Trích Nguyên văn bởi 3kubond Xem bài gởi
Cám ơn Bạn Hiếu mở topic truyền võ đạo!

Luôn tiện mở luôn lớp "truyền dịch" luôn đi bạn! hì hì..........
Bác vào đây tu luyện
http://huyenkhonglyso.com/showthread.php?t=4659