khi quật khởi, bỗng nhiên phát triển to lớn, là do chỗ trong trụ có dụng quý thần, tất cả được vị trí đón vượng, lại còn hợp cách, làm sao mà nhật chủ không có lực, không thể thắng mà nhận phúc, cho nên khốn khó không có; bỗng chốc gặp vận tốt sinh phù nhật chủ được cường kiện, nguyên mệnh dụng thần, mới là ta dụng, ta vì đến đón, hổ gầm gió sinh, đại phát phú quý, là do thiên khí đón thuận hòa, suy mà gặp vượng, cho nên đón cát mà phát, trước sau khác xa.
    Cũng có Nhật chủ cường vượng, ngũ hành Sát thuần không tạp, làm sao gốc rễ vốn không có chế phục, phú quý không thành, duy chỉ đợi đến vận, chế phục Sát thần, hóa thành quyền bính, công danh hiển đạt, xuất ra siêu quần, chế thần lực vượng, phát phúc phi thường, cho nên hưng phát, từ bần tiện mà đến cực phẩm, hoàn toàn là do hành vận đắc địa, mới thấy hưng thịnh; như vận không đến, tức là thường nhân vậy.
    Từ đầu đến cuối phấn phát, mà ở giữa rơi rụng, chính là trong trụ nhật chủ kiện vượng, dụng thần cũng vượng, tất cả lực lượng quân bình, là người hiền tài con nhà giàu có lầu vàng cửa son, đến khi trưởng thành, phải gặp sao tốt, nếu đại vận cộng thêm nguyên mệnh, thấy Tài là đoạt, vì quan mà bị hại, đến Ấn mà phá hư, gặp Thực mà có có Kiêu. Gặp ranh giới vận này, họa không thể nói hết, cho nên năm thịnh thấy nghiêng mà không phát; như một khi khử ác vận, lại gặp vận tốt phù trì, khiến cho dụng thần hoàn toàn đổi mới. Thí dụ như Khô miêu đắc vũ bỗng nhiên hưng phát, như lông hồng gặp gió cứ bay lên thẳng, không thể điều khiển vậy.
    Nếu nửa đời trục trặc, về già thành tựu, chính là tứ trụ thân cường, Dương Nhận Tỉ kiên tất cả đều tranh vượng. Duy các loại Tài Quan Sát thần đều hư phù, nhẹ, ít, không có lực mà thành công danh, ra cửa hành vận, lại không lấy đất phúc, cho nên cả đời cơ hàn, lao khổ, thằng đến lúc về già, bỗng gặp vận tốt, bổ túc cho các loại Tài Quan Sát thần, thành Giả Sát vi quyền, chế phục Dương Nhận, hoặc được quyền quý mà hiển dương, hoặc khởi sinh Tài mà phát phúc, nên tùy theo ngũ hành thanh trọc, lấy chỗ gặp vận mà phân biệt.
    Than ôi! có mệnh cùng thông phú quý là do trời, Khổng Tử có nói là vậy, sao người có trí lực có thể di dịch ư!

    Hoặc hỏi hưng vong sinh tử?
    Đáp viết: Phàm trong sinh mệnh có Sát là dụng, Sát thần không có chế thì là người Bạch ốc cùng đường, hoặc là người giàu có tuyệt luân, phải gặp vận chế phục, Giả Sát mà hưng thịnh, nhất thiết không thể thoát khỏi chế phục. Vận một khi nhập đất Tài, Tài có bè đảng cùng Sát, lại gặp ở llưu niên, là Tài Sát trợ vượng, hợp lực thành tai ương, thân chủ bị cô hàn khắc hại, nhẹ thì khuynh gia bại sản, nặng thì hình khí bản thân. Sát thần cùng hợp, hung vong đáng sợ như vậy. Dương Nhận luận giống vậy.
    Lại có trong trụ Nguyệt lệnh là chính khí Quan tinh, là cả đời phú quý, duy chỉ gặp Tài Ấn thì có lợi cho Quan tinh, hỷ Tài vượng, lấy Ấn sinh vượng để bảo vệ, cho nên người có thể hành nhân bố đức, trị quốc kinh bang, quyền trọng tước cao; về sau Sát thần đắc vị, Tuế Sát cùng lâm, Quan hóa thành Quỷ, tất phải tang thân vậy. Không hành Sát vận, hoặc hành Thương quan vận, lại không có Ấn cưỡng chế, Thương quan đắc địa, quý lộc gặp tổn hại, làm tang thê khắc tử, bãi chức sinh tai; lại gặp lưu niên cùng đảng với nó, tất dẫn đến thân vong thảm ác. Như có trí tuệ cao kiến, biết cơ tiến thoái tồn vong mà bảo trong thân, không gặp sai trái, bản thân cũng gặp bệnh hiểm nghèo mà chết.
    Lại có trong trụ chỗ chuyên dụng thần không có khí Quan Sát, duy chỉ có Thiên Chính Tài vượng, Tài thần nắm quyền, kín đáo hưng thịnh, tích tài tụ phú, nhưng thiếu quý mà thôi. Lại xem hành vận như thế nào? Như gặp đất Quan Lộc vượng, phú quý song toàn; giả như có bất hạnh, Tài thần thoát cục, Dương Nhận tương phùng, lại gặp lưu niên xung hợp Dương Nhận, Tài thần thương tận, nguyên mệnh suy tuyệt, Dương Nhận sinh họa, tất là bại vong vậy.

    Sinh Tử thì lấy cách cục mà luận:
    Như Ấn thụ thấy Tài, hành Tài vận, hựu kiêm tử tuyệt, tất phải nhập hoàng tuyền, trụ có Tỉ kiên, để hầu có giải.
    Chính Quan thấy Sát và Thương quan, hình xung, phá hại, hợp cùng tuế vận tất chết.
    Chính Tài, Thiên Tài thấy Tỉ kiên phân đoạt, Dương Nhận kiếp tài, tuế vận xung hợp, tất chết.
    Cách Thương quan, Tài vượng thân nhược, thấy nhiều Quan Sát, hỗn tạp xung Nhận, tuế vận lại thấy tất chết, có chế thì cũng thương tàn.
    Củng Lộc, Củng Quý, điền thực, lại thấy Quan Sát, Kiếp Vong, Xung Nhận, tuế vận cùng thấy tất phải chết.
    Nhật Lộc quy thời, hình xung phá hại, thấy Thất Sát, Quan tinh, Không Vong, xung Nhận, tất phải chết.
    Sát Quan đại kị cùng hợp với tuế vận, tất chết.
    Hợ cùng nhiều cách, kị Sát cùng điền thực, tuế vận cùng lâm, tất chết.
    Hội nhiều hung thần, ác sát, câu giảo, nguyên thần, vong thần, kiếp sát, điếu khách, mộ bệnh, tử cung chư sát, thì thập tử nhất sinh.
    Tài Quan quá nhiều, thân nhược; gốc phạm Thất Sát, thân khinh. Như nhật can Bính Đinh, năm tháng giờ có Canh Tân lại thêm vận Dậu, hoặc năm Canh Tân, tất chết; Nhật can Giáp Ất, tháng giờ Canh Tân xen tạp. Tuế vận thấy Canh Tân, tất chết. Nếu có cứu, thì cát; không có cứu, định hung.
    Thần Sát ngũ hành, kim nhiều yểu chiết; thủy thịnh phiêu lưu; mộc vượng thì yểu; thổ đa si ngốc; hỏa nhiều ngu ngoan; thái quá, bất cập, đều lấy chỗ này luận.
    Một là không thể câu nệ, hai là cần phải không ngại, cầu kỳ sinh tử, quyết định không có sai.
    Về phần ngũ hành sinh tử như ngày Nhâm sinh ở tháng hai, hành trung vận, tất chết; sinh ở tháng bảy, hành Mão vận, tất chết. Chính là gặp sinh sợ tử, đã tử sợ sinh, tạo hóa cùng với nhân sự là một vậy, cần phải hợp lại mà xem.

    (Hết)
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   3. #23
    Tham gia ngày
    Mar 2017
    Bài gửi
    19
    Cảm ơn
    5
    Được cảm ơn: 18 lần
    trong 7 bài viết

    Default

    Cảm ơn anh rất hay và hữu ích
    Chào mừng bạn đến với huyền không lý số

   Trang 3/3 đầuđầu 123

   Đề tài tương tự

   1. Ngọc Tỉnh áo quyết
    By quangvinhn in forum Tử bình
    Trả lời: 16
    Bài mới: 20-08-17, 17:00
   2. Trả lời: 6
    Bài mới: 09-10-14, 13:54
   3. Hà tri quyết
    By thoitu in forum Nhân tướng học
    Trả lời: 0
    Bài mới: 03-05-12, 11:41
   4. Bài ca quyết đoán giờ sinh
    By thoitu in forum Tử vi
    Trả lời: 1
    Bài mới: 08-12-11, 01:26
   5. Trả lời: 0
    Bài mới: 15-02-11, 15:46

   Tags for this Thread

   Quuyền Hạn Của Bạn

   • Bạn không thể gửi đề tài mới
   • Bạn có thể gửi trả lời
   • Bạn không thể gửi đính kèm
   • Bạn có thể sửa bài viết của mình
   •